SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Gözaçan Camii
Yıkılarak 1992 yılında günümüzdeki biçimiyle yeniden inşa edilen Gözaçan Camii'nin özgün ilk yapısının 20. yy.ın başında inşa edildiği düşünülmektedir. Yatay dikdörtgen bir plana sahip özgün caminin doğu, batı ve kıble duvarları moloz taşla inşa edilmiştir. Doğu cephesinde dairevi kemerli üç penceresi vardır. Yapı, 19301u yıllarda onarım geçirerek kuzey cephesine iki katlı ahşap karkas bir ek yapılmıştır. Ahşap mahfil katı iç mekanın batı ve kuzey cepheleri boyunca uzanır. Caminin batı duyan üzerine beton bir konsol üzerine ahşap hımış tekniğiyle sonradan tek şerefeli bir minare eklenmiştir. Günümüzde bu caminin yerinde kubbe örtülü yeni bir cami vardır.
Gözaçan Camii
Yıkılarak 1992 yılında günümüzdeki biçimiyle yeniden inşa edilen Gözaçan Camii'nin özgün ilk yapısının 20. yy.ın başında inşa edildiği düşünülmektedir. Yatay dikdörtgen bir plana sahip özgün caminin doğu, batı ve kıble duvarları moloz taşla inşa edilmiştir. Doğu cephesinde dairevi kemerli üç penceresi vardır. Yapı, 19301u yıllarda onarım geçirerek kuzey cephesine iki katlı ahşap karkas bir ek yapılmıştır. Ahşap mahfil katı iç mekanın batı ve kuzey cepheleri boyunca uzanır. Caminin batı duyan üzerine beton bir konsol üzerine ahşap hımış tekniğiyle sonradan tek şerefeli bir minare eklenmiştir. Günümüzde bu caminin yerinde kubbe örtülü yeni bir cami vardır.