SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Yeni Camii
Çömlekçi Mahallesi'nde yer alan cami dikdörtgen planlı, betonarme hatıllı kagir bir yapıdır. Tek şerefeli minaresi betonarme olarak inşa edilmiştir. Tescil fişlerine gör Torullu Müteahhit Temel Aras tarafından 1959 ile 1961 yıllan arasında inşa ettirilmiştir.
Yeni Camii
Çömlekçi Mahallesi'nde yer alan cami dikdörtgen planlı, betonarme hatıllı kagir bir yapıdır. Tek şerefeli minaresi betonarme olarak inşa edilmiştir. Tescil fişlerine gör Torullu Müteahhit Temel Aras tarafından 1959 ile 1961 yıllan arasında inşa ettirilmiştir.