SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Çeşmeler
AKÇAABAT

Akçaabat İlçesi, Merkez Çolaklı Mah. 1.Çeşme
Yapım Yılı: 20.YY
Çolaklı Mahallesi’ndeki Çolaklı Deresi içinde yer alan çeşme, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Düz cepheli bu çeşmenin cephesini silmeler dolaşmakta ve geniş bir su haznesi bulunmaktadır.


Akçaabat İlçesi, Merkez Çolaklı Mah. 2.Çeşme
Yapım Yılı: 19.YY
Çolaklı deresi içinde, sağda yer alan çeşme üçgen alınlıklı ve sivri kemerlidir. Kesme taştan inşa edilmiş çeşmenin su haznesi vardır. Silmeli bir kuşak gövdeyi dolaşır.


Akçaabat İlçesi, Merkez Orta Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 20.YY
Yeni Cami sokağının doğusunda bulunur. Kesme taştan inşa edilmiştir. Üçgen alımlıklı, sivri kemerlidir. Önünde teknesi mevcut olup, taşlardan bir kopuktur. Aynalık kısmında kitabe ve niş bulunur. Üzerinde yer alan H.1319 tarihli Osmanlıca kitabede çeşmenin, Serdarzade Merhum Emin Ağa’nın hayratı olduğu yazılıdır.


Akçaabat İlçesi, Akçakale Beldesi, Çatalzeytin Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 20.YY
Düzgün kesme taştan yapılmış olan çeşme, semerdamlı olup, oldukça sade işçiliklidir. Önünde su yalağı olan çeşmenin yüksekliği 2.00 m, eni 1.68 m. Derinliği: 1.60 m’dir.

Akçaabat İlçesi, Akçakale Beldesi Tekke Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1138-M.1726
Sahilden yaklaşık 8 km. mesafede yer alan Tekke mevkiinde bulunur. Tarla içerisinde yer alan çeşme, aşağı çeşme olarak adlandırılır. Kesme taştan yapılmış olup, 1.60 cm boyundadır. Su haznesi vardır. İki ayak üzerine oturtulmuş silmeli, sivri bir kemere sahiptir. Önünde teknesi olması gerekirken, günümüzde bulunmamaktadır. Yanlarda dinlenme taşları vardır. 33 x 45 cm. ebatlarında olan üç satırlık kitabesinde “Bu Abu Kevser Aynıdır. Aşıklara Nuşi Can Olsun İçen Sadıklara, Sahib-ül Hayrat Vel Hasanat, Ömer Bin – i Hasan. Sene H. 1138 “ tarihi bulunmaktadır.

Akçaabat İlçesi, Işıklar Beldesi Orta Mah. 1.Çeşme
Yapım Yılı: 19.YY
Düzgün kesme taştan yapılmış olan çeşme, sivri kemerli olarak yöresel taştan inşa edilmiştir. Oldukça geniş bir haznesi vardır. Çeşmenin cephesini silmeler dolaşmaktadır. Kemer kısmında çapraz şekilde duran iki nişi bulunan çeşmenin semerdamlı çatısının bir kısmı yıkılmıştır. Günümüzde kemere kadar toprağa gömülü durumdadır.

Akçaabat İlçesi, Işıklar Beldesi Orta Mah. 2.Çeşme
Yapım Yılı: 20.YY
Bölgedeki diğer çeşmelerden oldukça farklı olan çeşmenin çatı kısmı düz olup, kesme taştan yapılmıştır. Cephesi de düz olan çeşmenin tüm yüzeyini dikdörtgen bir şekilde silmeler dolaşmaktadır. Silmelerin çevrelediği dikdörtgen içinde üst sırada sivri kemerli iki nişi bulunmaktadır. 4 Lülesi olan çeşmenin önünde su yalağı vardır. Yaklaşık 2.5 m. genişliğinde, 2.00 m. yüksekliğindedir.

Akçaabat İlçesi, Yıldızlı Köyü Güney Mah. Çeşme
Yapım Yılı: 19.YY
Köyün merkezinde eğimli bir arazide, tarla içerisinde yer alır. Üst örtüsü toprağa gömülüdür. Kesme taştan yapılmış, yuvarlak kemerlidir. Kemer taşlarının bir bölümü mevcut değildir. Aynalığının ortasında silik bir kitabe yer alır. Önünde su teknesi mevcuttur.

Akçaabat İlçesi, Merkez, Güzelyalı Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Düzgün yontu taştan, aynalığı sivri kemerli, üçgen alınlıklıdır. Kemer silmeli olup, ayrıca yivli kademeli bir silme cepheyi dolaşır. Aynalığının ortasında bir niş yeri bulunur. Nişin üst kısmında iki çerçeve içinde alınmış 6 satırlık bir kitabe yer alır. Yazılar silik olduğundan kitabe okunamamaktadır. 2.60 m. yüksekliğinde, 2.36 m. eninde ve 2.00 m. derinliğinde su haznesine sahiptir.

ARSİN

Arsin İlçesi, Merkez, Yeni Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Kesme taştan yapılmış, üçgen alınlıklıdır. Aynalığının ortasında kitabe ve bir niş bulunur. Kitabe 15 X 30 cm. ebatında olup, yazıları siliktir. Kitabenin tarih kısmında “131…” rakamı okunmaktadır. Yüksekliği 2.50 m. eni 1.90 m. ve derinliği 2.00 m. olan bir haneye sahiptir. Üst örtüsü sağlam olan çeşmenin ön cephesinde yer yer sıva izlerine rastlanır. Teknesini iki yanında yer alan dinlenme taşlarından biri kırıktır.

Arsin İlçesi, Harmanlı Köyü, Sarıoğlu Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Üç yol ağzında, Harmanlı köyü sınırları içerisinde yer alır. Kesme taştan yapılmış, kemer kısmı silmelidir. Aynalığının ortasında bir niş mevcuttur. Yivli, kademeli bir silme cepheyi dolaşır.

Arsin İlçesi, Harmanlı Köyü, Sarıoğlu Mah. Çeşmesi
Düzgün açık sarı, yonu taştan, sivri kemerli olarak inşa edilmiştir. 2.00 m yüksekliğinde, 2.00 en ve 1.40 m. derinliğinde bir su haznesine sahiptir. Cephe taş işçiliği bakımından önemlidir. Kemer kısmı en dışta iki sıra halat örgü, içte bir sıra mukarnas dizisi ve içi içe geçen dairelerden oluşmuş geometrik süslemelerdir. Ayrıca, mukarnas ve halat örgüden oluşan kademeli üçlü silme cepheyi kuşatır. Çeşmenin aynalık ortasında yazıları kazınmış üçlü kitabe ve niş mevcuttur. Önünde teknesi bulunan çeşmenin iki yanında dinlenme taşları mevcuttur.

BEŞİKDÜZÜ


Beşikdüzü İlçesi, Merkez Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1209 – M.1794
İlçenin Beşik-dağ güzergâhında yol kenarında bulunan çeşme, kesme taştan düz cepheli olup üst kısmı silmelerle profillendirilmiştir. Üzerinde 39 x 35 cm boyutlarında mermer bir kitabesi vardır. Kitabede 3 satır yazı ve H.1209 tarihi yer almaktadır.

Beşikdüzü İlçesi, Ambarlı Köyü Çeşmesi
Yapım yılı: 19.YY
Köy yolu üzerinde yer alan çeşme, yöresel tarzda sivri kemerli olarak inşa edilmiştir. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan olup kademeli silmelere sahiptir. Bu silmeler gövdeyi de dolaşmaktadır. Ortasında yuvarlak formlu su çanağı ve yalağı mevcuttur. Genişliği 1.86 m, yüksekliği 2.30 m, derinliği 73 cm’dir. Kemer nişinde bulunan Türkçe kitabede “Osman Çavuşun Hayratını yaptıran oğlu Dadandı Sahib-ül Hayrat” ibaresi vardır. 1971 yılında onarım görmüştür.

Beşikdüzü İlçesi, Duygulu Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Kesme taştan sivri kemerli olarak yapılmıştır. 2.35 m. genişliğinde, 2.60 m. yüksekliğinde ve 60 cm derinliğinde bir su haznesine sahiptir. Aynalığın ortasındaki kitabe yeri boştur. Önünde dikdörtgen formlu su teknesi bulunur. Ayrıca cephenin ortasında yuvarlak formlu su çanağı yer alır.

Beşikdüzü İlçesi, Nefsişallı Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1262 – M.1846
Büyükliman’lı Ömer Efendi tarafından yaptırılmış olan çeşme, yöresel tarzda sivri kemerli olarak göze çarpar. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan olup yatay silmelere sahiptir. Bu silmeler cepheyi dolaşmaktadır.
Kemer nişinde üzerinde 3 sıra yazı ve H.1262 tarihi bulunan 25 x 23 cm ebatlarında mermer bir kitabe yer almaktadır. Çeşmenin genişliği 2.87 m, yüksekliği 2.70 m’dir.

