SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Zağnos Köprüsü
Köprü, Orta Hisar ile Zağnos (Atapark) Meydanı arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Üst üste kemerli iki gözü olan bir köprü, orijinalinde 6 ya da 7 kemerli açıklık olarak yapılmıştır. Köprünün alt kısımlarının büyük bir bölümü Roma döneminde inşa edilmiştir. Ayrıca Bizans devrine ait işçilik görülmektedir. 15. yy.da Zağnos Mehmet Paşa tarafından onarımdan geçirilmiştir. Zamanla yapılan onarımlarla köprü genişliği artmıştır. Zağnos Köprüsü Batı yönünden tarihi kent çekirdeğine girişin simgesidir. Halen yoğun yaya ve taşıt kullanımına açık olan köprü onarılmış ve iyi durumdadır.
Zağnos Köprüsü
Köprü, Orta Hisar ile Zağnos (Atapark) Meydanı arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Üst üste kemerli iki gözü olan bir köprü, orijinalinde 6 ya da 7 kemerli açıklık olarak yapılmıştır. Köprünün alt kısımlarının büyük bir bölümü Roma döneminde inşa edilmiştir. Ayrıca Bizans devrine ait işçilik görülmektedir. 15. yy.da Zağnos Mehmet Paşa tarafından onarımdan geçirilmiştir. Zamanla yapılan onarımlarla köprü genişliği artmıştır. Zağnos Köprüsü Batı yönünden tarihi kent çekirdeğine girişin simgesidir. Halen yoğun yaya ve taşıt kullanımına açık olan köprü onarılmış ve iyi durumdadır.

Home of Trabzon