SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Tahtalı Camii
Erdoğdu Mahallesi'nde yer alan ve 19. yy. sonuna tarihlendirilen Tahtalı Camii'nin özgün yapısı kareye yakın bir dikdörtgendir. Duvarlar moloz taş ve düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir. Ahşap mahfil katı dört ahşap sütun ile taşıtılmaktadır. Giriş kuzeydendir. Minaresi yoktur. Günümüzde söz konusu cami, özgün durumundan oldukça uzaklaşmıştır. Sonradan bir son cemaat yeri ile kuzeybatı köşesine minare eklenmiştir.
Tahtalı Camii
Erdoğdu Mahallesi'nde yer alan ve 19. yy. sonuna tarihlendirilen Tahtalı Camii'nin özgün yapısı kareye yakın bir dikdörtgendir. Duvarlar moloz taş ve düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir. Ahşap mahfil katı dört ahşap sütun ile taşıtılmaktadır. Giriş kuzeydendir. Minaresi yoktur. Günümüzde söz konusu cami, özgün durumundan oldukça uzaklaşmıştır. Sonradan bir son cemaat yeri ile kuzeybatı köşesine minare eklenmiştir.