Email Address

Password   ?

444 15 61
İçkale Camii
İçkale Camii kitabesine göre H. 875 / M. 1470 yılında, Sultan Bayezid'in oğlu Sultan Abdullah'ın Trabzon Valiliği sırasında, annesi Şirin Hatun tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı bir harim ve son cemaat revakından oluşmaktadır. Kırma ahşap çatıyla örtülü caminin kuzeybatı köşesinde yer alan tek şerefeli minaresi 1963 yılında eklenmiştir. H. 1286 / M. 1869 ve H. 1309 / M. 1891 yıllarında onarımlar geçirdiği tamir kayıtlarından anlaşılmaktadır. Cami bugünkü haliyle 19. yy. yapısıdır.
İçkale Camii
İçkale Camii kitabesine göre H. 875 / M. 1470 yılında, Sultan Bayezid'in oğlu Sultan Abdullah'ın Trabzon Valiliği sırasında, annesi Şirin Hatun tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı bir harim ve son cemaat revakından oluşmaktadır. Kırma ahşap çatıyla örtülü caminin kuzeybatı köşesinde yer alan tek şerefeli minaresi 1963 yılında eklenmiştir. H. 1286 / M. 1869 ve H. 1309 / M. 1891 yıllarında onarımlar geçirdiği tamir kayıtlarından anlaşılmaktadır. Cami bugünkü haliyle 19. yy. yapısıdır.
444 15 61
  

  

 

 

                                                                           

Bu web sayfası DOKA teknik desteği ile hazırlanmıştır.
Home of Trabzon © T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı