SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Müftü Camii
1967 yılında yıktırılarak günümüzdeki biçimiyle aynı yerde yeniden inşa ettirilen Müftü Camii'nin özgün yapısı, T.K.T.V.K.K. tescil fişlerine göre 18. yy.a tarihlendirilmektedir. Yıktırılmadan önce, 1963 yılında düzenlenen tescil fişlerine göre Müftü Hacı İsmail Efendi'nin inşa ettirdiği belirtilen özgün Müftü Camii, moloz ve kesme taşla inşa edilmiş dikdörtgen bir biçime sahiptir. Üzeri ahşap kırma çatı ile örtülü caminin mahfil katını iki ahşap direk taşımaktadır. Caminin batısında, yapıdan ayrı olarak yer alan tek şerefeli minaresi almaşık düzende beyaz ve gri renkli taşlarla inşa edilmiştir. Günümüzde bu caminin yerinde kubbe örtülü bir cami bulunmaktadır. Minare, özgün camiden geriye kalan tek mimari elemandır.
Müftü Camii
1967 yılında yıktırılarak günümüzdeki biçimiyle aynı yerde yeniden inşa ettirilen Müftü Camii'nin özgün yapısı, T.K.T.V.K.K. tescil fişlerine göre 18. yy.a tarihlendirilmektedir. Yıktırılmadan önce, 1963 yılında düzenlenen tescil fişlerine göre Müftü Hacı İsmail Efendi'nin inşa ettirdiği belirtilen özgün Müftü Camii, moloz ve kesme taşla inşa edilmiş dikdörtgen bir biçime sahiptir. Üzeri ahşap kırma çatı ile örtülü caminin mahfil katını iki ahşap direk taşımaktadır. Caminin batısında, yapıdan ayrı olarak yer alan tek şerefeli minaresi almaşık düzende beyaz ve gri renkli taşlarla inşa edilmiştir. Günümüzde bu caminin yerinde kubbe örtülü bir cami bulunmaktadır. Minare, özgün camiden geriye kalan tek mimari elemandır.