SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Mustafa Efendi Camii
1963 yılı tescil fişlerinde bu yapının 1954 yılında satılarak bir bölümünün iki katlı konuta dönüştürüldüğü belirtilmektedir. 19801i yıllara ait bir fotoğraftan mescidin giriş cephesinin ayakta olduğu, yeni sahiplerinin bunu bahçe duyan olarak kullandığı görülmektedir. Ortada giriş kapısı ile her iki yandaki söveli pencere boşluktan bu duvar için karakteristiktir. Girişin üzerinde yer alan kitabesine göre söz konusu mescit H. 1326 / M. 1908 yılında Gürcü Zade Hafız Mustafa Efendi tarafından inşa ettirilmiştir.
Mustafa Efendi Camii
1963 yılı tescil fişlerinde bu yapının 1954 yılında satılarak bir bölümünün iki katlı konuta dönüştürüldüğü belirtilmektedir. 19801i yıllara ait bir fotoğraftan mescidin giriş cephesinin ayakta olduğu, yeni sahiplerinin bunu bahçe duyan olarak kullandığı görülmektedir. Ortada giriş kapısı ile her iki yandaki söveli pencere boşluktan bu duvar için karakteristiktir. Girişin üzerinde yer alan kitabesine göre söz konusu mescit H. 1326 / M. 1908 yılında Gürcü Zade Hafız Mustafa Efendi tarafından inşa ettirilmiştir.