SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
İncirlik Camii
1970’li yıllarda yıktırılarak 1977-80 yılları arasında günümüzdeki biçimiyle aynı yerde yeniden inşa edilen İncirlik Camii'nin özgün yapısı 20. yy. başlarına tarihlendirilmektedir. Tuluk ve Düzenli Osmanlı kayıtlarında Süleymân Bey ve Kabakmeydanı Camii olarak geçen caminin bugünkü İncirlik Camii'nin yerinde yer aldığını iddia etmektedirler. Dolayısıyla bugünkü İncirlik Camii'nin, aynı yerde inşa edilmiş en az üçüncü camii olduğu söylenebilir. 20. yy. başlarına tarihlendirilen incirlik Camii, söz konusu tescil fişlerine göre dikdörtgen bir iç mekana sahiptir. Duvarları moloz, köşe, kapı ve pencere söveleri ise düzgün kesme taşla inşa edilmiş, caminin üzeri ahşap kırma çatı ile örtülmüştür. Dört ince ahşap direk mahfili taşımaktadır. Tek şerefeli güdük minaresi batı duvarına bitişiktir. Günümüzde yerinde GÖRSEL MALZEME kubbe örtülü bir cami yer almaktadır.
İncirlik Camii
1970’li yıllarda yıktırılarak 1977-80 yılları arasında günümüzdeki biçimiyle aynı yerde yeniden inşa edilen İncirlik Camii'nin özgün yapısı 20. yy. başlarına tarihlendirilmektedir. Tuluk ve Düzenli Osmanlı kayıtlarında Süleymân Bey ve Kabakmeydanı Camii olarak geçen caminin bugünkü İncirlik Camii'nin yerinde yer aldığını iddia etmektedirler. Dolayısıyla bugünkü İncirlik Camii'nin, aynı yerde inşa edilmiş en az üçüncü camii olduğu söylenebilir. 20. yy. başlarına tarihlendirilen incirlik Camii, söz konusu tescil fişlerine göre dikdörtgen bir iç mekana sahiptir. Duvarları moloz, köşe, kapı ve pencere söveleri ise düzgün kesme taşla inşa edilmiş, caminin üzeri ahşap kırma çatı ile örtülmüştür. Dört ince ahşap direk mahfili taşımaktadır. Tek şerefeli güdük minaresi batı duvarına bitişiktir. Günümüzde yerinde GÖRSEL MALZEME kubbe örtülü bir cami yer almaktadır.