SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Tekke Camii
Günümüzde Gazipaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bugünkü caminin ne zaman inşa edildiği kesin değildir. Ancak H. 1000 / M. 1591-92 yılında Derviş Ali Baba adına bir zat tarafından tekke olarak yaptırıldığı, sonradan camiye dönüştürüldüğü iddia edilmektedir. H. 1258 / M. 1842-43 tarihli vakıf kaydına göre burada bir caminin var olduğu anlaşılmaktadır. 19. yy’ın sonunda yapının yeniden ele alınarak tekrar inşa edildiği belirtilmektedir. Eğimli bir arazi üzerine kurulmuş olan cami dikdörtgen planlıdır. Üzeri ahşap kiremit örtülüdür. Ahşap mahfilli ve son cemaat revaklıdır. Kuzey cephesi üzerinde tek şerefeli taş minaresi yer almaktadır. Yapı yakın zamanda ciddi bir onarım geçirmiştir.
Tekke Camii
Günümüzde Gazipaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bugünkü caminin ne zaman inşa edildiği kesin değildir. Ancak H. 1000 / M. 1591-92 yılında Derviş Ali Baba adına bir zat tarafından tekke olarak yaptırıldığı, sonradan camiye dönüştürüldüğü iddia edilmektedir. H. 1258 / M. 1842-43 tarihli vakıf kaydına göre burada bir caminin var olduğu anlaşılmaktadır. 19. yy’ın sonunda yapının yeniden ele alınarak tekrar inşa edildiği belirtilmektedir. Eğimli bir arazi üzerine kurulmuş olan cami dikdörtgen planlıdır. Üzeri ahşap kiremit örtülüdür. Ahşap mahfilli ve son cemaat revaklıdır. Kuzey cephesi üzerinde tek şerefeli taş minaresi yer almaktadır. Yapı yakın zamanda ciddi bir onarım geçirmiştir.