SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Hatuncuk Hatun Camii
Günümüzde 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yapı, H. 930 / M. 1523 yılında tekke olarak inşa edilmiş, 1923 yılında camiye dönüştürülmüştür. Cami, Emir Mehmed Türbesi’nde yatan ve 19. yy.da ölen Kadiri şeyhi Osman Baba'nın tekkesi olarak Cumhuriyet'e kadar kullanılmıştır. Pek çok onarım ve değişiklikler geçiren yapının bugünkü haliyle 19. yy. eseri olduğu belirtilmektedir. Ancak, ortadaki kubbeli bölüm ile kirpi saçak özgün yapıdandır. Güney bölümü ile minare sonradan eklenmiştir. Kuzey cephesinden girişin sağındaki son cemaat yeri beşik tonozla, orta bölümde asıl mekanın sağındaki kare bölüm ise kubbe ile örtülmüştür. Asıl mekanın örtüsü ise düz ahşap tavandır.
Hatuncuk Hatun Camii
Günümüzde 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yapı, H. 930 / M. 1523 yılında tekke olarak inşa edilmiş, 1923 yılında camiye dönüştürülmüştür. Cami, Emir Mehmed Türbesi’nde yatan ve 19. yy.da ölen Kadiri şeyhi Osman Baba'nın tekkesi olarak Cumhuriyet'e kadar kullanılmıştır. Pek çok onarım ve değişiklikler geçiren yapının bugünkü haliyle 19. yy. eseri olduğu belirtilmektedir. Ancak, ortadaki kubbeli bölüm ile kirpi saçak özgün yapıdandır. Güney bölümü ile minare sonradan eklenmiştir. Kuzey cephesinden girişin sağındaki son cemaat yeri beşik tonozla, orta bölümde asıl mekanın sağındaki kare bölüm ise kubbe ile örtülmüştür. Asıl mekanın örtüsü ise düz ahşap tavandır.