ძიება
ელ-ფოსტის მისამართი

პაროლი   ?

444 15 61
ქერვანიალუ
ეს გზაა ტრაპიზონის პროვინციისთვის და არამართო ტრაპიზონის პროვინციის არამედ მთელ რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი გზაა. ისტორიული აბრეშუმის გზის ნაწილია, რომელიც არაქლიდან (სურმენე)- ბაიბურთისაკენ მიმავალი ქარავნების გზაა. ანტიკური ხანიდან მე-20 საუკუნიდან 1970 წლამდე აქტიურად გამოყენებული ისტორიულ გზას წარმოადგენს. ტრაპიზონის პროვინციის ტურიზმისათვის მნიშვნელოვანი ეს გზა, რომელსაც „ქერვან იოლი“ (ქარავნის გზა) ეწოდება მის აუზში სულ 5 ციხე სიმაგრე, ზოგიერთი დღესაც გამოყენებაში არსებული სულ 7 ისტორიული „ქერვან ჰანი“ (ქარავანთა დასასვენებელი), 10- ზე მეტი ისტორიული მეჩეთი, 3 ეკლესია, 100-ზე მეტი ისტორიული სახლი და სასტუმრო, ხიდები, წყარო წყლები შეგხვდებათ. დროდა დრო გზაში შეგხვდებათ ქვით დაფენილი გზები, 30-ზე მეტი იალაღი, მითიური მთები, რომელიც ხე3ლსაყრელია ეკო ტურიზმისათვის და სხვა ტურისტული მარშრუტებისათვის.
ქერვანიალუ
/ მიმართულე / Tarihi Yollar / ქერვანიალუ

Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon Home of Trabzon
ეს გზაა ტრაპიზონის პროვინციისთვის და არამართო ტრაპიზონის პროვინციის არამედ მთელ რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი გზაა. ისტორიული აბრეშუმის გზის ნაწილია, რომელიც არაქლიდან (სურმენე)- ბაიბურთისაკენ მიმავალი ქარავნების გზაა. ანტიკური ხანიდან მე-20 საუკუნიდან 1970 წლამდე აქტიურად გამოყენებული ისტორიულ გზას წარმოადგენს. ტრაპიზონის პროვინციის ტურიზმისათვის მნიშვნელოვანი ეს გზა, რომელსაც „ქერვან იოლი“ (ქარავნის გზა) ეწოდება მის აუზში სულ 5 ციხე სიმაგრე, ზოგიერთი დღესაც გამოყენებაში არსებული სულ 7 ისტორიული „ქერვან ჰანი“ (ქარავანთა დასასვენებელი), 10- ზე მეტი ისტორიული მეჩეთი, 3 ეკლესია, 100-ზე მეტი ისტორიული სახლი და სასტუმრო, ხიდები, წყარო წყლები შეგხვდებათ. დროდა დრო გზაში შეგხვდებათ ქვით დაფენილი გზები, 30-ზე მეტი იალაღი, მითიური მთები, რომელიც ხე3ლსაყრელია ეკო ტურიზმისათვის და სხვა ტურისტული მარშრუტებისათვის.