Email Address

Password   ?

444 15 61
Kuzgundere Su Kemeri
Yenicuma Mahallesi ile Yukarı Hisar’ın doğu yamaçları arasında yer alan iki gözlü su kemeridir. St. Eugenios’e atfedilmiş olup Justinyen zamanına (6.yy) tarihlenmektedir.
Kuzgundere Su Kemeri
Yenicuma Mahallesi ile Yukarı Hisar’ın doğu yamaçları arasında yer alan iki gözlü su kemeridir. St. Eugenios’e atfedilmiş olup Justinyen zamanına (6.yy) tarihlenmektedir.
444 15 61
  

  

 

 

                                                                           

Bu web sayfası DOKA teknik desteği ile hazırlanmıştır.
Home of Trabzon © T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı