SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Değirmendere Camii
Dikdörtgen planlıdır. Beton karkas, moloz taş ve tuğla dolgulu kargirdir. Alt pencereler geniş ve beton lentoludur. Üst pencereler beton lentolar üstüne dairevi kemerlidir. Üstü dört yöne eğimli kiremit çatılıdır. Son cemaat mahallinin çatısı daha alçaktır. İçi sıvalı ve badanalıdır. Mihrap kademeli kemerlidir. Minber ahşap ve basittir. Kuzeybatı kenarda yer alan tek şerefeli minaresi betonarmedir.
Değirmendere Camii
Dikdörtgen planlıdır. Beton karkas, moloz taş ve tuğla dolgulu kargirdir. Alt pencereler geniş ve beton lentoludur. Üst pencereler beton lentolar üstüne dairevi kemerlidir. Üstü dört yöne eğimli kiremit çatılıdır. Son cemaat mahallinin çatısı daha alçaktır. İçi sıvalı ve badanalıdır. Mihrap kademeli kemerlidir. Minber ahşap ve basittir. Kuzeybatı kenarda yer alan tek şerefeli minaresi betonarmedir.