ძიება
ელ-ფოსტის მისამართი

პაროლი   ?

444 15 61
ნალია
ადგილობრივი ხალხის მთავარი დანატოვართაგან ერთერთს ნალია წარმოადგენს. მას იყენებდნენ მოსავლის შესანახად. ბოლოს ძირითადად სიმინდის შესანახ იყენებდნენ. აქ ინახავდნენ სხვა პროდუქტსაც რომელსაც საფრთხე ექმნებოდა მღრღნელებისაგან. რეგიონში ნალიას სხვადასხვა სახელებით მოიხსენიებენ
ნალია
ადგილობრივი ხალხის მთავარი დანატოვართაგან ერთერთს ნალია წარმოადგენს. მას იყენებდნენ მოსავლის შესანახად. ბოლოს ძირითადად სიმინდის შესანახ იყენებდნენ. აქ ინახავდნენ სხვა პროდუქტსაც რომელსაც საფრთხე ექმნებოდა მღრღნელებისაგან. რეგიონში ნალიას სხვადასხვა სახელებით მოიხსენიებენ

Home of Trabzon Home of Trabzon