ძიება
ელ-ფოსტის მისამართი

პაროლი   ?

444 15 61
სურმენეს (ფიდე) ხაჭაპური
Home of Trabzonცომი ჯერ ხელით გაიღება, განთავსდება ადგილობრივი ყველი და ხორცი შემდეგ გამოაცხობენ ქვის სპეციალურ თონეში. მას ტრაპიზონის სპეციალურ კარაქთან ერთად სთავაზობენ სტუმარს. სპეციალური დანამატი რომელსაც ცომის გაღებისას იყენებენ განსაკუთრებულ გემოს აძლევს. სურმენეს ვიზიტორებისთვის ყველაზე კარგი არჩევანი სურმენეს ფიდეს დაგემოვნებაა
/ Trabzon / Gastronomi / სურმენეს (ფიდე) ხაჭაპური
სურმენეს (ფიდე) ხაჭაპური
ცომი ჯერ ხელით გაიღება, განთავსდება ადგილობრივი ყველი და ხორცი შემდეგ გამოაცხობენ ქვის სპეციალურ თონეში. მას ტრაპიზონის სპეციალურ კარაქთან ერთად სთავაზობენ სტუმარს. სპეციალური დანამატი რომელსაც ცომის გაღებისას იყენებენ განსაკუთრებულ გემოს აძლევს. სურმენეს ვიზიტორებისთვის ყველაზე კარგი არჩევანი სურმენეს ფიდეს დაგემოვნებაა

Home of Trabzon