Αναζήτηση
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Κωδικός πρόσβασης   ?

444 15 61
Santa Maria Katolik Kilisesi
Yüksek duvarlarla çevrili bir bahçe içinde bir grup binada oluşur. Kilise binası alanın kuzey - doğu köşesindedir. Barok tarzda dikdörtgen planlı olan kilisenin çatısı iki yüzeylidir. Planda üç nefli ve apsissiz olarak inşa edilmiştir. Neflerin üzerleri tonozlarla örtülüdür. Kilisenin iç mekanları dönemin özelliklerini yansıtan ikona ve fresklerle süslüdür. Kilise Vatikan’a bağlıdır. Günümüzde ibadete açık tek kilisedir.
/ Tarihi ve Kulturel Değerler / Manastırlar ve Kiliseler / Santa Maria Katolik Kilisesi
Santa Maria Katolik Kilisesi
Yüksek duvarlarla çevrili bir bahçe içinde bir grup binada oluşur. Kilise binası alanın kuzey - doğu köşesindedir. Barok tarzda dikdörtgen planlı olan kilisenin çatısı iki yüzeylidir. Planda üç nefli ve apsissiz olarak inşa edilmiştir. Neflerin üzerleri tonozlarla örtülüdür. Kilisenin iç mekanları dönemin özelliklerini yansıtan ikona ve fresklerle süslüdür. Kilise Vatikan’a bağlıdır. Günümüzde ibadete açık tek kilisedir.