Beşikdüzü İlçesi, Resullu Köyü 1. Çeşme
Yapım Yılı: H.1235 – M.1820
Genişlik 2.27 m, yükseklik 2.50 m, derinlik 90 cm’dir. Yöresel tarzda sivri kemerli olarak inşa edilmiştir. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan olup kademeli silmelere sahiptir. Ortasında yuvarlak formlu su çanağı mevcuttur. Kemer nişinde olması gereken kitabe sağ yan duvara alınmıştır. Kemer içindeki kitabe yeri ise boştur. 29 x 30 cm ebatlarında olan kitabenin üzerinde 4 satır yazı ve H. 1235 tarihi vardır. Su yalağı yoktur.

Beşikdüzü İlçesi Resullu Köyü 2. Çeşme
Yapım Yılı: 19.YY
Yöresel tarzda sivri kemerli olarak inşa edilmiştir. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan olup kademeli silmelere sahiptir. Ortasında yuvarlak formlu su çanağı mevcuttur. Ancak çeşmenin dere yatağında olması nedeniyle yarısına kadar toprağa gömülü olduğu gözlenir. Çeşmenin genişliği 2.16 m, yüksekliği 1.60 m, derinliği ise 95 cm’dir.

Beşikdüzü İlçesi, Sahmelik Köyü, Düz Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Düzgün kesme taştan yapılmış olan çeşme, yöresel tarzda sivri kemerlidir. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan olup silmelere sahiptir. Bu silmeler tüm cepheyi dolaşmaktadır. Su akarı yerinde su çanağı mevcuttur. Çeşmenin genişliği 2.30 m, yüksekliği 2.80 m ve derinliği ise 80 cm'dir.

Beşikdüzü İlçesi, Türkelli Beldesi, Atatürk Mah. 1. Çeşme
Yapım Yılı: 19.YY
Genişliği 2.38m, yüksekliği 2.00 m ve derinliği 1.00 m olan çeşme düzgün kesme taştan yapılmış olup sivri kemerli alınlığıyla yöresel tarzda inşa edilmiştir. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan olup kademeli silmeler sahip su haznesi vardır.

Beşikdüzü İlçesi, Türkelli Beldesi, Atatürk Mah. 2.Çeşme
Yapım Yılı: H.1260-M.1844
Genişliği 2.10 m, yüksekliği 2.60 m ve derinliği 65cm olan çeşme düzgün kesme taştan yapılmıştır. Sivri kemerli alınlığa sahiptir. Yöresel tarzda inşa edilmiştir. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan olup üzerinde silmeleri bulunmaktadır. Ortasında yuvarlak formlu su çanağı mevcuttur. Kemer nişinin üstünde 25x29 cm ebatlarında, 4 satır yazı ve H.1260 tarih yazan mermer kitabe göze çarpar. Kitabedeki yazıtta: ''Sofuoğlu Hacı Muhammed'in Kerimesi Sahib-ül Hayrat Zeynep Hanım'' ibaresi okunmaktadır.

Beşikdüzü İlçesi, Vardallı Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1210-M.1795
Orman içinde yol kenarında yer alan çeşme, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Yöresel tarzda sivri kemerli çeşmenin üst kısmı düz olarak inşa edilmiştir. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan yapılmış olup yatay silmelere sahiptir. Silmeler tüm cepheyi dolaşmaktadır. Ortada yuvarlak formlu su çanağı bulunmaktadır. Kemer nişinde 39x32 cm ebatlarında, üzerinde 3 satır yazı ve H.1210 tarihi okunan mermer kitabesi bulunmaktadır. Çeşme genişliği 2.13 m, yüksekliği 2.00 m ve derinliği 66 cm'dir.


ÇAYKARA


Çaykara İlçesi, Ataköy Köyü, Işıklar Mah. 1.Çeşme
Çeşmenin kitabesi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Köyün yaşlıları tarafından çeşmenin 150 yıllık olduğunu söylenmektedir. üIşıklar mahallesi merkezinde yer alan çeşme sade işçiliğe sahip kare formludur. 2.00m boyunda 2.40 m eninde ve 2.60 m yüksekliğindedir. Haznesinin ön kısmında dışa doğru taşıntı apan beşik tonoz örtülü kareye yakın bir mekan bulunur. Silmeli bir kuşak gödeyi dolaşır. İki adet nişi mecuttur.

Çaykara ilçesi, Ataköy Köyü, Işıklar mah. 2. Çeşme
Kesme taştan, yuvarlak kemerli olarak yapılan çeşmenin kitabesi yoktur. Yüksekliği 2.23 m, genişliği2.37 m ve derinliği 1.90 m'dir. Haznesinin ön kısmı dışa doğru taşıntı yapan beşik tonoz örtülü bir mekâna sahiptir ve tek nişlidir.

Çaykara İlçesi, Eğridere Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Eğridere köyünün güneydoğusunda, yol kenarında bulnmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan çeşmenin yüksekliği 2.80 m, genişliği 2.60 m ve derinliği 2.93 m'dir. Alınlıklı, sivri kemerlidir. Cephesini silmeli kuşak dolaşır. Kitabenin bulunduğu boş alanın altındaki bölümde 28x32 cm ölçüsünde bir nişi bulunur.

Çaykara İlçesi, Kayran Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1280-M.1864
Kesme taştan yapılmıştır. 2.80 m yüksekliğinde, 2.28 genişliğinde ve 2.10 m derinliğinde bir haznesi bulunur. Alınlıklı, silmeli cephesi sivri kemerli olup iki ayak üzerine oturtulmuştur. 7 satırlık kitabesi bulunmaktadır. Çeşmenin cephesini yivli bir kuşak dolaşır. Ayrıca cephe üzerinde iki adet nişi bulunur. Önündeki teknesinin iki yanında da dinlenme taşları vardır.

DERNEKPAZARI

Dernekpazarı İlçesi, Çalışanlar Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1257-M.1841
Çalışanlar Köyü Merkez Caminin yanında yer alan çeşme, yine geçmişte medrese olarak yapılan binayla bütünlük sağlanmıştır. Çeşme üç bölümdür. İki yandaki bölümlerin uzunluğu 1.37 m'dir. Çeşmeyi düşey olarak ikiye bölen yivli silmeli nas dizili bordürden sonra sivri kemerler başlamaktadır. Kenarlardaki bölmelerde yuvarlak daire içinde sonradan yapıldığı anlaşılan rozetler ortada ay yıldız ve H.1841 tarihi bulunmaktadır. Kenar duvarlarında ise sonradan (1957 yılında yapılan onarımda) yazılan iki sıra eski yazı yer almaktadır. kemer aralarındaki kare sütunlar üzerinde sitilize selvi ağaçları vardır. Kemerler iki silmeli olup kemerler aralarında ve içlerinde geometrik desenli madalyonlar; yan duvarlarda ise kademeli kemerli küçük nişler bulunur.

HAYRAT

Hayrat İlçesi, Yarlı köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
Yarlı Köyü merkezinden yaklaşık 1 km kuzeyde yer alan çeşme Saffet Altay'a ait arazi içinde bulunmaktadır. 4 m yüksekliğinde, 3.70 m genişliğinde olan çeşm, kemerli iki bölüm halinde kesme taştan yapılmıştır. Kemerlerin hemen üstünde, kenarlarında iki sıra silmenin bulunduğu üçgen alınlık yer almaktadır. Önünde kurnası ve su yalağı bulunan çeşmenin sol tarafına sonradan briketten yapılan su deposu, çeşmenin özelliğini bozmasına rağmen , bölgede ünik olarak rastlanılması nedeniyle özellik taşımaktadır.

KÖPRÜBAŞI

Köprübaşı İlçesi, Merkez Fidanlı Mah. Molla Ahmetoğulları Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Fidanlı Mahallesi’nde yol kenarında yer almaktadır. Kesme taştan yapılmış çeşmenin yüksekliği 2.85 m, boyu 1.56 m, eni 2.75 cm'dir. Üçgen alınlığa sahip çeşme iki ayak üzerine oturtulmuştur. Aynalığıının ortasında su haznesine açılan kare ir boşluk mevcuttur. Çeşmenin her iki ayağının iç kısmında dikdörtgen formlu dolaplara yer verilmiştir. Önünde mevcut teknesinin sağ ve sol taraflarında dinlenme taşları bulunur. Alınlığın oturduğu ayaklar arasında iki adet demir gergi bulunmaktadır.

MAÇKA

Maçka Şahinkaya Beldesi, Arıkaya Mahallesi I. Çeşme
YapımYılı:19.YY

Trabzon ili Maçka ilçesi, Şahinkaya Beldesi, Arıkaya Mahallesi İlköğretim Okulunun yanında bulunan bu çeşmenin kitabesi günümüze gelemediğinden ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Yapı üslubundan 19 Yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Çeşme kesme taştan üç köşeli alınlığı olan cephe görünümündedir. Silmeler tüm cepheyi dolaşmaktadır. Çeşme 2.20 x1.75x2.00 m. Ölçüsünde olup arkasında su haznesi bulunmaktadır. Sivri kemerli çeşme aynasının önünde yalağı bulunmaktadır.

