Email Address

Password   ?

444 15 61
Küçük Fatih Camii
Bahçecik mahallesinde yer alan Küçük Fatih Camii’nin özgün yapısı bir Bizans kilise ya da şapelidir. 1665’e kadar camiye/mescide dönüştürüldüğü düşünülmektedir. Yapının özgün biçimi dikdörtgen planlı, tek nefli ve tek apsislidir. Üzeri içeriden üç takviye kemerli beşik tonozla, dışarıdan ise kırma kiremit çatıyla örtülmüştür. Yapının kuzey tarafına sonradan bir son cemaat mahalli eklenmiştir. Yapının batı duvarı yakın zamanda kaldırılarak yanına ek bir mekan yapılması nedeniyle, muhtemel batı girişi kaldırılmıştır. Mevcut girişi ise kuzey portalindendir. Bu girişin batısına, duvar bitişiğine minare eklenmiştir.
Küçük Fatih Camii
Bahçecik mahallesinde yer alan Küçük Fatih Camii’nin özgün yapısı bir Bizans kilise ya da şapelidir. 1665’e kadar camiye/mescide dönüştürüldüğü düşünülmektedir. Yapının özgün biçimi dikdörtgen planlı, tek nefli ve tek apsislidir. Üzeri içeriden üç takviye kemerli beşik tonozla, dışarıdan ise kırma kiremit çatıyla örtülmüştür. Yapının kuzey tarafına sonradan bir son cemaat mahalli eklenmiştir. Yapının batı duvarı yakın zamanda kaldırılarak yanına ek bir mekan yapılması nedeniyle, muhtemel batı girişi kaldırılmıştır. Mevcut girişi ise kuzey portalindendir. Bu girişin batısına, duvar bitişiğine minare eklenmiştir.
444 15 61
  

  

 

 

                                                                           

Bu web sayfası DOKA teknik desteği ile hazırlanmıştır.
Home of Trabzon © T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı