Email Address

Password   ?

444 15 61
İmaret Su Kemeri
Kale içi ile Erdoğdu yamaçları arasında yatay su geçisini sağlayan 5 gözlü bir su kemeridir. Bazı kaynaklar su kemerini Justiyen zamanına tarihlendirse de büyük bir ihtimalle 13.yy.da yapılmıştır.
İmaret Su Kemeri
Kale içi ile Erdoğdu yamaçları arasında yatay su geçisini sağlayan 5 gözlü bir su kemeridir. Bazı kaynaklar su kemerini Justiyen zamanına tarihlendirse de büyük bir ihtimalle 13.yy.da yapılmıştır.
444 15 61
  

  

 

 

                                                                           

Bu web sayfası DOKA teknik desteği ile hazırlanmıştır.
Home of Trabzon © T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı