SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Sarmaşıklı Camii
Yapı, Kemerkaya Mahallesi'nde yer almaktadır. Trabzon surlarının doğusunda kalan şapel, tek mekânlı olup dıştan beşgen, içten ise yarım daire bir apsise sahiptir. inşa tarihi tam olarak bilinmeyen yapının şimdiki hali iki katlıdır. Üst kata döner bir merdivenle ulaşılır. Önceleri zemin katı dükkân olarak kullanılmış, 1992'de ise caminin şadırvanına dönüştürülmüştür. Giriş kapısı yapının kuzeybatı köşesindedir. Apsisin kuzey ucunda yer alan kalın duyan üzerine minare eklenmiştir. Caminin üst katı, apsisten / müezzin mahfilinden bir merdivenle ulaşılan ahşap bir mahfildir. Minareye bu kattan ulaşılır. Yapının orijinal üst örtüsü tonozdur.
Sarmaşıklı Camii
Yapı, Kemerkaya Mahallesi'nde yer almaktadır. Trabzon surlarının doğusunda kalan şapel, tek mekânlı olup dıştan beşgen, içten ise yarım daire bir apsise sahiptir. inşa tarihi tam olarak bilinmeyen yapının şimdiki hali iki katlıdır. Üst kata döner bir merdivenle ulaşılır. Önceleri zemin katı dükkân olarak kullanılmış, 1992'de ise caminin şadırvanına dönüştürülmüştür. Giriş kapısı yapının kuzeybatı köşesindedir. Apsisin kuzey ucunda yer alan kalın duyan üzerine minare eklenmiştir. Caminin üst katı, apsisten / müezzin mahfilinden bir merdivenle ulaşılan ahşap bir mahfildir. Minareye bu kattan ulaşılır. Yapının orijinal üst örtüsü tonozdur.