Email Address

Password   ?

444 15 61
Konak Camii
Cumhuriyet Mahallesi, Uzun Sokak'ta yer alan caminin hangi tarihte ve kimin tarafından yaptırıldığı belli değildir. Kuzey cephesindeki giriş kapısı üzerinde yer alan ayet kitabeden H. 1301 / M. 1883-84 yılında onarım gördüğü anlaşılmaktadır. Dikdörtgen bir plan üzerine kırma ahşap çatılı olarak inşa edilen yapı, harim ve son cemaat revakından oluşmaktadır. Sekizgen kaide üzerine oturan tek şerefeli minaresi, iki sütun ile üç bölüme ayrılmış olan son cemaat revakının batısında yer almaktadır.
Konak Camii
Cumhuriyet Mahallesi, Uzun Sokak'ta yer alan caminin hangi tarihte ve kimin tarafından yaptırıldığı belli değildir. Kuzey cephesindeki giriş kapısı üzerinde yer alan ayet kitabeden H. 1301 / M. 1883-84 yılında onarım gördüğü anlaşılmaktadır. Dikdörtgen bir plan üzerine kırma ahşap çatılı olarak inşa edilen yapı, harim ve son cemaat revakından oluşmaktadır. Sekizgen kaide üzerine oturan tek şerefeli minaresi, iki sütun ile üç bölüme ayrılmış olan son cemaat revakının batısında yer almaktadır.
444 15 61
  

  

 

 

                                                                           

Bu web sayfası DOKA teknik desteği ile hazırlanmıştır.
Home of Trabzon © T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı