Email Address

Password   ?

444 15 61
Hacı Kasım Camii
Yerinde var olan ahşap mescidin yanması üzerine Hazinedarzade Osman Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mihrap üzerindeki tek satırlık ayet kitabesine göre inşa tarihi R. 11 Haziran 1236 / M. 23 Haziran 1821’dir. Düzgün yontma taşlarla kare bir plan üzerine bir harim ve tek kubbeden oluşan caminin girişi kuzey cephesindedir.minaresi kuzeybatı köşesinde, taştan ve tek şerefelidir.
Hacı Kasım Camii
Yerinde var olan ahşap mescidin yanması üzerine Hazinedarzade Osman Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mihrap üzerindeki tek satırlık ayet kitabesine göre inşa tarihi R. 11 Haziran 1236 / M. 23 Haziran 1821’dir. Düzgün yontma taşlarla kare bir plan üzerine bir harim ve tek kubbeden oluşan caminin girişi kuzey cephesindedir.minaresi kuzeybatı köşesinde, taştan ve tek şerefelidir.
444 15 61
  

  

 

 

                                                                           

Bu web sayfası DOKA teknik desteği ile hazırlanmıştır.
Home of Trabzon © T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı