Email Address

Password   ?

444 15 61
Pazarkapı Camii
Yıkılarak 1987 yılında günümüzdeki biçimiyle yeniden inşa dilen Pazarkapı Camii'nin ilk özgün yapısı, kitabesine göre Kethuda Abdullah Ağa'nın girişimleriyle mahalle halkı tarafından H. 1020 / M. 1611 yılında inşa ettirilmiştir. Ancak 1963 yılı tescil kayıtlarında, bu yıllarda hala ayakta olan caminin 19. yy. ortalarına ait olduğu belirtilmektedir. Söz konusu bu cami dikdörtgen plan üzerine, moloz ve kesme taştan inşa edilmiştir. Son cemaat mahalli saçak!, bir çatı altında önü camekanlıdır. İki kapısı vardır. Tavana kadar yükselen sekiz ahşap direk mahfil katını taşımaktadır. Tek şerefeli taş minaresi kuzeybatıda ve cami beden duvarından ayrıdır. Günümüzde bu caminin yerinde kubbe örtülü yeni bir cami vardır.
Pazarkapı Camii
Yıkılarak 1987 yılında günümüzdeki biçimiyle yeniden inşa dilen Pazarkapı Camii'nin ilk özgün yapısı, kitabesine göre Kethuda Abdullah Ağa'nın girişimleriyle mahalle halkı tarafından H. 1020 / M. 1611 yılında inşa ettirilmiştir. Ancak 1963 yılı tescil kayıtlarında, bu yıllarda hala ayakta olan caminin 19. yy. ortalarına ait olduğu belirtilmektedir. Söz konusu bu cami dikdörtgen plan üzerine, moloz ve kesme taştan inşa edilmiştir. Son cemaat mahalli saçak!, bir çatı altında önü camekanlıdır. İki kapısı vardır. Tavana kadar yükselen sekiz ahşap direk mahfil katını taşımaktadır. Tek şerefeli taş minaresi kuzeybatıda ve cami beden duvarından ayrıdır. Günümüzde bu caminin yerinde kubbe örtülü yeni bir cami vardır.
444 15 61
  

  

 

 

                                                                           

Bu web sayfası DOKA teknik desteği ile hazırlanmıştır.
Home of Trabzon © T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı