Email Address

Password   ?

444 15 61
Hamza Paşa Camii
Gülbahar Hatun mahallesinde Küçük İmaret Mezarlığı’nın batısında yer alan cami, mezarlık içinde açık türbesi bulunan Hamza Bey tarafından yaptırılmıştır. Kitabesi bulunmayan caminin ne zaman inşa edildiği bilinmemektedir. Ancak Hamza Bey, mezar kitabesine göre H. 1148/ M. 1735 yılında öldüğüne göre bu tarihten önce inşa ettirildiği düşünülmektedir. Dikdörtgen bir plan üzerine taştan iki katlı olarak inşa edilen yapının üstü kırma ahşap bir çatıyla örtülüdür. Ahşap mahfil, ortada iki ahşap sütunla taşıtılmıştır. Tek şerefeli minaresi, caminin güneybatı köşesindedir.
Hamza Paşa Camii
Gülbahar Hatun mahallesinde Küçük İmaret Mezarlığı’nın batısında yer alan cami, mezarlık içinde açık türbesi bulunan Hamza Bey tarafından yaptırılmıştır. Kitabesi bulunmayan caminin ne zaman inşa edildiği bilinmemektedir. Ancak Hamza Bey, mezar kitabesine göre H. 1148/ M. 1735 yılında öldüğüne göre bu tarihten önce inşa ettirildiği düşünülmektedir. Dikdörtgen bir plan üzerine taştan iki katlı olarak inşa edilen yapının üstü kırma ahşap bir çatıyla örtülüdür. Ahşap mahfil, ortada iki ahşap sütunla taşıtılmıştır. Tek şerefeli minaresi, caminin güneybatı köşesindedir.
444 15 61
  

  

 

 

                                                                           

Bu web sayfası DOKA teknik desteği ile hazırlanmıştır.
Home of Trabzon © T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı