Email Address

Password   ?

444 15 61
Yeni Camii
Çömlekçi Mahallesi'nde yer alan cami dikdörtgen planlı, betonarme hatıllı kagir bir yapıdır. Tek şerefeli minaresi betonarme olarak inşa edilmiştir. Tescil fişlerine gör Torullu Müteahhit Temel Aras tarafından 1959 ile 1961 yıllan arasında inşa ettirilmiştir.
Yeni Camii
Çömlekçi Mahallesi'nde yer alan cami dikdörtgen planlı, betonarme hatıllı kagir bir yapıdır. Tek şerefeli minaresi betonarme olarak inşa edilmiştir. Tescil fişlerine gör Torullu Müteahhit Temel Aras tarafından 1959 ile 1961 yıllan arasında inşa ettirilmiştir.
444 15 61
  

  

 

 

                                                                           

Bu web sayfası DOKA teknik desteği ile hazırlanmıştır.
Home of Trabzon © T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı