SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Köprüler
AKÇAABAT

         Akçaabat İlçesi, Derecik Beldesi, Karaman Köyü Köprüsü
         Yapım Yılı: 19 YY
         Akçaabat İlçesi, Yıldızlı Beldesi’nden yaklaşık 8 km güneyde yer alır. Köprü tek gözlü olup yuvarlak kemerlidir. Kemer kısmı düzgün kesme taştan yapılmış kemer köşelerinde moloz taş kullanılmıştır. Kemerden dolayı yürünür kısmı kavislidir.

         Akçaabat İlçesi, Derecik Beldesi, Oğulkaya Köyü Köprüsü
         Yapım Yılı: 19 YY
         Kesme taştan yapılmış, tamir ve tadilatlarla özelliğini yitirmiştir. Kemer kısmı orijinalliğini korumaktadır. Yuvarlak tek kemerlidir. Köprü ayaklarından doğudaki bölümde koni biçimli destek bulunur. Orijinalde kenar korkulukları mevcut iken, bu korkulukları bugün yoktur. Halen kullanılmakta olan köprünün üst kısmı betonlaşmıştır. Batı ayağında harca gömülü 4 satırlık Osmanlıca yazılı ve H.1314 –M.1879 tarihli kitabede, köprünün Hacı Kırzade tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

        Akçaabat İlçesi, Söğütlü Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19 YY
         Kesme taştan yapılmış, iki kemer gözlüdür. Yuvarlak kemerlere sahip köprü geniş çaplı bir onarım görmüştür. Söğütlü deresi üzerinde bulunur. Gözler arasında yer alan kemer ayağı üzerinde her iki cephede destek konileri bulunmaktadır. Köprünün toplam uzunluğu 27.80 m, korkuluk duvarının yüksekliği 1.40 m’dir.

ARAKLI

        Araklı İlçesi, Çamlıbel Köyü, Yazıbaşı Mah. Köprüsü
        Yapım Yılı: 20.YY
        Araklı İlçesi, Çamlıbel Köyü, Yazıbaşı Mahallesi’nde Pazarcı’ğa giden devlet karayolunun güneyinde, Karadere üzerinde bulunur. Kemer kısmı düzgün kesme taştan yapılmıştır. Kemer ayakları iki yandan kaya kütlesi üzerine oturmuştur. Köşe dolguları moloz taştandır.

        Araklı İlçesi, Değirmencik Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 20.YY
         Araklı İlçesinden yaklaşık 11 km içeride, Değirmencik Köyü’nde bulunur. Tek kemer gözlüdür. Kemer kısmı düzgün kesme, diğer kısımları ise kaba taştan yapılmıştır. Üst kısmı kemerden dolayı kavisli olup korkulukların bir kısmı yıkılmıştır. Kemerin ayak kısımlarında mazgal delikleri bulunmaktadır.

        Araklı ilçesi, Erenler Beldesi, Merkez Mah. Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Araklı İlçesi Erenler Beldesi (Keçikaya) merkezinde, Karadere üzerinde yer alır. Erenlerden, Bebesli Mahallesi’ne geçit veren köprünün kemer kısmı düzgün yonu taştan, dolguları moloz taştandır.

         Araklı İlçesi, Erenler Beldesi, Merkez Mah. Köprüsü
         Yapım Yılı: 19.YY
         Erenler Beldesinin (Keçikaya), Değirmen kapı ırmağı üzerinde Merkez Mahalle ile Cami Mahallesi’ni birbirine bağlayan patika yol üzerinde bulunur. Kemer kısmı yuvarlak olup düzgün kesme taştan yapılmıştır. Ayaklar iki yandan kaya kütleleri üzerine oturtulmuştur.

        Araklı İlçesi, Pervane Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 20.YY
         Pervane Köyü’nden Tosunlu Köyü’ne ayrılan Karadere üzerinde yer alır. Büyük tek sivri kemer olup düzgün kesme taştan yapılmıştır. Korkulukların ortada kesişmesiyle üçgen bir görüntü oluşturulmuştur. Kemer ayaklarında mazgal delikleri vardır. Köprünün doğu tarafında da yine mazgal deliklerine rastlanıyor.
        Araklı İlçesi, Yeşilyurt Beldesi, Merkez Mah. Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY Sonu - 20. YY Başı
         Tek gözlüdür. Kemeri kesme taştan, diğer kısımları moloz taştandır. Üstü moloz taş döşelidir. Sonradan onarılmıştır. Uzunluğu 1.30 m, genişliği 2.17 m kadardır.
 
        Araklı ilçesi, Yeşilyurt Beldesi, Karşı Mah. Köprüsü (Bektaşoğlu Köprüsü)
        Yapım Yılı: 20.YY Başları
         Merkeze 750 m mesafede, tek kemer gözlü bir köprüdür.  Kemeri kesme taştan, diğer kısımları moloz taştan, yapılmıştır. Uzunluğu 15.00 m, genişliği 3.00 m’dir.

        Araklı İlçesi, Yeşilyurt Beldesi, Hafızlar Mevkii Köprüsü
        Yapım Yılı: 20.YY Başları
         Merkeze 1,5 km mesafede olan köprü tek kemer gözlüdür. Kemeri kesme taştan, diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır. Toplam uzunluğu 13.00 m genişliği 3.00 m’dir.

        Araklı İlçesi, Yeşilyurt Beldesi, Pınarbaşı Baş Mah. Köprüsü
        Yapım Yılı: 20.YY Başları
Merkez uzaklığı yaklaşık 2,5 km olan köprü tek kemer gözlüdür. Kemer kısmı kesme, diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır. Sadece kemer kısmı kalmıştır. Uzunluğu 15.00 m, genişliği 2.40 m’dir.

        Araklı İlçesi, Yeşilyurt Beldesi, Merkez Köprüsü
        Yapım Yılı: 20.YY
         Merkeze uzaklığı 3,5 km’dir. Tek kemer gözlüdür. Kemeri kesme taştan, diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır. Uzunluğu 18.00m, genişliği 2.80 m ölçülerindedir.

        Araklı İlçesi, Yeşilyurt Beldesi Merkez Köprüsü
Merkeze 4 km uzaklıktadır. Küçükdere üzerindedir. 1930’lu yıllarda onarılmıştır. Tek kemer gözlüdür. Sadece kemer kısmı kalmıştır. Uzunluğu 8.70 m, genişliği 2.60 m’dir.

ARSİN

         Arsin İlçesi,  Başdurak Köyü 1. Köprü
         Yapım Yılı: 19. YY
         Sahilden Yanbolu deresi boyunca uzanan yolun 23. km’sinde Başdurak Köyü güneyinde yer alır. Yuvarlak kemerli, tek gözlü olup kemer kısmı düzgün yonu taştan, kemer köşeleri ise moloz taştan yapılmıştır. Üst kısmı kavisli olan köprünün kenar korkulukları yer yer tahrip olmuştur. Kemer açıklığı 10.40 m, korkuluk üstüne kadar ki yüksekliği 5.10 m, genişliği ise 3.10 m’dir.

         Arsin İlçesi, Başdurak köyü 2. Köprü
         Yapım Yılı: 19. YY
         Başdurak Köyü güneyinde ilk köprüden 1 km sonra yer alır. Yanbolu deresi üzerinde tek kemerli olup düzgün yontu taştan yapılmıştır. Üstten kavisli köprünün kenar korkulukları mevcuttur. Kemer açıklığı 11.40 m, korkuluk üstüne kadar yüksekliği 6.55 m olan köprünün genişliği ise 3.35 m’dir.

         Arsin İlçesi, Yolaç Köyü Köprüsü
         Yapım Yılı: 19. YY
         Yanbolu deresi üzerinde, Yolaç Köyü sınırlarında yer alır. Yuvarlak kemerli köprünün kemer kıs düzgün kesme taştan yapılmış, köşe dolguları moloz taştandır.

         Arsin İlçesi, Yolüstü Köyü Köprüsü
         Yapım Yılı: 19 YY
         Yanbolu deresinin Yolüstü Köyü sınırlarında bulunur. Tek kemerli olup 20 m uzunluğunda ve 5 m genişliğindedir. Kemer kısmı açık sarı renkte düzgün yonu, köşe dolguları moloz taştandır. Korkulukları yer yer yıkılmıştır.

BEŞİKDÜZÜ

        Beşikdüzü İlçesi, Duygulu Köyü Çapnaloğlu Köprüsü
        Yapım Yılı: 19 YY
Duygulu köyü Çamlık deresi, Çapnaloğlu mevkiinde bulunur. Şina mahallesine geçiş verir.  Tek kemerli olup 10.9 m uzunlukta ve 3 m genişliktedir. Su yüzeyinden yüksekliği 7.90 m olan köprünün kemer kısmı açık sarı renkli kesme taştan yapılmıştır. Köşe dolguları moloz taştır.

        Beşikdüzü İlçesi, Duygulu Köyü Aydınlı Mah. Köprüsü
        Yapım Yılı: 19 YY
         Duygulu Köyü, Aydınlı Mahallesi, Çamlık Deresi üzerinde bulunur. Tek kemer gözlü olup ayaklar iki yandan kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur. 11.0 m uzunluğundaki köprünün kemer açıklığı 8.60 m, korkuluk üstüne kadar ki yüksekliği 6.80 m, genişliği de 3.20 m’dir. Kemer kısmı kesme taş, köşe dolguları moloz taştandır. Taştan korkuluğu bulunan köprü sarmaşık ve yosunlarla kaplıdır.

        Beşikdüzü İlçesi, Kayaslı Mah. Köprüsü
        Yapım Yılı: 19. YY
         Duygulu Köyü Kayaslı Mahallesi, Çamlık Deresi üzerinde bulunur. Tek kemerli olup ayaklar kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur. Yuvarlak kemer kısmı açık sarı renkte düzgün yonu taştan yapılmıştır. 11 km uzunlukta ve 3.30 m genişliktedir.

        Beşikdüzü ilçesi, Şahmelik Köyü Köprüsü
         Yapım yılı hakkında herhangi bilgi bulunmamaktadır. Kalegüney Köyü’ne giden yol güzergâhında, Ağasar Deresi’yle Garip Deresi’nin birleştiği, yeni köprü yanında yer alır. Basık yuvarlak ve tek büyük gözlü; kemer profili düzgün yonu, diğer bölümleri kaba taştan inşa edilmiştir. Kemer ortasında köprü yükseltilerek üçgen form verilmiştir. Kemer aralığı içinde nişler bulunur.

DÜZKÖY

         Düzköy İlçesi, Çayırbağı Beldesi Köprüsü
         Yapım Yılı: 19. YY
         Düzköy İlçesi, Çayırbağı Beldesi Pazar mevkiinde yayla yolu üzerinde yer alır. Deregözü deresi üzerinde bulunur. Tek Gözlü, yuvarlak kemerli üstten kavislidir. Kemer kısmı düzgün yonu taştan, köşe dolguları ise moloz taştan yapılmıştır.

HAYRAT

        Hayrat İlçesi, DEREYURT Köyü 1.Köprü
        Yapım Yılı: 18. YY
         Tek kemerlidir. Kemeri kesme taştandır. Diğer kısımları ise moloz taştan yapılmıştır. Kemeri kesme taştandır. Diğer kısımları ise moloz taştan yapılmıştır. Üst kısmı taş döşeli olan köprünün kemer açıklığı 10.10 m korkulukların su yüzeyinden yüksekliği 9.50 m, genişliği ise 3.00 m‘dir.

        Hayrat İlçesi, Dereyurt Köyü 2.Köprü
        Yapım Yılı: 19 YY
        Tek kemerlidir. Kemeri kesme taştan diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır. Fazla kullanılmayan bir yol üzerinde, köy değirmeninin yanında yer almaktadır.

KÖPRÜBAŞI

          Köprübaşı ilçesi Arpalı köyü Köprüsü
          Yapım Yılı: 19.YY
          Yuvarlak kemerlidir. Kemeri düzgün kesme taştan, diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır. Kemer ayakları blok taşlar üzerine oturmaktadır. Kemerden dolayı üst kısmı kavisli olarak yapılmış olan köprünün korkuluğu yoktur.

MAÇKA

        Maçka ilçesi, Altındere Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Sümela’dan Altındere Vadisi’nde Sümela’dan yaklaşık 6 km mesafede Camiboğazı yaylasına giden yol güzergâhında yer alır. Tek gözlü basık kemerlidir. Kemer kısmı düzgün kesme taştan yapılmıştır. Köşe dolguları taştandır.

        Maçka İlçesi, Ardıçyayla Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
         Akarsu Deresi üzerinde yer alan Krantaş Köyü ile Ardıçyayla köylerine geçiş verir. Tek kemer gözlü köprü moloz taştan yapılmış olup üst kısmı kavislidir. Derenin yapmış olduğu hasarlar sonucu, köprüde tahribatlar görülür.

        Maçka İlçesi, Bağışlı Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Trabzon- Gümüşhane karayolundan sola ayrılan köy yolunun yaklaşık 200 m’sinde bulunan yeni köprünün yaklaşık 100 m güneyindedir. Değirmendere üzerinde yer alan köprü tek kemer gözlüdür. Düzgün kesme taştan yapılmış kemeri sağlam kalan köprünün diğer kısımları moloz taştan inşa edilmiştir. Ancak kemer dışındaki bölümler yıkılmıştır.

        Maçka İlçesi, Coşandere Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Maçka ilçesinden Sümela’ya giden yol güzergâhının sağında, Değirmendere’nin Altındere kolu üzerinde kendi adını verdiği mevkiide bulunur. Bölgenin geleneksel kemerli taş köprülerindendir. Yuvarlak kemerli, üstten kavisli tek gözlü köprünün kemer kısmı sarı ve yeşil iki renkli taş işçiliğine sahiptir. Köşe dolguları ise moloz taştan inşa edilmiştir. Kenar korkulukları yer yer yıkılmıştır.

        Maçka İlçesi, Esiroğlu Beldesi, Merkez Mah. Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
         Trabzon-Maçka karayolunun Şahinkaya Beldesi’ne ayrılan yol üzerinde yaklaşık 50 m içerde Galyan Deresi üzerinde bulunur. İki kemer gözlüdür. Bir tanesi betonla yenilenmiştir. Diğerinin kemeri kesme taştan yapılmıştır. Kemer boşlukları ise kaba yonu taştan olup kemer ayaklarında ikişerden 4 adet mazgal deliği vardır. Köprünün korkuluğu bulunmamaktadır.

        Maçka İlçesi, Esiroğlu Beldesi, Şimşirli Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
         Şimşirli Köy yolu üzerinde yer alan köprü, Şahinkaya Beldesi yolu ayrımından yaklaşık 4 km mesafededir. Şimşirli deresi üzerinden mezarlara geçit verir. Tek kemer gözlüdür. Kemeri kesme taştan yapılmış olan köprünün yürünür kesimi kemerden dolayı kavislidir. Korkuluğu bulunmayan köprünün genişliği 2.10 m, uzunluğu 8.30 m’dir. Kemer ayaklarında ikişerden 4 mazgal deliği vardır.

        Maçka İlçesi, Esiroğlu Beldesi Teraziler (Samatlı) Mevkii Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
         Esiroğlu’nun 1.5 km güneyinde yer alan köprü, Değirmendere üzerinde bulunmaktadır. Kemeri düzgün kesme taştan, kemer ayakları yontu taştan yapılmıştır. Ayakları kayalıklara oturtulmuş olan köprünün korkuluğu vardır. Kemer ayaklarında silmeli çıkıntıları mevcuttur. Yürünür bölümü yaklaşık 28 cm uzunluğunda ve 3.30 m genişliğindedir.

        Maçka İlçesi, Köprüyanı Köyü, Medoş Mevkii Köprüsü
        Yapım Yılı: 20.YY
         Köprüyanı Köyü sınırları içinde yer alan Trabzon-Gümüşhane karayolunun yaklaşık 100-150 m batısında, Köprüyanı Köyü sınırları içinde, Medoş Deresi üzerinde yer alır. Yürünür genişliği 1.91 m, uzunluğu 11.30 m’dir. Ayakları onarılmış olan köprü basık tek kemer gözlüdür ve üst kısmı düzdür.

OF

        Of İlçesi, Aşağı Kışlacık Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
         Köyün girişinde yer alan köprü tek kemerli olup kemeri kesme taştan, diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır. Korkuluğu bulunmayan köprünün üst kısmı da moloz taş döşelidir. Köprü ayakları toprağa gömülmüştür.

        Of İlçesi, Aşağı Sugeldi Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 18-19.YY
        Aşağı Sugeldi ile Yarlı (Hayrat)Köyü bağlantısında yer alan köprü tümüyle kesme taştan yapılmıştır. Tek kemerli olup kenarlarında korkuluğu bulunmaktadır. Üstü ataş döşeli köprü, kavisli yapılmıştır. 16 m uzunlukta, 3.5 m genişliğindedir.

        Of İlçesi, Darılı Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 20.YY Başı
        Darılı Köyü’nün yaklaşık 2 km kuzeyinde yer almaktadır. Tek kemerlidir. Kemeri kesme taştan yapılmış olan köprünün kaya üzerine oturan ayakları moloz taştan yapılmıştır. Yürünür kısmı kavislidir.

        Of İlçesi, Erenköy Köyü, Işıklar Mah. Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Erenköy Yeni Cami’nin yaklaşık 500 m kuzeydoğusunda küçük bir dere üzerinde bulunan köprüye patika yol ile ulaşılır. İki büyük kaya bloğu üzerine kurulmuş olan köprü tek kemerlidir. Kemer kesme taştan, ayak bölümleri moloz taştan yapılmıştır. Köprünün üst kısmı ise taş döşelidir. Kemerden dolayı yürünür kısmı kavislidir.

SÜRMENE

        Sürmene İlçesi, Çamburnu Beldesi, Gökçesu Mah. 1.Köprü
        Yapım Yılı: 1885
        Belde’nin 300 m güneyinde, Gökçesu  Köyü yolu güzergahında  anılan dere üzerinde kurulmuştur. Alınlığındaki kitabeden ‘’Gökçesu Köyü’nden Hacı Ömeroğlu Hacı Ahmet hayratı olup 1885’’ tarihi okunur. Kemer açıklığı 5.10 m, korkuluk üstünün su düzeyinden yüksekliği 3.50 m, eni de 2.5 m’dir. Kesme taştan yapılmış köprü tek kemerlidir.

        Sürmene İlçesi, Çamburnu Beldesi, Gökçesu Mah. 2.Köprü
        Yapım Yılı: 19.YY
1.köprünün doğusunda bulunan ve Gökçesu Deresi’ne bağlanan bir ırmak üzerindedir. Tek kemerli köprünün kemer kısmı kesme taştan, diğer kısımlar ise moloz taştan yapılmıştır. Kemer açıklığı 2.50 m, su düzeyinden korkuluk üst seviyesi 4.10 m, eni ise 1.70 m kadardır.

        Sürmene İlçesi, Çamburnu Beldesi, Gökçesu Mah. 3.Köprü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Gökçesu Deresi üzerinde bulunur. 1.köprünün yaklaşık 150 m güneyinde yer alır. Düzgün kesme taştan yapılmış köprü, biri geniş diğeri dar olmak üzere iki kemer gözlüdür. Bu kemer açıklığı 6.20 m, küçük kemer 1.10 m’dir. Eni 2.40 m olan köprünün su düzeyinden korkuluk üstü mesafesi de 4.20 m’dir.

        Sürmene İlçesi, Dirlik Köyü 1. Köprü
        Yapım Yılı: 19.YY
Aksu Hanları’ndan Dirlik Köyü’ne giden yolun 1.600 m’sinde, bir ırmak üzerinde bulunur. Yuvarlak kemerli, tek gözlüdür. Kemer kısmı kesme taştan yapılmış olup kenarda korkuluğu bulunur. Eni 2.25 m, boyu 6.00 m’dir.

        Sürmene İlçesi, Dirlik Köyü 2.Köprü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Aksu Hanları’ndan Dirlik Köyü’ne giden yol üzerindedir. Boyu 5.00 m, eni 2.50 m, yüksekliği 2.50 m’dir. 1. Köprü ile arasında 1 km’lik mesafe bulunur. Ayakları iki kaya parçası üzerine oturtulmuş köprü tek kemer gözlüdür. Kemer kısmı kesme taştan, diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır.
        Sürmene İlçesi, Dirlik Köyü 3.Köprü
        Yapım Yılı: 19.YY
         Dirlik Köyü Kilisesi’nin batısında akan dere üzerinde bulunur. Kiliseye giden patika yol bu köprü üzerinden geçmektedir. Köprünün boyu 12.00 m, eni 2.5 m’dir. Ayakları iki ana kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur. Tek kemer gözlüdür. Kemer kısmı kesme taştan yapılmış olup diğer kısımları moloz taştan inşa edilmiştir.

        Sürmene İlçesi, Güneyköy Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY Başı
         Tek kemerlidir. Kemeri kesme, diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır. Kemer ayakları kaya üzerine oturtmaktadır. Korkuluğu bulunmayan köprünün üst kısmı kavisli olarak yapılmıştır. Köy yolundan patika yola geçiş vermektedir.

        Sürmene İlçesi, Oylum-Yazıoba Köyleri Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
         Oylum Köyü ile Yazıoba Köyü arasında sınır oluşturan ırmak üzerindedir. İki ana kaya üzerine oturtulmuş tek kemerlidir. Kesme taştan yapılmış olup 7.50 m uzunluğunda, 2.30 m enindedir.

ŞALPAZARI

        Şalpazarı İlçesi, Merkez Kısık Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Şalpazarı ilçe merkezine girişte, yeni köprünün hemen yanında Ağasar Deresi üzerindedir. Tek büyük kemer gözlü inşa edilen köprünün kemer açıklığı14.00 m, genişliği 4.20 m, korkuluk üstüne kadarki yüksekliği de 11.00 m’dir. Köprünün kemer profili düzgün yonu taş, diğer bölümleri ise kaba taştandır. Korkulukları betonla yenilenmiştir. Kemer aralığı içinde altta 2, üstte bir olmak üzere karşılıklı üçer mazgal deliği bulunur. Üzeri beton döşeli olup hem araç hem de yaya kullanımındadır.

        Şalpazarı İlçesi, Merkez Düzköy Mevkii Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
         İlçe merkezine 2 km mesafede Düzköy ile Dereköy’ü birbirine bağlayan yol üzerindedir. Ağasar Deresi üzerinden geçer. Uzunluğu 10.00 m, genişliği 3.00 m’dir. Kesme taştan inşa edilmiş, tek kemer gözlüdür. Kemer profili düzgün yonu taştan, diğer bölümler moloz taştandır. Kenar korkuluklarının büyük bölümü yıkılmıştır. Sadece yayalar tarafından kullanılır.

        Şalpazarı İlçesi, Çetrik Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: --
        Çetrik Köyü yakınlarında Ağasar Deresi üzerinde bulunmaktadır. Yuvarlak kemer şeklinde düzenlenen köprü kesme taştan yapılmıştır. Köşe dolguları moloz taştandır. 12 m uzunluğunda, 3 m genişliktedir.

        Şalpazarı İlçesi, Dereköy Köprüsü
        Yapım Yılı: --
        Dereköy mevkiinde, ilçe merkezinin 500 m batısında, Ağasar Deresi üzerinde bulunmaktadır. Köprü tek gözlü olup, 12 m uzunluğunda ve 3.5 m genişliktedir. Yuvarlak kemerli olup kesme taştan yapılmıştır. Ayaklar iki ana kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur.

        Şalpazarı İlçesi, Dorukkiriş-Geyikli Köyleri ( Değirmen Yanı) Köprüsü
        Yapım Yılı: --
        İlçenin Dorukkiriş ile Geyikli köylerini birbirinden ayıran Ağasar Deresi üzerinde, Değirmen yanı mevkiinde bulunur. Kemer açıklığı 8.20m, eni 2.60 m, korkuluk yüksekliği 5.50 m ölçülerindedir. Kemer kısmı kesme taştan yapılmış, iki ana kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur. Köprünün iki yanındaki korkuluk kısmı moloz taştır.

        Şalpazarı İlçesi, Gökçeköy Köprüsü (Alaca Köprü)
        Yapım Yılı: --
         İlçenin 22 km güneyinde yer alan Gökçeköy’ün Alaca Deresi üzerinde bulunmaktadır. Köprü tek kemer gözlü olup 16 m uzunlukta ve 3.20 m genişliktedir. Kemer kısmı açık sarı renkte kesme moloz taştandır. Köprünün iki yanında taştan korkulukları mevcuttur.

        Şalpazarı İlçesi, Güdün-Pelitçik Köyleri Köprüsü (Karaağaç Köprüsü)
        Yapım Yılı: --
        İlçenin Güdün Köyü ile Pelitçik köylerini birbirine bağlar. Güdün Deresi üzerinde bulunmaktadır. Tek gözlü olup 30.00 m uzunluğunda, 3.80 m genişliğindedir. İki yandan kaya kütlesi üzerine oturtulmuş köprünün kemer kısmı kesme taştan, köşe dolguları moloz taştan yapılmıştır.

        Şalpazarı İlçesi, Simenli Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: --
         Simenli Köyü yakınlarındaki Yarık mevkiine yaklaşık 100m mesafede, Ağasar Deresi üzerinde bulunmaktadır. Yörede bulunan diğer köprülerde olduğu gibi yuvarlak kemerli, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Kemer ayaklarını oluşturan köşe dolguları moloz taştandır. Köprünün keemr ayaklarında karşılıklı üçer adet nişe yer verilmiştir.

        Şalpazarı İlçesi, Su gören-Ağırtaş Köyleri Köprüsü
        Yapım Yılı: --
         İlçe merkezinin yaklaşık 2.5 km batısında, Sugören köyü ile Ağırtaş köylerini birbirine bağlar. Ağasar Deresi üzerindedir. 14.00 m uzunlukta, 3.40 m genişliktedir. Yuvarlak kemerli, tek gözlü olarak kesme taştan yapılmıştır. İki ana kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur. Köprünün köşe elemanları moloz taştandır. Kenar korkuluğu bulunmaktadır.

        Şalpazarı İlçesi, Üzümözü-Çarlaklı Köyleri Köprüsü (Cüruğun Köprüsü)
        Yapım Yılı: 19.YY
        Üzümözü ile Çarlaklı köyleri bağlantısında, Ağasar Deresi üzerindedir. Taştan, tek kemerli, profili yonu taş, diğer bölümler kaba yonu taştır. Kemer açıklığı 14.00 m, genişliği 2.85m, su düzeyinden korkuluk yüksekliği 6.5 m’dir. Yan korkuluklarının bir bölümü yıkılmış, bir bölümü betonla yenilenmiştir. Kemer aralığı içinde her iki tarafta ikişer taneden 4 mazgal deliği bulunur. Köprü yakınında kesme taştan eski bir değirmen vardır.

TONYA

     Tonya İlçesi, Beldesi Merkez Mah. Köprüsü
     Yapım Yılı: 19.YY
     Taştan, tek kemer gözlü, oldukça tahrip olmuş bir köprüdür. Kemer profili düzgün kesme taş, diğer bölümleri kaba yonu taştır. Kemer ayaklarının içinde ikişerden 4 adet mazgal deliği bulunmaktadır. Uzunluğu 19.00 m, genişliği 3.30 m'dir.

     Tonya İlçesi, İskenderli Beldesi, Merkez Mah. Köprüsü
     Yapım Yılı: 19.YY Başı
     Tek kemerli, kemer profili düzgün eksme taştan diğer bölümleri kaba yonu taştan diğer bölümleri kaba yonu taştan inşa edilmiş bir köprüdür. Uzunluğu 10.80 m, genişliği 2.70 m'dir.

     Tonya İlçesi, İskenderli Beldesi, Merkez Karasu Köprüsü
     Yapım Yılı: 19.YY
     Tek kemer gözlü, kemer profili düzgün kesme taştan inşa edilmiş, korkuluğu olan bir köprüdür. Kemer kenar ve ayaklarında silmeler bulunur. Kemer aralığının bir tarafında mazgal deliği vardır. Köprünün uzunluğu 18 m genişliği 3.90 m'dir.

     Tonya İlçesi, İskenderli Beldesi, Kozluca Mah. Köprüsü
     Yapım Yılı: 19.YY
     İskenderli yolu güzergâhında Çakıroğlu deresi üzerindedir. Biri büyük, diğeri küçük iki kemer gözlüdür. Kemer profilleri kesme taştan, diğer bölümleri kaba taştan inşa edilmiştir. Orta bölümlerde sivri bir çıkntı yapan korkuluğu bulunmaktadır. Köprünün geçiş kısmına beton dökülerek basamaklar oluşturulmuştur. Toplam uzunluğu 17 m olan köprünün büyük kemer açıklığı 7.20 m genişliği 3.30 m, yüksekliği de 6.80 m'dir.

     Tonya İlçesi, Hoşarlı Köyü Köprüsü
     Yapım Yılı: 19.YY
     Vakfıkebir-Tonya karayolunun Hoşarlı mevkiinde, Kayacan Köy yol ayrımında bulunur. Fol Deresi üzerindedir. İki an kaya kütlesi üzerinde yer alan köprü tek kemer gözlü olup üzeri düzdür. Korkuluğu bulunmayan köprünün kemeri kesme taştan yapılmıştır. Kemerin alt kısmı yatay düzgün kesme taşlarla örülmüş, dış kısmında taşlar dikey bir şekilde yerleştirilerek dekoratif bir görüntü verilmiştir. Genişliği 3.30 m uzunluğu 16.00 m'dir. Yanına yeni bir beton köprü yapılmıştır.

     Tonya İlçesi, Karaağaçlı Köyü Köprüsü
     Yapım Yılı: 19.YY
     Vakfıkebir-Tonya karayolunun Karaağaçlı köyü sınırları içinde yer almaktadır. Düzgün kesme taştan yapılan köprü tek kemer gözlüdür. Kemeri geniş bir silme çevirir. Köprünün uzunluğu 15.5 m'dir. Korkuluk duvarının 4.10 m'lik kısmı yıkılmıştır. Yeni köprü tarafındaki ayağında 4 mazgal deliği, eski yol tarafındaki köprü ayağında tek mazgal deliği mevcuttur.

YOMRA

        Yomra İlçesi, İkisu Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Yomra İlçesi, İkisu ile Trabzon merkez Sayvan Köyü arasında yer alan dere üzerinde bulunur. Tek kemer gözlü köprü kesme taştan yapılmıştır. Kemerin köşe dolguları moloz taştandır. 11.00 m uzunlukta 3.00 m genişliktedir. Yanında yeni köprü bulunur.

        Yomra İlçesi, Kıratlı- Ocaklı Köyleri Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Kıratlı Köyü ile Ocaklı Köyü’nü birbirine bağlayan köprü Özdil Deresi üzerinde bulunur. Tek kemerli olup ayakları iki yandan kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur. 10 m uzunlukta 3 m genişliktedir. Kemer kısmı açık sarı renkte düzgün yontu taştan yapılmıştır.

        Yomra İlçesi, Ocaklı Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Ocaklı Köyü’nden Gürpınar Mahallesi’ne geçiş veren köprü, Özdil deresi üzerinde bulunur. Kemer kısmı açık sarı renkte düzgün yonu taştan yapılmıştır. Köşe dolguları moloz taştandır. Kemer açıklığı 11.80 m yürünür genişliği 3.50 m olan köprünün yüksekliği de 6.30 m’dir.
Köprüler
AKÇAABAT

         Akçaabat İlçesi, Derecik Beldesi, Karaman Köyü Köprüsü
         Yapım Yılı: 19 YY
         Akçaabat İlçesi, Yıldızlı Beldesi’nden yaklaşık 8 km güneyde yer alır. Köprü tek gözlü olup yuvarlak kemerlidir. Kemer kısmı düzgün kesme taştan yapılmış kemer köşelerinde moloz taş kullanılmıştır. Kemerden dolayı yürünür kısmı kavislidir.

         Akçaabat İlçesi, Derecik Beldesi, Oğulkaya Köyü Köprüsü
         Yapım Yılı: 19 YY
         Kesme taştan yapılmış, tamir ve tadilatlarla özelliğini yitirmiştir. Kemer kısmı orijinalliğini korumaktadır. Yuvarlak tek kemerlidir. Köprü ayaklarından doğudaki bölümde koni biçimli destek bulunur. Orijinalde kenar korkulukları mevcut iken, bu korkulukları bugün yoktur. Halen kullanılmakta olan köprünün üst kısmı betonlaşmıştır. Batı ayağında harca gömülü 4 satırlık Osmanlıca yazılı ve H.1314 –M.1879 tarihli kitabede, köprünün Hacı Kırzade tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

        Akçaabat İlçesi, Söğütlü Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19 YY
         Kesme taştan yapılmış, iki kemer gözlüdür. Yuvarlak kemerlere sahip köprü geniş çaplı bir onarım görmüştür. Söğütlü deresi üzerinde bulunur. Gözler arasında yer alan kemer ayağı üzerinde her iki cephede destek konileri bulunmaktadır. Köprünün toplam uzunluğu 27.80 m, korkuluk duvarının yüksekliği 1.40 m’dir.

ARAKLI

        Araklı İlçesi, Çamlıbel Köyü, Yazıbaşı Mah. Köprüsü
        Yapım Yılı: 20.YY
        Araklı İlçesi, Çamlıbel Köyü, Yazıbaşı Mahallesi’nde Pazarcı’ğa giden devlet karayolunun güneyinde, Karadere üzerinde bulunur. Kemer kısmı düzgün kesme taştan yapılmıştır. Kemer ayakları iki yandan kaya kütlesi üzerine oturmuştur. Köşe dolguları moloz taştandır.

        Araklı İlçesi, Değirmencik Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 20.YY
         Araklı İlçesinden yaklaşık 11 km içeride, Değirmencik Köyü’nde bulunur. Tek kemer gözlüdür. Kemer kısmı düzgün kesme, diğer kısımları ise kaba taştan yapılmıştır. Üst kısmı kemerden dolayı kavisli olup korkulukların bir kısmı yıkılmıştır. Kemerin ayak kısımlarında mazgal delikleri bulunmaktadır.

        Araklı ilçesi, Erenler Beldesi, Merkez Mah. Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Araklı İlçesi Erenler Beldesi (Keçikaya) merkezinde, Karadere üzerinde yer alır. Erenlerden, Bebesli Mahallesi’ne geçit veren köprünün kemer kısmı düzgün yonu taştan, dolguları moloz taştandır.

         Araklı İlçesi, Erenler Beldesi, Merkez Mah. Köprüsü
         Yapım Yılı: 19.YY
         Erenler Beldesinin (Keçikaya), Değirmen kapı ırmağı üzerinde Merkez Mahalle ile Cami Mahallesi’ni birbirine bağlayan patika yol üzerinde bulunur. Kemer kısmı yuvarlak olup düzgün kesme taştan yapılmıştır. Ayaklar iki yandan kaya kütleleri üzerine oturtulmuştur.

        Araklı İlçesi, Pervane Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 20.YY
         Pervane Köyü’nden Tosunlu Köyü’ne ayrılan Karadere üzerinde yer alır. Büyük tek sivri kemer olup düzgün kesme taştan yapılmıştır. Korkulukların ortada kesişmesiyle üçgen bir görüntü oluşturulmuştur. Kemer ayaklarında mazgal delikleri vardır. Köprünün doğu tarafında da yine mazgal deliklerine rastlanıyor.
        Araklı İlçesi, Yeşilyurt Beldesi, Merkez Mah. Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY Sonu - 20. YY Başı
         Tek gözlüdür. Kemeri kesme taştan, diğer kısımları moloz taştandır. Üstü moloz taş döşelidir. Sonradan onarılmıştır. Uzunluğu 1.30 m, genişliği 2.17 m kadardır.
 
        Araklı ilçesi, Yeşilyurt Beldesi, Karşı Mah. Köprüsü (Bektaşoğlu Köprüsü)
        Yapım Yılı: 20.YY Başları
         Merkeze 750 m mesafede, tek kemer gözlü bir köprüdür.  Kemeri kesme taştan, diğer kısımları moloz taştan, yapılmıştır. Uzunluğu 15.00 m, genişliği 3.00 m’dir.

        Araklı İlçesi, Yeşilyurt Beldesi, Hafızlar Mevkii Köprüsü
        Yapım Yılı: 20.YY Başları
         Merkeze 1,5 km mesafede olan köprü tek kemer gözlüdür. Kemeri kesme taştan, diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır. Toplam uzunluğu 13.00 m genişliği 3.00 m’dir.

        Araklı İlçesi, Yeşilyurt Beldesi, Pınarbaşı Baş Mah. Köprüsü
        Yapım Yılı: 20.YY Başları
Merkez uzaklığı yaklaşık 2,5 km olan köprü tek kemer gözlüdür. Kemer kısmı kesme, diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır. Sadece kemer kısmı kalmıştır. Uzunluğu 15.00 m, genişliği 2.40 m’dir.

        Araklı İlçesi, Yeşilyurt Beldesi, Merkez Köprüsü
        Yapım Yılı: 20.YY
         Merkeze uzaklığı 3,5 km’dir. Tek kemer gözlüdür. Kemeri kesme taştan, diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır. Uzunluğu 18.00m, genişliği 2.80 m ölçülerindedir.

        Araklı İlçesi, Yeşilyurt Beldesi Merkez Köprüsü
Merkeze 4 km uzaklıktadır. Küçükdere üzerindedir. 1930’lu yıllarda onarılmıştır. Tek kemer gözlüdür. Sadece kemer kısmı kalmıştır. Uzunluğu 8.70 m, genişliği 2.60 m’dir.

ARSİN

         Arsin İlçesi,  Başdurak Köyü 1. Köprü
         Yapım Yılı: 19. YY
         Sahilden Yanbolu deresi boyunca uzanan yolun 23. km’sinde Başdurak Köyü güneyinde yer alır. Yuvarlak kemerli, tek gözlü olup kemer kısmı düzgün yonu taştan, kemer köşeleri ise moloz taştan yapılmıştır. Üst kısmı kavisli olan köprünün kenar korkulukları yer yer tahrip olmuştur. Kemer açıklığı 10.40 m, korkuluk üstüne kadar ki yüksekliği 5.10 m, genişliği ise 3.10 m’dir.

         Arsin İlçesi, Başdurak köyü 2. Köprü
         Yapım Yılı: 19. YY
         Başdurak Köyü güneyinde ilk köprüden 1 km sonra yer alır. Yanbolu deresi üzerinde tek kemerli olup düzgün yontu taştan yapılmıştır. Üstten kavisli köprünün kenar korkulukları mevcuttur. Kemer açıklığı 11.40 m, korkuluk üstüne kadar yüksekliği 6.55 m olan köprünün genişliği ise 3.35 m’dir.

         Arsin İlçesi, Yolaç Köyü Köprüsü
         Yapım Yılı: 19. YY
         Yanbolu deresi üzerinde, Yolaç Köyü sınırlarında yer alır. Yuvarlak kemerli köprünün kemer kıs düzgün kesme taştan yapılmış, köşe dolguları moloz taştandır.

         Arsin İlçesi, Yolüstü Köyü Köprüsü
         Yapım Yılı: 19 YY
         Yanbolu deresinin Yolüstü Köyü sınırlarında bulunur. Tek kemerli olup 20 m uzunluğunda ve 5 m genişliğindedir. Kemer kısmı açık sarı renkte düzgün yonu, köşe dolguları moloz taştandır. Korkulukları yer yer yıkılmıştır.

BEŞİKDÜZÜ

        Beşikdüzü İlçesi, Duygulu Köyü Çapnaloğlu Köprüsü
        Yapım Yılı: 19 YY
Duygulu köyü Çamlık deresi, Çapnaloğlu mevkiinde bulunur. Şina mahallesine geçiş verir.  Tek kemerli olup 10.9 m uzunlukta ve 3 m genişliktedir. Su yüzeyinden yüksekliği 7.90 m olan köprünün kemer kısmı açık sarı renkli kesme taştan yapılmıştır. Köşe dolguları moloz taştır.

        Beşikdüzü İlçesi, Duygulu Köyü Aydınlı Mah. Köprüsü
        Yapım Yılı: 19 YY
         Duygulu Köyü, Aydınlı Mahallesi, Çamlık Deresi üzerinde bulunur. Tek kemer gözlü olup ayaklar iki yandan kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur. 11.0 m uzunluğundaki köprünün kemer açıklığı 8.60 m, korkuluk üstüne kadar ki yüksekliği 6.80 m, genişliği de 3.20 m’dir. Kemer kısmı kesme taş, köşe dolguları moloz taştandır. Taştan korkuluğu bulunan köprü sarmaşık ve yosunlarla kaplıdır.

        Beşikdüzü İlçesi, Kayaslı Mah. Köprüsü
        Yapım Yılı: 19. YY
         Duygulu Köyü Kayaslı Mahallesi, Çamlık Deresi üzerinde bulunur. Tek kemerli olup ayaklar kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur. Yuvarlak kemer kısmı açık sarı renkte düzgün yonu taştan yapılmıştır. 11 km uzunlukta ve 3.30 m genişliktedir.

        Beşikdüzü ilçesi, Şahmelik Köyü Köprüsü
         Yapım yılı hakkında herhangi bilgi bulunmamaktadır. Kalegüney Köyü’ne giden yol güzergâhında, Ağasar Deresi’yle Garip Deresi’nin birleştiği, yeni köprü yanında yer alır. Basık yuvarlak ve tek büyük gözlü; kemer profili düzgün yonu, diğer bölümleri kaba taştan inşa edilmiştir. Kemer ortasında köprü yükseltilerek üçgen form verilmiştir. Kemer aralığı içinde nişler bulunur.

DÜZKÖY

         Düzköy İlçesi, Çayırbağı Beldesi Köprüsü
         Yapım Yılı: 19. YY
         Düzköy İlçesi, Çayırbağı Beldesi Pazar mevkiinde yayla yolu üzerinde yer alır. Deregözü deresi üzerinde bulunur. Tek Gözlü, yuvarlak kemerli üstten kavislidir. Kemer kısmı düzgün yonu taştan, köşe dolguları ise moloz taştan yapılmıştır.

HAYRAT

        Hayrat İlçesi, DEREYURT Köyü 1.Köprü
        Yapım Yılı: 18. YY
         Tek kemerlidir. Kemeri kesme taştandır. Diğer kısımları ise moloz taştan yapılmıştır. Kemeri kesme taştandır. Diğer kısımları ise moloz taştan yapılmıştır. Üst kısmı taş döşeli olan köprünün kemer açıklığı 10.10 m korkulukların su yüzeyinden yüksekliği 9.50 m, genişliği ise 3.00 m‘dir.

        Hayrat İlçesi, Dereyurt Köyü 2.Köprü
        Yapım Yılı: 19 YY
        Tek kemerlidir. Kemeri kesme taştan diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır. Fazla kullanılmayan bir yol üzerinde, köy değirmeninin yanında yer almaktadır.

KÖPRÜBAŞI

          Köprübaşı ilçesi Arpalı köyü Köprüsü
          Yapım Yılı: 19.YY
          Yuvarlak kemerlidir. Kemeri düzgün kesme taştan, diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır. Kemer ayakları blok taşlar üzerine oturmaktadır. Kemerden dolayı üst kısmı kavisli olarak yapılmış olan köprünün korkuluğu yoktur.

MAÇKA

        Maçka ilçesi, Altındere Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Sümela’dan Altındere Vadisi’nde Sümela’dan yaklaşık 6 km mesafede Camiboğazı yaylasına giden yol güzergâhında yer alır. Tek gözlü basık kemerlidir. Kemer kısmı düzgün kesme taştan yapılmıştır. Köşe dolguları taştandır.

        Maçka İlçesi, Ardıçyayla Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
         Akarsu Deresi üzerinde yer alan Krantaş Köyü ile Ardıçyayla köylerine geçiş verir. Tek kemer gözlü köprü moloz taştan yapılmış olup üst kısmı kavislidir. Derenin yapmış olduğu hasarlar sonucu, köprüde tahribatlar görülür.

        Maçka İlçesi, Bağışlı Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Trabzon- Gümüşhane karayolundan sola ayrılan köy yolunun yaklaşık 200 m’sinde bulunan yeni köprünün yaklaşık 100 m güneyindedir. Değirmendere üzerinde yer alan köprü tek kemer gözlüdür. Düzgün kesme taştan yapılmış kemeri sağlam kalan köprünün diğer kısımları moloz taştan inşa edilmiştir. Ancak kemer dışındaki bölümler yıkılmıştır.

        Maçka İlçesi, Coşandere Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Maçka ilçesinden Sümela’ya giden yol güzergâhının sağında, Değirmendere’nin Altındere kolu üzerinde kendi adını verdiği mevkiide bulunur. Bölgenin geleneksel kemerli taş köprülerindendir. Yuvarlak kemerli, üstten kavisli tek gözlü köprünün kemer kısmı sarı ve yeşil iki renkli taş işçiliğine sahiptir. Köşe dolguları ise moloz taştan inşa edilmiştir. Kenar korkulukları yer yer yıkılmıştır.

        Maçka İlçesi, Esiroğlu Beldesi, Merkez Mah. Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
         Trabzon-Maçka karayolunun Şahinkaya Beldesi’ne ayrılan yol üzerinde yaklaşık 50 m içerde Galyan Deresi üzerinde bulunur. İki kemer gözlüdür. Bir tanesi betonla yenilenmiştir. Diğerinin kemeri kesme taştan yapılmıştır. Kemer boşlukları ise kaba yonu taştan olup kemer ayaklarında ikişerden 4 adet mazgal deliği vardır. Köprünün korkuluğu bulunmamaktadır.

        Maçka İlçesi, Esiroğlu Beldesi, Şimşirli Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
         Şimşirli Köy yolu üzerinde yer alan köprü, Şahinkaya Beldesi yolu ayrımından yaklaşık 4 km mesafededir. Şimşirli deresi üzerinden mezarlara geçit verir. Tek kemer gözlüdür. Kemeri kesme taştan yapılmış olan köprünün yürünür kesimi kemerden dolayı kavislidir. Korkuluğu bulunmayan köprünün genişliği 2.10 m, uzunluğu 8.30 m’dir. Kemer ayaklarında ikişerden 4 mazgal deliği vardır.

        Maçka İlçesi, Esiroğlu Beldesi Teraziler (Samatlı) Mevkii Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
         Esiroğlu’nun 1.5 km güneyinde yer alan köprü, Değirmendere üzerinde bulunmaktadır. Kemeri düzgün kesme taştan, kemer ayakları yontu taştan yapılmıştır. Ayakları kayalıklara oturtulmuş olan köprünün korkuluğu vardır. Kemer ayaklarında silmeli çıkıntıları mevcuttur. Yürünür bölümü yaklaşık 28 cm uzunluğunda ve 3.30 m genişliğindedir.

        Maçka İlçesi, Köprüyanı Köyü, Medoş Mevkii Köprüsü
        Yapım Yılı: 20.YY
         Köprüyanı Köyü sınırları içinde yer alan Trabzon-Gümüşhane karayolunun yaklaşık 100-150 m batısında, Köprüyanı Köyü sınırları içinde, Medoş Deresi üzerinde yer alır. Yürünür genişliği 1.91 m, uzunluğu 11.30 m’dir. Ayakları onarılmış olan köprü basık tek kemer gözlüdür ve üst kısmı düzdür.

OF

        Of İlçesi, Aşağı Kışlacık Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
         Köyün girişinde yer alan köprü tek kemerli olup kemeri kesme taştan, diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır. Korkuluğu bulunmayan köprünün üst kısmı da moloz taş döşelidir. Köprü ayakları toprağa gömülmüştür.

        Of İlçesi, Aşağı Sugeldi Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 18-19.YY
        Aşağı Sugeldi ile Yarlı (Hayrat)Köyü bağlantısında yer alan köprü tümüyle kesme taştan yapılmıştır. Tek kemerli olup kenarlarında korkuluğu bulunmaktadır. Üstü ataş döşeli köprü, kavisli yapılmıştır. 16 m uzunlukta, 3.5 m genişliğindedir.

        Of İlçesi, Darılı Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 20.YY Başı
        Darılı Köyü’nün yaklaşık 2 km kuzeyinde yer almaktadır. Tek kemerlidir. Kemeri kesme taştan yapılmış olan köprünün kaya üzerine oturan ayakları moloz taştan yapılmıştır. Yürünür kısmı kavislidir.

        Of İlçesi, Erenköy Köyü, Işıklar Mah. Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Erenköy Yeni Cami’nin yaklaşık 500 m kuzeydoğusunda küçük bir dere üzerinde bulunan köprüye patika yol ile ulaşılır. İki büyük kaya bloğu üzerine kurulmuş olan köprü tek kemerlidir. Kemer kesme taştan, ayak bölümleri moloz taştan yapılmıştır. Köprünün üst kısmı ise taş döşelidir. Kemerden dolayı yürünür kısmı kavislidir.

SÜRMENE

        Sürmene İlçesi, Çamburnu Beldesi, Gökçesu Mah. 1.Köprü
        Yapım Yılı: 1885
        Belde’nin 300 m güneyinde, Gökçesu  Köyü yolu güzergahında  anılan dere üzerinde kurulmuştur. Alınlığındaki kitabeden ‘’Gökçesu Köyü’nden Hacı Ömeroğlu Hacı Ahmet hayratı olup 1885’’ tarihi okunur. Kemer açıklığı 5.10 m, korkuluk üstünün su düzeyinden yüksekliği 3.50 m, eni de 2.5 m’dir. Kesme taştan yapılmış köprü tek kemerlidir.

        Sürmene İlçesi, Çamburnu Beldesi, Gökçesu Mah. 2.Köprü
        Yapım Yılı: 19.YY
1.köprünün doğusunda bulunan ve Gökçesu Deresi’ne bağlanan bir ırmak üzerindedir. Tek kemerli köprünün kemer kısmı kesme taştan, diğer kısımlar ise moloz taştan yapılmıştır. Kemer açıklığı 2.50 m, su düzeyinden korkuluk üst seviyesi 4.10 m, eni ise 1.70 m kadardır.

        Sürmene İlçesi, Çamburnu Beldesi, Gökçesu Mah. 3.Köprü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Gökçesu Deresi üzerinde bulunur. 1.köprünün yaklaşık 150 m güneyinde yer alır. Düzgün kesme taştan yapılmış köprü, biri geniş diğeri dar olmak üzere iki kemer gözlüdür. Bu kemer açıklığı 6.20 m, küçük kemer 1.10 m’dir. Eni 2.40 m olan köprünün su düzeyinden korkuluk üstü mesafesi de 4.20 m’dir.

        Sürmene İlçesi, Dirlik Köyü 1. Köprü
        Yapım Yılı: 19.YY
Aksu Hanları’ndan Dirlik Köyü’ne giden yolun 1.600 m’sinde, bir ırmak üzerinde bulunur. Yuvarlak kemerli, tek gözlüdür. Kemer kısmı kesme taştan yapılmış olup kenarda korkuluğu bulunur. Eni 2.25 m, boyu 6.00 m’dir.

        Sürmene İlçesi, Dirlik Köyü 2.Köprü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Aksu Hanları’ndan Dirlik Köyü’ne giden yol üzerindedir. Boyu 5.00 m, eni 2.50 m, yüksekliği 2.50 m’dir. 1. Köprü ile arasında 1 km’lik mesafe bulunur. Ayakları iki kaya parçası üzerine oturtulmuş köprü tek kemer gözlüdür. Kemer kısmı kesme taştan, diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır.
        Sürmene İlçesi, Dirlik Köyü 3.Köprü
        Yapım Yılı: 19.YY
         Dirlik Köyü Kilisesi’nin batısında akan dere üzerinde bulunur. Kiliseye giden patika yol bu köprü üzerinden geçmektedir. Köprünün boyu 12.00 m, eni 2.5 m’dir. Ayakları iki ana kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur. Tek kemer gözlüdür. Kemer kısmı kesme taştan yapılmış olup diğer kısımları moloz taştan inşa edilmiştir.

        Sürmene İlçesi, Güneyköy Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY Başı
         Tek kemerlidir. Kemeri kesme, diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır. Kemer ayakları kaya üzerine oturtmaktadır. Korkuluğu bulunmayan köprünün üst kısmı kavisli olarak yapılmıştır. Köy yolundan patika yola geçiş vermektedir.

        Sürmene İlçesi, Oylum-Yazıoba Köyleri Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
         Oylum Köyü ile Yazıoba Köyü arasında sınır oluşturan ırmak üzerindedir. İki ana kaya üzerine oturtulmuş tek kemerlidir. Kesme taştan yapılmış olup 7.50 m uzunluğunda, 2.30 m enindedir.

ŞALPAZARI

        Şalpazarı İlçesi, Merkez Kısık Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Şalpazarı ilçe merkezine girişte, yeni köprünün hemen yanında Ağasar Deresi üzerindedir. Tek büyük kemer gözlü inşa edilen köprünün kemer açıklığı14.00 m, genişliği 4.20 m, korkuluk üstüne kadarki yüksekliği de 11.00 m’dir. Köprünün kemer profili düzgün yonu taş, diğer bölümleri ise kaba taştandır. Korkulukları betonla yenilenmiştir. Kemer aralığı içinde altta 2, üstte bir olmak üzere karşılıklı üçer mazgal deliği bulunur. Üzeri beton döşeli olup hem araç hem de yaya kullanımındadır.

        Şalpazarı İlçesi, Merkez Düzköy Mevkii Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
         İlçe merkezine 2 km mesafede Düzköy ile Dereköy’ü birbirine bağlayan yol üzerindedir. Ağasar Deresi üzerinden geçer. Uzunluğu 10.00 m, genişliği 3.00 m’dir. Kesme taştan inşa edilmiş, tek kemer gözlüdür. Kemer profili düzgün yonu taştan, diğer bölümler moloz taştandır. Kenar korkuluklarının büyük bölümü yıkılmıştır. Sadece yayalar tarafından kullanılır.

        Şalpazarı İlçesi, Çetrik Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: --
        Çetrik Köyü yakınlarında Ağasar Deresi üzerinde bulunmaktadır. Yuvarlak kemer şeklinde düzenlenen köprü kesme taştan yapılmıştır. Köşe dolguları moloz taştandır. 12 m uzunluğunda, 3 m genişliktedir.

        Şalpazarı İlçesi, Dereköy Köprüsü
        Yapım Yılı: --
        Dereköy mevkiinde, ilçe merkezinin 500 m batısında, Ağasar Deresi üzerinde bulunmaktadır. Köprü tek gözlü olup, 12 m uzunluğunda ve 3.5 m genişliktedir. Yuvarlak kemerli olup kesme taştan yapılmıştır. Ayaklar iki ana kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur.

        Şalpazarı İlçesi, Dorukkiriş-Geyikli Köyleri ( Değirmen Yanı) Köprüsü
        Yapım Yılı: --
        İlçenin Dorukkiriş ile Geyikli köylerini birbirinden ayıran Ağasar Deresi üzerinde, Değirmen yanı mevkiinde bulunur. Kemer açıklığı 8.20m, eni 2.60 m, korkuluk yüksekliği 5.50 m ölçülerindedir. Kemer kısmı kesme taştan yapılmış, iki ana kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur. Köprünün iki yanındaki korkuluk kısmı moloz taştır.

        Şalpazarı İlçesi, Gökçeköy Köprüsü (Alaca Köprü)
        Yapım Yılı: --
         İlçenin 22 km güneyinde yer alan Gökçeköy’ün Alaca Deresi üzerinde bulunmaktadır. Köprü tek kemer gözlü olup 16 m uzunlukta ve 3.20 m genişliktedir. Kemer kısmı açık sarı renkte kesme moloz taştandır. Köprünün iki yanında taştan korkulukları mevcuttur.

        Şalpazarı İlçesi, Güdün-Pelitçik Köyleri Köprüsü (Karaağaç Köprüsü)
        Yapım Yılı: --
        İlçenin Güdün Köyü ile Pelitçik köylerini birbirine bağlar. Güdün Deresi üzerinde bulunmaktadır. Tek gözlü olup 30.00 m uzunluğunda, 3.80 m genişliğindedir. İki yandan kaya kütlesi üzerine oturtulmuş köprünün kemer kısmı kesme taştan, köşe dolguları moloz taştan yapılmıştır.

        Şalpazarı İlçesi, Simenli Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: --
         Simenli Köyü yakınlarındaki Yarık mevkiine yaklaşık 100m mesafede, Ağasar Deresi üzerinde bulunmaktadır. Yörede bulunan diğer köprülerde olduğu gibi yuvarlak kemerli, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Kemer ayaklarını oluşturan köşe dolguları moloz taştandır. Köprünün keemr ayaklarında karşılıklı üçer adet nişe yer verilmiştir.

        Şalpazarı İlçesi, Su gören-Ağırtaş Köyleri Köprüsü
        Yapım Yılı: --
         İlçe merkezinin yaklaşık 2.5 km batısında, Sugören köyü ile Ağırtaş köylerini birbirine bağlar. Ağasar Deresi üzerindedir. 14.00 m uzunlukta, 3.40 m genişliktedir. Yuvarlak kemerli, tek gözlü olarak kesme taştan yapılmıştır. İki ana kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur. Köprünün köşe elemanları moloz taştandır. Kenar korkuluğu bulunmaktadır.

        Şalpazarı İlçesi, Üzümözü-Çarlaklı Köyleri Köprüsü (Cüruğun Köprüsü)
        Yapım Yılı: 19.YY
        Üzümözü ile Çarlaklı köyleri bağlantısında, Ağasar Deresi üzerindedir. Taştan, tek kemerli, profili yonu taş, diğer bölümler kaba yonu taştır. Kemer açıklığı 14.00 m, genişliği 2.85m, su düzeyinden korkuluk yüksekliği 6.5 m’dir. Yan korkuluklarının bir bölümü yıkılmış, bir bölümü betonla yenilenmiştir. Kemer aralığı içinde her iki tarafta ikişer taneden 4 mazgal deliği bulunur. Köprü yakınında kesme taştan eski bir değirmen vardır.

TONYA

     Tonya İlçesi, Beldesi Merkez Mah. Köprüsü
     Yapım Yılı: 19.YY
     Taştan, tek kemer gözlü, oldukça tahrip olmuş bir köprüdür. Kemer profili düzgün kesme taş, diğer bölümleri kaba yonu taştır. Kemer ayaklarının içinde ikişerden 4 adet mazgal deliği bulunmaktadır. Uzunluğu 19.00 m, genişliği 3.30 m'dir.

     Tonya İlçesi, İskenderli Beldesi, Merkez Mah. Köprüsü
     Yapım Yılı: 19.YY Başı
     Tek kemerli, kemer profili düzgün eksme taştan diğer bölümleri kaba yonu taştan diğer bölümleri kaba yonu taştan inşa edilmiş bir köprüdür. Uzunluğu 10.80 m, genişliği 2.70 m'dir.

     Tonya İlçesi, İskenderli Beldesi, Merkez Karasu Köprüsü
     Yapım Yılı: 19.YY
     Tek kemer gözlü, kemer profili düzgün kesme taştan inşa edilmiş, korkuluğu olan bir köprüdür. Kemer kenar ve ayaklarında silmeler bulunur. Kemer aralığının bir tarafında mazgal deliği vardır. Köprünün uzunluğu 18 m genişliği 3.90 m'dir.

     Tonya İlçesi, İskenderli Beldesi, Kozluca Mah. Köprüsü
     Yapım Yılı: 19.YY
     İskenderli yolu güzergâhında Çakıroğlu deresi üzerindedir. Biri büyük, diğeri küçük iki kemer gözlüdür. Kemer profilleri kesme taştan, diğer bölümleri kaba taştan inşa edilmiştir. Orta bölümlerde sivri bir çıkntı yapan korkuluğu bulunmaktadır. Köprünün geçiş kısmına beton dökülerek basamaklar oluşturulmuştur. Toplam uzunluğu 17 m olan köprünün büyük kemer açıklığı 7.20 m genişliği 3.30 m, yüksekliği de 6.80 m'dir.

     Tonya İlçesi, Hoşarlı Köyü Köprüsü
     Yapım Yılı: 19.YY
     Vakfıkebir-Tonya karayolunun Hoşarlı mevkiinde, Kayacan Köy yol ayrımında bulunur. Fol Deresi üzerindedir. İki an kaya kütlesi üzerinde yer alan köprü tek kemer gözlü olup üzeri düzdür. Korkuluğu bulunmayan köprünün kemeri kesme taştan yapılmıştır. Kemerin alt kısmı yatay düzgün kesme taşlarla örülmüş, dış kısmında taşlar dikey bir şekilde yerleştirilerek dekoratif bir görüntü verilmiştir. Genişliği 3.30 m uzunluğu 16.00 m'dir. Yanına yeni bir beton köprü yapılmıştır.

     Tonya İlçesi, Karaağaçlı Köyü Köprüsü
     Yapım Yılı: 19.YY
     Vakfıkebir-Tonya karayolunun Karaağaçlı köyü sınırları içinde yer almaktadır. Düzgün kesme taştan yapılan köprü tek kemer gözlüdür. Kemeri geniş bir silme çevirir. Köprünün uzunluğu 15.5 m'dir. Korkuluk duvarının 4.10 m'lik kısmı yıkılmıştır. Yeni köprü tarafındaki ayağında 4 mazgal deliği, eski yol tarafındaki köprü ayağında tek mazgal deliği mevcuttur.

YOMRA

        Yomra İlçesi, İkisu Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Yomra İlçesi, İkisu ile Trabzon merkez Sayvan Köyü arasında yer alan dere üzerinde bulunur. Tek kemer gözlü köprü kesme taştan yapılmıştır. Kemerin köşe dolguları moloz taştandır. 11.00 m uzunlukta 3.00 m genişliktedir. Yanında yeni köprü bulunur.

        Yomra İlçesi, Kıratlı- Ocaklı Köyleri Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Kıratlı Köyü ile Ocaklı Köyü’nü birbirine bağlayan köprü Özdil Deresi üzerinde bulunur. Tek kemerli olup ayakları iki yandan kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur. 10 m uzunlukta 3 m genişliktedir. Kemer kısmı açık sarı renkte düzgün yontu taştan yapılmıştır.

        Yomra İlçesi, Ocaklı Köyü Köprüsü
        Yapım Yılı: 19.YY
        Ocaklı Köyü’nden Gürpınar Mahallesi’ne geçiş veren köprü, Özdil deresi üzerinde bulunur. Kemer kısmı açık sarı renkte düzgün yonu taştan yapılmıştır. Köşe dolguları moloz taştandır. Kemer açıklığı 11.80 m yürünür genişliği 3.50 m olan köprünün yüksekliği de 6.30 m’dir.