SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Tabakhane Camii
1979 yılında yıkılarak 1987 yılında günümüzdeki biçimiyle aynı yerde yeniden inşa edilen Tabakhane Camii'nin özgün ilk yapısı, iç kapı üzerindeki orijinal kitabesine göre H. 1060 / M. 1650 yılında inşa edilmiştir. Son cemaat revakı doğu duvarı üzerinde yer alan onarım kitabesine göre H. 1306 / M. 1888-89 yılında ciddi onarımdan geçmiştir. Tescil fişlerine göre yaptıran Hacı Mustafa, onartan ise Mahmut'un peşkir ağası Mahmut Ağa'dır. Dikdörtgen planlı özgün cami moloz ve kesme taştan inşa edilmiş, üzeri ahşap kırma çatıyla örtülmüştür. Son cemaat yeri iki katlıdır. Dairevi kesitli ahşap iki sütun ahşap mahfil katını taşır. Tek şerefeli minaresi kuzeybatı köşededir. Günümüzde bu caminin yerinde kubbe örtülü yeni bir cami vardır ve mevcut minare özgün ilk GÖRSEL MALZEME yapıdan korunarak yeniden kullanılmıştır. Yalı Camii Bugün yerinde bir başka cami vardır. Özgün ilk yapı yıktırılarak 1969 yılında yerine günümüzdeki kubbeli cami yaptırılmıştır. Tescil fişlerine göre söz konusu cami, kitabesine göre H. 1292 / M. 1874 yılında inşa ettirilmiştir. Öte yandan Tuluk ve Düzenli, Yalı Camii'nin Osmanlı kayıtlarında geçen Mescid-i Hoca All-Zâde Mehmed Çelebi ve Faroz Camii ile en azından aynı yerde yeniden inşa edildiğini düşünmektedirler. Tescil fişlerine göre özgün Yalı Camii, dikdörtgen planlı ve üzeri ahşap kırma çatılıdır. Duvarlar moloz, pencere ve kapı söveleri düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir. Ahşap mahfil iki ince ahşap sütunla taşıtılmaktadır. Son cemaat yeri sonradan kapatılmıştır. Tek şerefeli ahşap minaresi batı duvarına bitişiktir
Tabakhane Camii
1979 yılında yıkılarak 1987 yılında günümüzdeki biçimiyle aynı yerde yeniden inşa edilen Tabakhane Camii'nin özgün ilk yapısı, iç kapı üzerindeki orijinal kitabesine göre H. 1060 / M. 1650 yılında inşa edilmiştir. Son cemaat revakı doğu duvarı üzerinde yer alan onarım kitabesine göre H. 1306 / M. 1888-89 yılında ciddi onarımdan geçmiştir. Tescil fişlerine göre yaptıran Hacı Mustafa, onartan ise Mahmut'un peşkir ağası Mahmut Ağa'dır. Dikdörtgen planlı özgün cami moloz ve kesme taştan inşa edilmiş, üzeri ahşap kırma çatıyla örtülmüştür. Son cemaat yeri iki katlıdır. Dairevi kesitli ahşap iki sütun ahşap mahfil katını taşır. Tek şerefeli minaresi kuzeybatı köşededir. Günümüzde bu caminin yerinde kubbe örtülü yeni bir cami vardır ve mevcut minare özgün ilk GÖRSEL MALZEME yapıdan korunarak yeniden kullanılmıştır. Yalı Camii Bugün yerinde bir başka cami vardır. Özgün ilk yapı yıktırılarak 1969 yılında yerine günümüzdeki kubbeli cami yaptırılmıştır. Tescil fişlerine göre söz konusu cami, kitabesine göre H. 1292 / M. 1874 yılında inşa ettirilmiştir. Öte yandan Tuluk ve Düzenli, Yalı Camii'nin Osmanlı kayıtlarında geçen Mescid-i Hoca All-Zâde Mehmed Çelebi ve Faroz Camii ile en azından aynı yerde yeniden inşa edildiğini düşünmektedirler. Tescil fişlerine göre özgün Yalı Camii, dikdörtgen planlı ve üzeri ahşap kırma çatılıdır. Duvarlar moloz, pencere ve kapı söveleri düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir. Ahşap mahfil iki ince ahşap sütunla taşıtılmaktadır. Son cemaat yeri sonradan kapatılmıştır. Tek şerefeli ahşap minaresi batı duvarına bitişiktir