SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Fatih Büyük Camii
Eski şehrin surları içerisinde, Ortahisar'dadır. Şehrin en büyük kilisesidir. Üç nef, bir transept ve bunların kesişim noktasında bir kubbe, narteks, dış narteks ve kuzey girişine sahiptir. Orijinal tek apsisi orta nefin sonunda yer alır. Var olan küçük apsisin, sonradan eklenmiş olabileceği söylenmektedir. Millet'ten naklederek, kilisenin imparator Constantin'in bölgeyi yönetimine verdiği yeğeni Hannibalianus tarafından M.S. 914 yılında yapıldığını yazar. I. Andronikos (1222-1235) tarafından S-. Eugenios Kilisesi ile birlikte genişletilmiştir. 1877'de onarım görmüştür. Trabzon'un fethinden hemen sonra camiye çevrildiği, Fatih'in burada Cuma namazını kıldığı, binada bazı dönüşümlerin ve binaya çeşitli eklemelerin yapıldığı çoğu kaynaktan anlaşılmaktadır. Osmanlı kayıtlarındaki adı "eski cami" anlamına gelen Cami-i Atik'tir.
Fatih Büyük Camii
Eski şehrin surları içerisinde, Ortahisar'dadır. Şehrin en büyük kilisesidir. Üç nef, bir transept ve bunların kesişim noktasında bir kubbe, narteks, dış narteks ve kuzey girişine sahiptir. Orijinal tek apsisi orta nefin sonunda yer alır. Var olan küçük apsisin, sonradan eklenmiş olabileceği söylenmektedir. Millet'ten naklederek, kilisenin imparator Constantin'in bölgeyi yönetimine verdiği yeğeni Hannibalianus tarafından M.S. 914 yılında yapıldığını yazar. I. Andronikos (1222-1235) tarafından S-. Eugenios Kilisesi ile birlikte genişletilmiştir. 1877'de onarım görmüştür. Trabzon'un fethinden hemen sonra camiye çevrildiği, Fatih'in burada Cuma namazını kıldığı, binada bazı dönüşümlerin ve binaya çeşitli eklemelerin yapıldığı çoğu kaynaktan anlaşılmaktadır. Osmanlı kayıtlarındaki adı "eski cami" anlamına gelen Cami-i Atik'tir.