ძიება
ელ-ფოსტის მისამართი

პაროლი   ?

444 15 61
Küçük Ayvasıl Kilisesi
Yapı kentin en eski Bizans kiliselerindendir. Giriş kapısı üzerinde bulunan Yunanca kitabesinde 884 - 885 yıllarında I. Basil zamanında yeniden inşa edildiği yazılıdır. Taştan yapılmış, üç nefli bazilikal planlı kilisenin narteksi olduğu bilinmektedir, ancak günümüzde bir kalıntısı ya da işareti yoktur. Nefler iç ve dış mekandan dairesel planlıdır. Kriptası vardır ve Naosta “T” şekilli iki ayak ile iki iyon başlıklı sütun bulunur. 1923 yılına kadar kullanılan kilise onarım görmüştür. Bugün kullanım dışıdır.
Küçük Ayvasıl Kilisesi
Yapı kentin en eski Bizans kiliselerindendir. Giriş kapısı üzerinde bulunan Yunanca kitabesinde 884 - 885 yıllarında I. Basil zamanında yeniden inşa edildiği yazılıdır. Taştan yapılmış, üç nefli bazilikal planlı kilisenin narteksi olduğu bilinmektedir, ancak günümüzde bir kalıntısı ya da işareti yoktur. Nefler iç ve dış mekandan dairesel planlıdır. Kriptası vardır ve Naosta “T” şekilli iki ayak ile iki iyon başlıklı sütun bulunur. 1923 yılına kadar kullanılan kilise onarım görmüştür. Bugün kullanım dışıdır.