SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Musa Paşa Camii
Ortahisar Mahallesi Musa Paşa Sokak'ta yer alan cami tek üniteli camilerin tipik bir örneğidir. Cami girişi üzerindeki mermer kitabesine göre H. 1079 / M. 1668 yılında Musa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Üç bölümlü bir son cemaat revakı ile kubbe!' bir harim kısmına sahiptir. iç mekanın aydınlatılması son cemaat revakı ve doğu cephesindeki pencerelerden sağlanmaktadır (Yüksel, s. 99). Genelde olduğunun aksine tek şerefeli minaresi kuzeydoğu köşededir.
Musa Paşa Camii
Ortahisar Mahallesi Musa Paşa Sokak'ta yer alan cami tek üniteli camilerin tipik bir örneğidir. Cami girişi üzerindeki mermer kitabesine göre H. 1079 / M. 1668 yılında Musa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Üç bölümlü bir son cemaat revakı ile kubbe!' bir harim kısmına sahiptir. iç mekanın aydınlatılması son cemaat revakı ve doğu cephesindeki pencerelerden sağlanmaktadır (Yüksel, s. 99). Genelde olduğunun aksine tek şerefeli minaresi kuzeydoğu köşededir.