SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Hüsnü Göktuğ Paşa Camii
Çömlekçi Mahallesi'nde yer alan caminin özgün yapısı bir Bizans kilisesidir. 1953 yılında Hüsnü Göktuğ Paşa tarafından camiye dönüştürülmüştür. Özgün hali üç nefti ve üç apsisli bir bazilikadır. Doğu duvarı dışında yapının dış çeperi ile üst örtü ve kolonları aynen korunmuştur. Duvarlar moloz ve kesme taştan inşa edilmiştir. Yapı içten beşik tonozla, dıştan ise kırma kiremit çatıyla örtülmüştür. Camiye dönüştürülürken yan nefler ile batı kanadı üzerine "u" biçiminde mahfil katı eklenmiştir. Sonradan eklenen betonarme, tek şerefeli minaresi güneybatı köşededir.
/ Historical and Cultural Values / Mosques and Mausoleums / Hüsnü Göktuğ Paşa Camii
Hüsnü Göktuğ Paşa Camii
Çömlekçi Mahallesi'nde yer alan caminin özgün yapısı bir Bizans kilisesidir. 1953 yılında Hüsnü Göktuğ Paşa tarafından camiye dönüştürülmüştür. Özgün hali üç nefti ve üç apsisli bir bazilikadır. Doğu duvarı dışında yapının dış çeperi ile üst örtü ve kolonları aynen korunmuştur. Duvarlar moloz ve kesme taştan inşa edilmiştir. Yapı içten beşik tonozla, dıştan ise kırma kiremit çatıyla örtülmüştür. Camiye dönüştürülürken yan nefler ile batı kanadı üzerine "u" biçiminde mahfil katı eklenmiştir. Sonradan eklenen betonarme, tek şerefeli minaresi güneybatı köşededir.