Maçka Şahinkaya Beldesi, Arıkaya Mahallesi II. Çeşme
Yapım Yılı: 19.YY

Trabzon ili Maçka ilçesi Şahinkaya Beldesi Arıkaya Mahallesi’nde bulunan bu çeşmenin kitabesi günümüze gelemediğinden, yapım tarihi ve banisi bilinmemektedir. Yapı üslubundan 19 Yüzyılda yaptırıldığı sanılmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan çeşme 2.40 x1.60 x0.75 m. ölçüsündedir. Yivli, sivri kemerli cephesinin ortasında musluk ve yalak taşı bulunmaktadır. Aynı zamanda çeşmenin arkasında uzun bir de su arkı bulunmaktadır.

Maçka Fatih Mahalle Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY

Trabzon ili Maçka ilçesi Şahinkaya Beldesi, Fatih Mahallesi’nde bulunan bu çeşmenin de kitabesi bulunmadığından banisi ve yapım tarihi bilinmemektedir. Yapı üslubundan 19. Yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Çeşme kesme taştan yapılmış olup, 2.00 x2.10 x1.68 m. ölçülerindedir. Sivri kemerli cephesinin çevresi silmeli bir kuşakla çevrelenmiştir. Ayna taşının bulunduğu nişin önünde yalağı vardır.

Maçka Yazılıtaş Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 1910

Trabzon ili Maçka ilçesi Yazılıtaş Köyü’nde bulunan bu çeşmenin kitabesi bulunmadığından banisi ve yapım tarihi bilinmemektedir. Ancak cephesindeki silmenin üzerinde bulunan kemerde 1910 tarihi görülmektedir. Çeşme kesme taştan, 1.00 x1.20 x0.40 m. ölçüsünde sivri kemerli olup, cephesinin tümünü bir silme dolaşmaktadır. Sivri kemerin içerisinde de yapım tarihi olan 1910 yazılıdır. Ayna taşının önünde uzun bir de yalak taşı vardır.
Maçka Esentepe Mahallesi Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY

Trabzon ili Maçka ilçesi, Esiroğlu Beldesi Esentepe Mahallesi’nde, Şimşirli Köyü’ne giden yol üzerinde bulunan bu çeşmenin kitabesi günümüze gelemediğinden banisi ve kesin yapım tarihi bilinmemektedir. Yapı üslubundan XIX. Yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Kesme taştan olan çeşme, 2.46x3.35x3.40 m. ölçüsündedir. Sivri kemerli cephesinin üzerinde silmeli bir kuşak çepeçevre çeşmeyi dolaşmaktadır. Ayna taşı üzerinde kitabe yeri bulunsa da kitabe yazılmamıştır. Ayna taşının önünde yalak taşı bulunmaktadır. Çeşme günümüzde harap bir durumdadır.

Maçka Yeniköy Mahallesi Çeşmesi
Yapım Yılı:19.YY

Trabzon ili Maçka ilçesi Esiroğlu Beldesi, Yeniköy Mahallesi’nde bulunan çeşmenin de kitabesi günümüze gelememiştir. Bundan ötürü yapım tarihi ve banisi bilinmemektedir. Yapı üslubundan XIX. Yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Kesme taştan, 2.10 x2.70 x2.70 m. ölçülerindedir. Sivri kemerli çeşmenin kemer ayakları yekpare taştan iki paye üzerine oturtulmuştur. Silmeli bir kuşak cepheyi çepeçevre dolaşmaktadır. Ayna taşının üzerinde kitabeli bulunmakta olup, kitabesi yazılmamıştır.

Maçka Işıklar Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1320-M.1902

Trabzon ili Maçka ilçesi, Esiroğlu Beldesi Işıklar Köyü’nde bulunan bu çeşme kitabesinden öğrenildiğine göre, h.1320 (1902) tarihinde yaptırılmıştır. Banisi bilinmemektedir. Çeşme kesme taştan semerdam şeklinde olup, sivri kemerli ve arkasında da su haznesi vardır. Çeşme 2.20 x2.26x2.70 m. ölçülerindedir.

Maçka Temelli Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1250-M.1834

Trabzon ili Maçka ilçesi Esiroğlu Beldesi, Temelli Köyü’nde Aşağı Temelli yolu üzerinde bulunan bu çeşme, kitabesinden öğrenildiğine göre,1834 yılında yaptırılmıştır. Banisi bilinmemektedir. Kesme taştan olan çeşmenin sivri kemerli bir cephe görünümü vardır. Bu kemerler yekpare taş payeler üzerine oturtulmuş, ayrıca bir friz de geometrik bezemeler halinde cepheyi dolaşmaktadır. Bu geometrik bezemeler üzerinde bitkisel bezemelere de yer verilmiştir. Çeşme 2.60 x2.20 x0.93 m. ölçülerindedir.

Yeşilyurt Köyü Çeşmesi (Maçka)
Yapım Yılı: H.1266-M.1850

Trabzon ili Maçka ilçesi Yeşilyurt Köyü, Merkez Mahallesi’nde bulunan bu çeşme kitabesinden öğrenildiğine göre, Çolakzâde Mahmut Ağa tarafından h.1266 (1850) yılında yaptırılmıştır. Kitabe: ”Sahib’ül hayrat ve hasanat Çolakzâde El-Hac Mahmut Ağa’nın vakfı Şerifidir h.1266” Çeşme kesme taştan, 2.40 x2.25x1.40 m. ölçülerinde sivri kemerli olarak yapılmıştır. Kemer ayakları yekpare taştan olup, cepheyi silmeli bir kuşak çepeçevre dolaşmaktadır.

OF

Of İlçesi, bölümlü Beldesi, Büyük Mah. Camii çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
Caminin güney batısında olan çeşme, çevre düzenlenmesi nedeniyle kuzeyindeki mezarlığın koruma duvarına yeniden inşa edilmiştir. Yüksekliği 2.40 m, eni 1.60m olan çeşmede hazne yoktur. Üstten yuvarlak kemerli yarım nişi bulunur. Nişin çevresini bir bordür dolaşır. En üstte üçgen alınlığın altında, kare bir alan içinde iki oval kitabe yer almaktadır. Kitabenin yazıları silik ve kalın boya tabakası altında kaldığından okunamamaktadır.

Of İlçesi, Bölümlü Beldesi, Fatih Mah. Çeşemsi
Yapım Yılı: 19 YY
Bölümlü Köyü Fatih Mahallesi’nde, Fatih Cami’nin güney doğusunda bulunur. Çok sade bir taş işçiliğine sahip çeşmenin kitabesi yoktur. Çeşme dikdörtgen biçiminde, 2.50 m uzunluğunda, 2.15 m derinliğinde ve 2.70 m yüksekliğindedir. Haznesi bulunan çeşmenin yan kenarları kademeli olup örtü sistemi beşik tonoz şeklindedir. Çeşme haznesinin ön kısmında, dışa doğru taşıntı yapan ve söz konusu tonozun örttüğü kareye yakın bir mekân bulunur.beşik tonozlu mekanın ön kısmında yarım daire içinde latin harflerle 1935 tarihi yazılıdır.

Of İlçesi, Bölümlü Beldesi, Mithatpaşa Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1328-M.1908
Mithatpaşa Cami’nin güney batısında bulunur. Düzgün kesme taştan yapılmış kare planlıdır. Gövdeyi çevreleyen silmeli bölüme kadar taş, üst kısmı ise beton olarak yeniden yapılmıştır. 1 metreye yaklaşan geniş bir saçağa sahiptir. Silmelerden ve kare panolardan oluşmuş bir kuşak gövdeyi dolaşır. Kuzey cephesinde Talik yazı ile yazılmış iki satırlık bir kitabesi bulunur.

Of İlçesi, Gürpınar Beldesi, Fatih Mah. Çeşmesi
Gürpınar Beldesi, Fatih Mahallesi’nde bulunan caminin yapım yılı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 2.40 m eninde, 2.52 m yüksekliğinde olan çeşme düzgün kesme taştan yapılmıştır. Hazneye sahip çeşmenin üçgen alınlığı vardır. Alınlığın alt bölümü silmeli ve basık kemerlidir. Özgün halinde kiremitle kaplı çeşmenin üst kısmı sonradan harçla sıvanmıştır. Cephenin ortasından yivli bir kuşak geçmektedir. Kemer ayaklarındaki dörtgen alanda rozet şeklinde motifler kısmen kırılmıştır.


Of İlçesi, Kıyıcık Beldesi, Hacı Kutlu Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1324-M.1906
Yüksekliği 2.24 m, genişliği 2.20 m, derinliği 1.74 m’dir. Kesme taştan inşa edilmiş, çıkmalı ve kademli cephesi olan sivri alınlıklı bir çeşmedir. Aynalığının ortasında yuvarlak bir boşluk içinde daha küçük çaplı (16 cm) dairesel, beyaz mermerden küçük bir kitabesi vardır. Önde, aynalığının hemen altında bir friz halinde, birbirine bağlı halkalardan oluşan desen kuşağı bulunur. Lüle boşluğunun iki yanında tas kaideleri vardır.

SÜRMENE

Sürmene İlçesi, Aksu Köyü, Orta Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
Aksu Köyü Orta Mahalle’de yol kenarında bulunur. Çeşme kesme taştan yapılmış olup eni 2.00 m, genişliği 1.90 m ve yüksekliği 2.30 m’dir. Üst örtüsü orijinalde taş olması gerekirken sonradan harç ile sıvanmıştır. Üçgen alınlıklı bir cepheye sahip olan çeşme sivri kemerlidir. Silmelerle hareketlendirilmiş alınlığın orta bölümünde bir niş ve kitabe mevcuttur. Kitabe kırık ve silik olduğu için okunamamıştır.

Sürmene İlçesi, Çamburnu Beldesi, Kutlular Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
Kutlular Mahallesi, Gökçesu Köy yolu ayrımında bulunur. Yüksekliği 2.22 m, genişliği 1.92 cm, derinliği 1.08 m olup kesme taştan yapılmıştır. Silmeli yuvarlak kemerden oluşan üçgen bir alınlığa sahiptir. Aynalık kısmında nişi bulunur. Silmeli bir kuşak gövdeyi dolaşır. Su teknesi mevcut olmayan çeşmenin dinlenme taşlarından soldaki sadece günümüze kalabilmiştir.

Sürmene İlçesi, Çimenli Köyü, Örnek Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 20 YY
Kesme taştan yapılmış çeşme üçgen alınlıklıdır. Alınlığındaki yuvarlak kemer silme olarak yapılmıştır. Alınlığındaki yuvarlak kemer silme olarak yapılmıştır. Alınlığa geçişte iki sıra halinde silmesi vardır. Kemerinde 1939 tarihinin yer aldığı kitabesi bulunmaktadır. Bu tarih muhtemelen onarım tarihi olmaktadır. Önünde sonradan yapılmış beton su yalağı vardır.

Sürmene İlçesi, Dirlik Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
Kesme taştan yapılmış çeşme 3.30m uzunluğunda, 1.80 m eninde ve 2.50 m yüksekliğinde su haznesine sahiptir. Cephesi çift alınlıklı, yuvarlak kemerlidir. Dama motifli bir kuşak, cepheyi kuşatır. Önündeki teknesi çamurla dolu olup sağ ve solunda dinlenme taşı mevcuttur.

Sürmene İlçesi, Gültepe köyü, Aşağı Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY Sonu - 20 YY Başı
Kesme taştan yapılmış olan çeşme 2.10 m eninde, 1.60 m boyunda ve 2.75 m yüksekliğindedir. Cephe silmeli olup sivri kemerlidir. Aynalığının ortasında niş bulunur. Teknesinin iki yanında yer alan dinlenme taşlarından sağda olanı kırıktır.

Sürmene İlçesi, Gültepe Köyü, Kirazlık Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY Sonu – 20 YY Başı
Kesme taştan yapılmış, yuvarlak kemerli bir çeşmedir. 2.20 m eninde, 3.30 m boyunda ve 1.70 m derinliğinde su haznesine sahiptir. Kitabe yeri boştur. Önünde teknesinin iki yanında dinlenme taşı bulunur. İki musluklu çeşmenin muslukları arasında taşa oyularak yapılmış gülbezek bir süsleme vardır.

Sürmene İlçesi, Gültepe Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
Ömeroğullarına ait fındık bahçesi içinde bulunan çeşme kesme taştan, yan yana üç cepheli olarak yapılmıştır. Bu özelliğiyle bölgedeki diğer örneklerden ayrılır. Boyu 4.30 m, yüksekliği 2.30 m olan çeşmenin gövdesini silmeli bir kuşak dolaşır. Önünde bir de teknesi bulunur.

Sürmene İlçesi, Petekli Köyü, Sırt Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 20 YY
Yüksekliği 3.50 m, boyu, 2.48 m ve derinliği 54 cm olup kesme taştan yapılmıştır. Sivri kemerli üçgen alınlıklıdır. Su haznesi bulunan çeşmenin teknesinin iki yanında dinlenme taşı mevcuttur. Aynalığının ortasında mermer bir kitabe bulunmaktadır. İki satırlık Osmanlıca yazılı kitabede H.1323 tarihi yazılıdır. Kitabeden, çeşmenin Hacı Muhammet adlı bir şahıs tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Sürmene İlçesi, Üstündal Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
İlçe merkezine 6km mesafede bulunan Üstündal Köyü’nün düz bir kesimde bulunan kilisenin güneydoğusunda tarla içinde yer alır. 1.50 m boyunda, 2.20 m yüksekliğinde bir su haznesine sahiptir. Üçgen alınlıklı bri cepheye sahip olan çeşme sivri kemerlidir. Alınlığın ortası silmelerle hareketlendirilmiştir. Teknesinin iki yanında dinlenme taşları mevcuttur.

Sürmene İlçesi, Yokuşbaşı Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
Yokuşbaşı köyü yol altı mevkiinde, köy yolundan bir patikayla ayrılarak yaklaşık 50 m sonra çeşmeye ulaşılır. Düzgün kesme taştan yapılan çeşme sivri kemerli, üçgen alınlıklıdır. Su ahznesi bulunan çeşmenin yüksekliği 3.00 m, eni 2.20 m’dir. Gövde üzerinde silmeli bir kuşak bulunur. Aynalığının ortasında kare formlu bir nişi mevcuttur. Taşla kaplı teknesinin iki yanında dinlenme taşları vardır.

ŞALPAZARI

Şalpazarı İlçesi, Merkez Çömezoğulları Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Şalpazarı girişinde, asfalt yolun sol kenarındadır. Asıl yerinin Kalecik Mahallesi olduğu, yol yapım çalışmasından sonra buraya taşındığı söylenmektedir. Taştan, sivri kemerli aynalığı olan yöresel tarzda inşa edilmiş bir çeşmedir. Genişliği 1.60 m, yüksekliği 2.10 m, derinliği 1 m'dir. Kemere geçişi sağlayan ayakalr yekpare olup kademeli silmelere sahiptir. Kemer başlangıcındaki yatay yivlerle cepheye farklı bir görünüm verilmek istenmiştir. Yalağının ön kısmı üçgen formludur. Su, yarım daire formlu ilk küçük yalaktan, ikinci büyük yalağa birikir.

TONYA

Tonya İlçesi, Kalınçam Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Düzgün yonu taştan, aynalığı sivri kemerli bir çeşmedir. Kemerin alt bölümünden başlayan kademeli, yivli bir silme tüm cepheyi dolaşır. Kemer ayaklarında ayrıca yivlerden oluşan basit bir bezeme çizgisi alt kısma doğru inmektedir. Orta hizaya kadar gömülmüş olan çeşmenin su çanağı yuvarlak ve derindir. Yüksekliği 1.70 m, genişliği 1.92 m, derinliği 86 cm'dir.

VAKFIKEBİR

Vakfıkebir İlçesi, Körez Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1256-M.1840
Vakfıkebir sahil yolundan, Körez Mahallesi'ne ayrılan kavşakta yer almaktadır. Yüksekliği 2 m, genişliği 65 cm olan çeşme, kesme taştan yapılmış sivri kemerlidir. Gövdeyi silmeli bir kuşak dolaşır. Aynalığının ortasında 58x40 cm ebadında Osmanlıca yazılı kitabe bulunur. Kitabeden çeşmenin Mehmet Ağa'nın hayratı olduğu ve M.1840 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Vakfıkebir İlçesi, Yaylacık Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Düzgün yonu taştan yöresel tarzda inşa edilmiş sivri kemerli bir çeşmedir. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan olup silmelere sahiptir. Bu silmeler tüm cepheyi dolaşmaktadır. Ortasında yatay ve dikey yivleri olan yuvarlak formlu bir su çanağı vardır. Kemer aynalığındaki nişte bulunan mermer kitabede 4 sıra yazı ve H.1263 tarihi okunmaktadır. Yüksekliği 2.40 m, genişliği 1.74 m ve derinliği 78 cm'dir.

YOMRA

Yomra İlçesi, Özdil Beldesi Halilli Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
Halilli Mahallesinde, ana yoldan ayrılan eğimli bir tali yol üstünde yer almaktadır. Yöresel tarzda sivri kemerli olarak kesme taştan yapılmıştır. Kemere geçişi sağlayan ayaklar, yekpare taştan olup kademeli silmelere sahiptir. Üçlü silme cepheyi dolaşır. Aynalığın solunda niş ve önünde toprağa gömülü durumda su teknesi bulunmaktadır.

Çeşmeler
AKÇAABAT

Akçaabat İlçesi, Merkez Çolaklı Mah. 1.Çeşme
Yapım Yılı: 20.YY
Çolaklı Mahallesi’ndeki Çolaklı Deresi içinde yer alan çeşme, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Düz cepheli bu çeşmenin cephesini silmeler dolaşmakta ve geniş bir su haznesi bulunmaktadır.


Akçaabat İlçesi, Merkez Çolaklı Mah. 2.Çeşme
Yapım Yılı: 19.YY
Çolaklı deresi içinde, sağda yer alan çeşme üçgen alınlıklı ve sivri kemerlidir. Kesme taştan inşa edilmiş çeşmenin su haznesi vardır. Silmeli bir kuşak gövdeyi dolaşır.


Akçaabat İlçesi, Merkez Orta Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 20.YY
Yeni Cami sokağının doğusunda bulunur. Kesme taştan inşa edilmiştir. Üçgen alımlıklı, sivri kemerlidir. Önünde teknesi mevcut olup, taşlardan bir kopuktur. Aynalık kısmında kitabe ve niş bulunur. Üzerinde yer alan H.1319 tarihli Osmanlıca kitabede çeşmenin, Serdarzade Merhum Emin Ağa’nın hayratı olduğu yazılıdır.


Akçaabat İlçesi, Akçakale Beldesi, Çatalzeytin Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 20.YY
Düzgün kesme taştan yapılmış olan çeşme, semerdamlı olup, oldukça sade işçiliklidir. Önünde su yalağı olan çeşmenin yüksekliği 2.00 m, eni 1.68 m. Derinliği: 1.60 m’dir.

Akçaabat İlçesi, Akçakale Beldesi Tekke Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1138-M.1726
Sahilden yaklaşık 8 km. mesafede yer alan Tekke mevkiinde bulunur. Tarla içerisinde yer alan çeşme, aşağı çeşme olarak adlandırılır. Kesme taştan yapılmış olup, 1.60 cm boyundadır. Su haznesi vardır. İki ayak üzerine oturtulmuş silmeli, sivri bir kemere sahiptir. Önünde teknesi olması gerekirken, günümüzde bulunmamaktadır. Yanlarda dinlenme taşları vardır. 33 x 45 cm. ebatlarında olan üç satırlık kitabesinde “Bu Abu Kevser Aynıdır. Aşıklara Nuşi Can Olsun İçen Sadıklara, Sahib-ül Hayrat Vel Hasanat, Ömer Bin – i Hasan. Sene H. 1138 “ tarihi bulunmaktadır.

Akçaabat İlçesi, Işıklar Beldesi Orta Mah. 1.Çeşme
Yapım Yılı: 19.YY
Düzgün kesme taştan yapılmış olan çeşme, sivri kemerli olarak yöresel taştan inşa edilmiştir. Oldukça geniş bir haznesi vardır. Çeşmenin cephesini silmeler dolaşmaktadır. Kemer kısmında çapraz şekilde duran iki nişi bulunan çeşmenin semerdamlı çatısının bir kısmı yıkılmıştır. Günümüzde kemere kadar toprağa gömülü durumdadır.

Akçaabat İlçesi, Işıklar Beldesi Orta Mah. 2.Çeşme
Yapım Yılı: 20.YY
Bölgedeki diğer çeşmelerden oldukça farklı olan çeşmenin çatı kısmı düz olup, kesme taştan yapılmıştır. Cephesi de düz olan çeşmenin tüm yüzeyini dikdörtgen bir şekilde silmeler dolaşmaktadır. Silmelerin çevrelediği dikdörtgen içinde üst sırada sivri kemerli iki nişi bulunmaktadır. 4 Lülesi olan çeşmenin önünde su yalağı vardır. Yaklaşık 2.5 m. genişliğinde, 2.00 m. yüksekliğindedir.

Akçaabat İlçesi, Yıldızlı Köyü Güney Mah. Çeşme
Yapım Yılı: 19.YY
Köyün merkezinde eğimli bir arazide, tarla içerisinde yer alır. Üst örtüsü toprağa gömülüdür. Kesme taştan yapılmış, yuvarlak kemerlidir. Kemer taşlarının bir bölümü mevcut değildir. Aynalığının ortasında silik bir kitabe yer alır. Önünde su teknesi mevcuttur.

Akçaabat İlçesi, Merkez, Güzelyalı Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Düzgün yontu taştan, aynalığı sivri kemerli, üçgen alınlıklıdır. Kemer silmeli olup, ayrıca yivli kademeli bir silme cepheyi dolaşır. Aynalığının ortasında bir niş yeri bulunur. Nişin üst kısmında iki çerçeve içinde alınmış 6 satırlık bir kitabe yer alır. Yazılar silik olduğundan kitabe okunamamaktadır. 2.60 m. yüksekliğinde, 2.36 m. eninde ve 2.00 m. derinliğinde su haznesine sahiptir.

ARSİN

Arsin İlçesi, Merkez, Yeni Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Kesme taştan yapılmış, üçgen alınlıklıdır. Aynalığının ortasında kitabe ve bir niş bulunur. Kitabe 15 X 30 cm. ebatında olup, yazıları siliktir. Kitabenin tarih kısmında “131…” rakamı okunmaktadır. Yüksekliği 2.50 m. eni 1.90 m. ve derinliği 2.00 m. olan bir haneye sahiptir. Üst örtüsü sağlam olan çeşmenin ön cephesinde yer yer sıva izlerine rastlanır. Teknesini iki yanında yer alan dinlenme taşlarından biri kırıktır.

Arsin İlçesi, Harmanlı Köyü, Sarıoğlu Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Üç yol ağzında, Harmanlı köyü sınırları içerisinde yer alır. Kesme taştan yapılmış, kemer kısmı silmelidir. Aynalığının ortasında bir niş mevcuttur. Yivli, kademeli bir silme cepheyi dolaşır.

Arsin İlçesi, Harmanlı Köyü, Sarıoğlu Mah. Çeşmesi
Düzgün açık sarı, yonu taştan, sivri kemerli olarak inşa edilmiştir. 2.00 m yüksekliğinde, 2.00 en ve 1.40 m. derinliğinde bir su haznesine sahiptir. Cephe taş işçiliği bakımından önemlidir. Kemer kısmı en dışta iki sıra halat örgü, içte bir sıra mukarnas dizisi ve içi içe geçen dairelerden oluşmuş geometrik süslemelerdir. Ayrıca, mukarnas ve halat örgüden oluşan kademeli üçlü silme cepheyi kuşatır. Çeşmenin aynalık ortasında yazıları kazınmış üçlü kitabe ve niş mevcuttur. Önünde teknesi bulunan çeşmenin iki yanında dinlenme taşları mevcuttur.

BEŞİKDÜZÜ


Beşikdüzü İlçesi, Merkez Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1209 – M.1794
İlçenin Beşik-dağ güzergâhında yol kenarında bulunan çeşme, kesme taştan düz cepheli olup üst kısmı silmelerle profillendirilmiştir. Üzerinde 39 x 35 cm boyutlarında mermer bir kitabesi vardır. Kitabede 3 satır yazı ve H.1209 tarihi yer almaktadır.

Beşikdüzü İlçesi, Ambarlı Köyü Çeşmesi
Yapım yılı: 19.YY
Köy yolu üzerinde yer alan çeşme, yöresel tarzda sivri kemerli olarak inşa edilmiştir. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan olup kademeli silmelere sahiptir. Bu silmeler gövdeyi de dolaşmaktadır. Ortasında yuvarlak formlu su çanağı ve yalağı mevcuttur. Genişliği 1.86 m, yüksekliği 2.30 m, derinliği 73 cm’dir. Kemer nişinde bulunan Türkçe kitabede “Osman Çavuşun Hayratını yaptıran oğlu Dadandı Sahib-ül Hayrat” ibaresi vardır. 1971 yılında onarım görmüştür.

Beşikdüzü İlçesi, Duygulu Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Kesme taştan sivri kemerli olarak yapılmıştır. 2.35 m. genişliğinde, 2.60 m. yüksekliğinde ve 60 cm derinliğinde bir su haznesine sahiptir. Aynalığın ortasındaki kitabe yeri boştur. Önünde dikdörtgen formlu su teknesi bulunur. Ayrıca cephenin ortasında yuvarlak formlu su çanağı yer alır.

Beşikdüzü İlçesi, Nefsişallı Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1262 – M.1846
Büyükliman’lı Ömer Efendi tarafından yaptırılmış olan çeşme, yöresel tarzda sivri kemerli olarak göze çarpar. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan olup yatay silmelere sahiptir. Bu silmeler cepheyi dolaşmaktadır.
Kemer nişinde üzerinde 3 sıra yazı ve H.1262 tarihi bulunan 25 x 23 cm ebatlarında mermer bir kitabe yer almaktadır. Çeşmenin genişliği 2.87 m, yüksekliği 2.70 m’dir.

Beşikdüzü İlçesi, Resullu Köyü 1. Çeşme
Yapım Yılı: H.1235 – M.1820
Genişlik 2.27 m, yükseklik 2.50 m, derinlik 90 cm’dir. Yöresel tarzda sivri kemerli olarak inşa edilmiştir. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan olup kademeli silmelere sahiptir. Ortasında yuvarlak formlu su çanağı mevcuttur. Kemer nişinde olması gereken kitabe sağ yan duvara alınmıştır. Kemer içindeki kitabe yeri ise boştur. 29 x 30 cm ebatlarında olan kitabenin üzerinde 4 satır yazı ve H. 1235 tarihi vardır. Su yalağı yoktur.

Beşikdüzü İlçesi Resullu Köyü 2. Çeşme
Yapım Yılı: 19.YY
Yöresel tarzda sivri kemerli olarak inşa edilmiştir. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan olup kademeli silmelere sahiptir. Ortasında yuvarlak formlu su çanağı mevcuttur. Ancak çeşmenin dere yatağında olması nedeniyle yarısına kadar toprağa gömülü olduğu gözlenir. Çeşmenin genişliği 2.16 m, yüksekliği 1.60 m, derinliği ise 95 cm’dir.

Beşikdüzü İlçesi, Sahmelik Köyü, Düz Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Düzgün kesme taştan yapılmış olan çeşme, yöresel tarzda sivri kemerlidir. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan olup silmelere sahiptir. Bu silmeler tüm cepheyi dolaşmaktadır. Su akarı yerinde su çanağı mevcuttur. Çeşmenin genişliği 2.30 m, yüksekliği 2.80 m ve derinliği ise 80 cm'dir.

Beşikdüzü İlçesi, Türkelli Beldesi, Atatürk Mah. 1. Çeşme
Yapım Yılı: 19.YY
Genişliği 2.38m, yüksekliği 2.00 m ve derinliği 1.00 m olan çeşme düzgün kesme taştan yapılmış olup sivri kemerli alınlığıyla yöresel tarzda inşa edilmiştir. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan olup kademeli silmeler sahip su haznesi vardır.

Beşikdüzü İlçesi, Türkelli Beldesi, Atatürk Mah. 2.Çeşme
Yapım Yılı: H.1260-M.1844
Genişliği 2.10 m, yüksekliği 2.60 m ve derinliği 65cm olan çeşme düzgün kesme taştan yapılmıştır. Sivri kemerli alınlığa sahiptir. Yöresel tarzda inşa edilmiştir. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan olup üzerinde silmeleri bulunmaktadır. Ortasında yuvarlak formlu su çanağı mevcuttur. Kemer nişinin üstünde 25x29 cm ebatlarında, 4 satır yazı ve H.1260 tarih yazan mermer kitabe göze çarpar. Kitabedeki yazıtta: ''Sofuoğlu Hacı Muhammed'in Kerimesi Sahib-ül Hayrat Zeynep Hanım'' ibaresi okunmaktadır.

Beşikdüzü İlçesi, Vardallı Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1210-M.1795
Orman içinde yol kenarında yer alan çeşme, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Yöresel tarzda sivri kemerli çeşmenin üst kısmı düz olarak inşa edilmiştir. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan yapılmış olup yatay silmelere sahiptir. Silmeler tüm cepheyi dolaşmaktadır. Ortada yuvarlak formlu su çanağı bulunmaktadır. Kemer nişinde 39x32 cm ebatlarında, üzerinde 3 satır yazı ve H.1210 tarihi okunan mermer kitabesi bulunmaktadır. Çeşme genişliği 2.13 m, yüksekliği 2.00 m ve derinliği 66 cm'dir.


ÇAYKARA


Çaykara İlçesi, Ataköy Köyü, Işıklar Mah. 1.Çeşme
Çeşmenin kitabesi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Köyün yaşlıları tarafından çeşmenin 150 yıllık olduğunu söylenmektedir. üIşıklar mahallesi merkezinde yer alan çeşme sade işçiliğe sahip kare formludur. 2.00m boyunda 2.40 m eninde ve 2.60 m yüksekliğindedir. Haznesinin ön kısmında dışa doğru taşıntı apan beşik tonoz örtülü kareye yakın bir mekan bulunur. Silmeli bir kuşak gödeyi dolaşır. İki adet nişi mecuttur.

Çaykara ilçesi, Ataköy Köyü, Işıklar mah. 2. Çeşme
Kesme taştan, yuvarlak kemerli olarak yapılan çeşmenin kitabesi yoktur. Yüksekliği 2.23 m, genişliği2.37 m ve derinliği 1.90 m'dir. Haznesinin ön kısmı dışa doğru taşıntı yapan beşik tonoz örtülü bir mekâna sahiptir ve tek nişlidir.

Çaykara İlçesi, Eğridere Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Eğridere köyünün güneydoğusunda, yol kenarında bulnmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan çeşmenin yüksekliği 2.80 m, genişliği 2.60 m ve derinliği 2.93 m'dir. Alınlıklı, sivri kemerlidir. Cephesini silmeli kuşak dolaşır. Kitabenin bulunduğu boş alanın altındaki bölümde 28x32 cm ölçüsünde bir nişi bulunur.

Çaykara İlçesi, Kayran Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1280-M.1864
Kesme taştan yapılmıştır. 2.80 m yüksekliğinde, 2.28 genişliğinde ve 2.10 m derinliğinde bir haznesi bulunur. Alınlıklı, silmeli cephesi sivri kemerli olup iki ayak üzerine oturtulmuştur. 7 satırlık kitabesi bulunmaktadır. Çeşmenin cephesini yivli bir kuşak dolaşır. Ayrıca cephe üzerinde iki adet nişi bulunur. Önündeki teknesinin iki yanında da dinlenme taşları vardır.

DERNEKPAZARI

Dernekpazarı İlçesi, Çalışanlar Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1257-M.1841
Çalışanlar Köyü Merkez Caminin yanında yer alan çeşme, yine geçmişte medrese olarak yapılan binayla bütünlük sağlanmıştır. Çeşme üç bölümdür. İki yandaki bölümlerin uzunluğu 1.37 m'dir. Çeşmeyi düşey olarak ikiye bölen yivli silmeli nas dizili bordürden sonra sivri kemerler başlamaktadır. Kenarlardaki bölmelerde yuvarlak daire içinde sonradan yapıldığı anlaşılan rozetler ortada ay yıldız ve H.1841 tarihi bulunmaktadır. Kenar duvarlarında ise sonradan (1957 yılında yapılan onarımda) yazılan iki sıra eski yazı yer almaktadır. kemer aralarındaki kare sütunlar üzerinde sitilize selvi ağaçları vardır. Kemerler iki silmeli olup kemerler aralarında ve içlerinde geometrik desenli madalyonlar; yan duvarlarda ise kademeli kemerli küçük nişler bulunur.

HAYRAT

Hayrat İlçesi, Yarlı köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
Yarlı Köyü merkezinden yaklaşık 1 km kuzeyde yer alan çeşme Saffet Altay'a ait arazi içinde bulunmaktadır. 4 m yüksekliğinde, 3.70 m genişliğinde olan çeşm, kemerli iki bölüm halinde kesme taştan yapılmıştır. Kemerlerin hemen üstünde, kenarlarında iki sıra silmenin bulunduğu üçgen alınlık yer almaktadır. Önünde kurnası ve su yalağı bulunan çeşmenin sol tarafına sonradan briketten yapılan su deposu, çeşmenin özelliğini bozmasına rağmen , bölgede ünik olarak rastlanılması nedeniyle özellik taşımaktadır.

KÖPRÜBAŞI

Köprübaşı İlçesi, Merkez Fidanlı Mah. Molla Ahmetoğulları Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Fidanlı Mahallesi’nde yol kenarında yer almaktadır. Kesme taştan yapılmış çeşmenin yüksekliği 2.85 m, boyu 1.56 m, eni 2.75 cm'dir. Üçgen alınlığa sahip çeşme iki ayak üzerine oturtulmuştur. Aynalığıının ortasında su haznesine açılan kare ir boşluk mevcuttur. Çeşmenin her iki ayağının iç kısmında dikdörtgen formlu dolaplara yer verilmiştir. Önünde mevcut teknesinin sağ ve sol taraflarında dinlenme taşları bulunur. Alınlığın oturduğu ayaklar arasında iki adet demir gergi bulunmaktadır.

MAÇKA

Maçka Şahinkaya Beldesi, Arıkaya Mahallesi I. Çeşme
YapımYılı:19.YY

Trabzon ili Maçka ilçesi, Şahinkaya Beldesi, Arıkaya Mahallesi İlköğretim Okulunun yanında bulunan bu çeşmenin kitabesi günümüze gelemediğinden ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Yapı üslubundan 19 Yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Çeşme kesme taştan üç köşeli alınlığı olan cephe görünümündedir. Silmeler tüm cepheyi dolaşmaktadır. Çeşme 2.20 x1.75x2.00 m. Ölçüsünde olup arkasında su haznesi bulunmaktadır. Sivri kemerli çeşme aynasının önünde yalağı bulunmaktadır.

Maçka Şahinkaya Beldesi, Arıkaya Mahallesi II. Çeşme
Yapım Yılı: 19.YY

Trabzon ili Maçka ilçesi Şahinkaya Beldesi Arıkaya Mahallesi’nde bulunan bu çeşmenin kitabesi günümüze gelemediğinden, yapım tarihi ve banisi bilinmemektedir. Yapı üslubundan 19 Yüzyılda yaptırıldığı sanılmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan çeşme 2.40 x1.60 x0.75 m. ölçüsündedir. Yivli, sivri kemerli cephesinin ortasında musluk ve yalak taşı bulunmaktadır. Aynı zamanda çeşmenin arkasında uzun bir de su arkı bulunmaktadır.

Maçka Fatih Mahalle Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY

Trabzon ili Maçka ilçesi Şahinkaya Beldesi, Fatih Mahallesi’nde bulunan bu çeşmenin de kitabesi bulunmadığından banisi ve yapım tarihi bilinmemektedir. Yapı üslubundan 19. Yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Çeşme kesme taştan yapılmış olup, 2.00 x2.10 x1.68 m. ölçülerindedir. Sivri kemerli cephesinin çevresi silmeli bir kuşakla çevrelenmiştir. Ayna taşının bulunduğu nişin önünde yalağı vardır.

Maçka Yazılıtaş Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 1910

Trabzon ili Maçka ilçesi Yazılıtaş Köyü’nde bulunan bu çeşmenin kitabesi bulunmadığından banisi ve yapım tarihi bilinmemektedir. Ancak cephesindeki silmenin üzerinde bulunan kemerde 1910 tarihi görülmektedir. Çeşme kesme taştan, 1.00 x1.20 x0.40 m. ölçüsünde sivri kemerli olup, cephesinin tümünü bir silme dolaşmaktadır. Sivri kemerin içerisinde de yapım tarihi olan 1910 yazılıdır. Ayna taşının önünde uzun bir de yalak taşı vardır.
Maçka Esentepe Mahallesi Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY

Trabzon ili Maçka ilçesi, Esiroğlu Beldesi Esentepe Mahallesi’nde, Şimşirli Köyü’ne giden yol üzerinde bulunan bu çeşmenin kitabesi günümüze gelemediğinden banisi ve kesin yapım tarihi bilinmemektedir. Yapı üslubundan XIX. Yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Kesme taştan olan çeşme, 2.46x3.35x3.40 m. ölçüsündedir. Sivri kemerli cephesinin üzerinde silmeli bir kuşak çepeçevre çeşmeyi dolaşmaktadır. Ayna taşı üzerinde kitabe yeri bulunsa da kitabe yazılmamıştır. Ayna taşının önünde yalak taşı bulunmaktadır. Çeşme günümüzde harap bir durumdadır.

Maçka Yeniköy Mahallesi Çeşmesi
Yapım Yılı:19.YY

Trabzon ili Maçka ilçesi Esiroğlu Beldesi, Yeniköy Mahallesi’nde bulunan çeşmenin de kitabesi günümüze gelememiştir. Bundan ötürü yapım tarihi ve banisi bilinmemektedir. Yapı üslubundan XIX. Yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Kesme taştan, 2.10 x2.70 x2.70 m. ölçülerindedir. Sivri kemerli çeşmenin kemer ayakları yekpare taştan iki paye üzerine oturtulmuştur. Silmeli bir kuşak cepheyi çepeçevre dolaşmaktadır. Ayna taşının üzerinde kitabeli bulunmakta olup, kitabesi yazılmamıştır.

Maçka Işıklar Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1320-M.1902

Trabzon ili Maçka ilçesi, Esiroğlu Beldesi Işıklar Köyü’nde bulunan bu çeşme kitabesinden öğrenildiğine göre, h.1320 (1902) tarihinde yaptırılmıştır. Banisi bilinmemektedir. Çeşme kesme taştan semerdam şeklinde olup, sivri kemerli ve arkasında da su haznesi vardır. Çeşme 2.20 x2.26x2.70 m. ölçülerindedir.

Maçka Temelli Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1250-M.1834

Trabzon ili Maçka ilçesi Esiroğlu Beldesi, Temelli Köyü’nde Aşağı Temelli yolu üzerinde bulunan bu çeşme, kitabesinden öğrenildiğine göre,1834 yılında yaptırılmıştır. Banisi bilinmemektedir. Kesme taştan olan çeşmenin sivri kemerli bir cephe görünümü vardır. Bu kemerler yekpare taş payeler üzerine oturtulmuş, ayrıca bir friz de geometrik bezemeler halinde cepheyi dolaşmaktadır. Bu geometrik bezemeler üzerinde bitkisel bezemelere de yer verilmiştir. Çeşme 2.60 x2.20 x0.93 m. ölçülerindedir.

Yeşilyurt Köyü Çeşmesi (Maçka)
Yapım Yılı: H.1266-M.1850

Trabzon ili Maçka ilçesi Yeşilyurt Köyü, Merkez Mahallesi’nde bulunan bu çeşme kitabesinden öğrenildiğine göre, Çolakzâde Mahmut Ağa tarafından h.1266 (1850) yılında yaptırılmıştır. Kitabe: ”Sahib’ül hayrat ve hasanat Çolakzâde El-Hac Mahmut Ağa’nın vakfı Şerifidir h.1266” Çeşme kesme taştan, 2.40 x2.25x1.40 m. ölçülerinde sivri kemerli olarak yapılmıştır. Kemer ayakları yekpare taştan olup, cepheyi silmeli bir kuşak çepeçevre dolaşmaktadır.

OF

Of İlçesi, bölümlü Beldesi, Büyük Mah. Camii çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
Caminin güney batısında olan çeşme, çevre düzenlenmesi nedeniyle kuzeyindeki mezarlığın koruma duvarına yeniden inşa edilmiştir. Yüksekliği 2.40 m, eni 1.60m olan çeşmede hazne yoktur. Üstten yuvarlak kemerli yarım nişi bulunur. Nişin çevresini bir bordür dolaşır. En üstte üçgen alınlığın altında, kare bir alan içinde iki oval kitabe yer almaktadır. Kitabenin yazıları silik ve kalın boya tabakası altında kaldığından okunamamaktadır.

Of İlçesi, Bölümlü Beldesi, Fatih Mah. Çeşemsi
Yapım Yılı: 19 YY
Bölümlü Köyü Fatih Mahallesi’nde, Fatih Cami’nin güney doğusunda bulunur. Çok sade bir taş işçiliğine sahip çeşmenin kitabesi yoktur. Çeşme dikdörtgen biçiminde, 2.50 m uzunluğunda, 2.15 m derinliğinde ve 2.70 m yüksekliğindedir. Haznesi bulunan çeşmenin yan kenarları kademeli olup örtü sistemi beşik tonoz şeklindedir. Çeşme haznesinin ön kısmında, dışa doğru taşıntı yapan ve söz konusu tonozun örttüğü kareye yakın bir mekân bulunur.beşik tonozlu mekanın ön kısmında yarım daire içinde latin harflerle 1935 tarihi yazılıdır.

Of İlçesi, Bölümlü Beldesi, Mithatpaşa Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1328-M.1908
Mithatpaşa Cami’nin güney batısında bulunur. Düzgün kesme taştan yapılmış kare planlıdır. Gövdeyi çevreleyen silmeli bölüme kadar taş, üst kısmı ise beton olarak yeniden yapılmıştır. 1 metreye yaklaşan geniş bir saçağa sahiptir. Silmelerden ve kare panolardan oluşmuş bir kuşak gövdeyi dolaşır. Kuzey cephesinde Talik yazı ile yazılmış iki satırlık bir kitabesi bulunur.

Of İlçesi, Gürpınar Beldesi, Fatih Mah. Çeşmesi
Gürpınar Beldesi, Fatih Mahallesi’nde bulunan caminin yapım yılı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 2.40 m eninde, 2.52 m yüksekliğinde olan çeşme düzgün kesme taştan yapılmıştır. Hazneye sahip çeşmenin üçgen alınlığı vardır. Alınlığın alt bölümü silmeli ve basık kemerlidir. Özgün halinde kiremitle kaplı çeşmenin üst kısmı sonradan harçla sıvanmıştır. Cephenin ortasından yivli bir kuşak geçmektedir. Kemer ayaklarındaki dörtgen alanda rozet şeklinde motifler kısmen kırılmıştır.


Of İlçesi, Kıyıcık Beldesi, Hacı Kutlu Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1324-M.1906
Yüksekliği 2.24 m, genişliği 2.20 m, derinliği 1.74 m’dir. Kesme taştan inşa edilmiş, çıkmalı ve kademli cephesi olan sivri alınlıklı bir çeşmedir. Aynalığının ortasında yuvarlak bir boşluk içinde daha küçük çaplı (16 cm) dairesel, beyaz mermerden küçük bir kitabesi vardır. Önde, aynalığının hemen altında bir friz halinde, birbirine bağlı halkalardan oluşan desen kuşağı bulunur. Lüle boşluğunun iki yanında tas kaideleri vardır.

SÜRMENE

Sürmene İlçesi, Aksu Köyü, Orta Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
Aksu Köyü Orta Mahalle’de yol kenarında bulunur. Çeşme kesme taştan yapılmış olup eni 2.00 m, genişliği 1.90 m ve yüksekliği 2.30 m’dir. Üst örtüsü orijinalde taş olması gerekirken sonradan harç ile sıvanmıştır. Üçgen alınlıklı bir cepheye sahip olan çeşme sivri kemerlidir. Silmelerle hareketlendirilmiş alınlığın orta bölümünde bir niş ve kitabe mevcuttur. Kitabe kırık ve silik olduğu için okunamamıştır.

Sürmene İlçesi, Çamburnu Beldesi, Kutlular Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
Kutlular Mahallesi, Gökçesu Köy yolu ayrımında bulunur. Yüksekliği 2.22 m, genişliği 1.92 cm, derinliği 1.08 m olup kesme taştan yapılmıştır. Silmeli yuvarlak kemerden oluşan üçgen bir alınlığa sahiptir. Aynalık kısmında nişi bulunur. Silmeli bir kuşak gövdeyi dolaşır. Su teknesi mevcut olmayan çeşmenin dinlenme taşlarından soldaki sadece günümüze kalabilmiştir.

Sürmene İlçesi, Çimenli Köyü, Örnek Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 20 YY
Kesme taştan yapılmış çeşme üçgen alınlıklıdır. Alınlığındaki yuvarlak kemer silme olarak yapılmıştır. Alınlığındaki yuvarlak kemer silme olarak yapılmıştır. Alınlığa geçişte iki sıra halinde silmesi vardır. Kemerinde 1939 tarihinin yer aldığı kitabesi bulunmaktadır. Bu tarih muhtemelen onarım tarihi olmaktadır. Önünde sonradan yapılmış beton su yalağı vardır.

Sürmene İlçesi, Dirlik Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
Kesme taştan yapılmış çeşme 3.30m uzunluğunda, 1.80 m eninde ve 2.50 m yüksekliğinde su haznesine sahiptir. Cephesi çift alınlıklı, yuvarlak kemerlidir. Dama motifli bir kuşak, cepheyi kuşatır. Önündeki teknesi çamurla dolu olup sağ ve solunda dinlenme taşı mevcuttur.

Sürmene İlçesi, Gültepe köyü, Aşağı Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY Sonu - 20 YY Başı
Kesme taştan yapılmış olan çeşme 2.10 m eninde, 1.60 m boyunda ve 2.75 m yüksekliğindedir. Cephe silmeli olup sivri kemerlidir. Aynalığının ortasında niş bulunur. Teknesinin iki yanında yer alan dinlenme taşlarından sağda olanı kırıktır.

Sürmene İlçesi, Gültepe Köyü, Kirazlık Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY Sonu – 20 YY Başı
Kesme taştan yapılmış, yuvarlak kemerli bir çeşmedir. 2.20 m eninde, 3.30 m boyunda ve 1.70 m derinliğinde su haznesine sahiptir. Kitabe yeri boştur. Önünde teknesinin iki yanında dinlenme taşı bulunur. İki musluklu çeşmenin muslukları arasında taşa oyularak yapılmış gülbezek bir süsleme vardır.

Sürmene İlçesi, Gültepe Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
Ömeroğullarına ait fındık bahçesi içinde bulunan çeşme kesme taştan, yan yana üç cepheli olarak yapılmıştır. Bu özelliğiyle bölgedeki diğer örneklerden ayrılır. Boyu 4.30 m, yüksekliği 2.30 m olan çeşmenin gövdesini silmeli bir kuşak dolaşır. Önünde bir de teknesi bulunur.

Sürmene İlçesi, Petekli Köyü, Sırt Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 20 YY
Yüksekliği 3.50 m, boyu, 2.48 m ve derinliği 54 cm olup kesme taştan yapılmıştır. Sivri kemerli üçgen alınlıklıdır. Su haznesi bulunan çeşmenin teknesinin iki yanında dinlenme taşı mevcuttur. Aynalığının ortasında mermer bir kitabe bulunmaktadır. İki satırlık Osmanlıca yazılı kitabede H.1323 tarihi yazılıdır. Kitabeden, çeşmenin Hacı Muhammet adlı bir şahıs tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Sürmene İlçesi, Üstündal Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
İlçe merkezine 6km mesafede bulunan Üstündal Köyü’nün düz bir kesimde bulunan kilisenin güneydoğusunda tarla içinde yer alır. 1.50 m boyunda, 2.20 m yüksekliğinde bir su haznesine sahiptir. Üçgen alınlıklı bri cepheye sahip olan çeşme sivri kemerlidir. Alınlığın ortası silmelerle hareketlendirilmiştir. Teknesinin iki yanında dinlenme taşları mevcuttur.

Sürmene İlçesi, Yokuşbaşı Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
Yokuşbaşı köyü yol altı mevkiinde, köy yolundan bir patikayla ayrılarak yaklaşık 50 m sonra çeşmeye ulaşılır. Düzgün kesme taştan yapılan çeşme sivri kemerli, üçgen alınlıklıdır. Su ahznesi bulunan çeşmenin yüksekliği 3.00 m, eni 2.20 m’dir. Gövde üzerinde silmeli bir kuşak bulunur. Aynalığının ortasında kare formlu bir nişi mevcuttur. Taşla kaplı teknesinin iki yanında dinlenme taşları vardır.

ŞALPAZARI

Şalpazarı İlçesi, Merkez Çömezoğulları Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Şalpazarı girişinde, asfalt yolun sol kenarındadır. Asıl yerinin Kalecik Mahallesi olduğu, yol yapım çalışmasından sonra buraya taşındığı söylenmektedir. Taştan, sivri kemerli aynalığı olan yöresel tarzda inşa edilmiş bir çeşmedir. Genişliği 1.60 m, yüksekliği 2.10 m, derinliği 1 m'dir. Kemere geçişi sağlayan ayakalr yekpare olup kademeli silmelere sahiptir. Kemer başlangıcındaki yatay yivlerle cepheye farklı bir görünüm verilmek istenmiştir. Yalağının ön kısmı üçgen formludur. Su, yarım daire formlu ilk küçük yalaktan, ikinci büyük yalağa birikir.

TONYA

Tonya İlçesi, Kalınçam Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Düzgün yonu taştan, aynalığı sivri kemerli bir çeşmedir. Kemerin alt bölümünden başlayan kademeli, yivli bir silme tüm cepheyi dolaşır. Kemer ayaklarında ayrıca yivlerden oluşan basit bir bezeme çizgisi alt kısma doğru inmektedir. Orta hizaya kadar gömülmüş olan çeşmenin su çanağı yuvarlak ve derindir. Yüksekliği 1.70 m, genişliği 1.92 m, derinliği 86 cm'dir.

VAKFIKEBİR

Vakfıkebir İlçesi, Körez Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: H.1256-M.1840
Vakfıkebir sahil yolundan, Körez Mahallesi'ne ayrılan kavşakta yer almaktadır. Yüksekliği 2 m, genişliği 65 cm olan çeşme, kesme taştan yapılmış sivri kemerlidir. Gövdeyi silmeli bir kuşak dolaşır. Aynalığının ortasında 58x40 cm ebadında Osmanlıca yazılı kitabe bulunur. Kitabeden çeşmenin Mehmet Ağa'nın hayratı olduğu ve M.1840 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Vakfıkebir İlçesi, Yaylacık Köyü Çeşmesi
Yapım Yılı: 19.YY
Düzgün yonu taştan yöresel tarzda inşa edilmiş sivri kemerli bir çeşmedir. Kemere geçişi sağlayan ayaklar yekpare taştan olup silmelere sahiptir. Bu silmeler tüm cepheyi dolaşmaktadır. Ortasında yatay ve dikey yivleri olan yuvarlak formlu bir su çanağı vardır. Kemer aynalığındaki nişte bulunan mermer kitabede 4 sıra yazı ve H.1263 tarihi okunmaktadır. Yüksekliği 2.40 m, genişliği 1.74 m ve derinliği 78 cm'dir.

YOMRA

Yomra İlçesi, Özdil Beldesi Halilli Mah. Çeşmesi
Yapım Yılı: 19 YY
Halilli Mahallesinde, ana yoldan ayrılan eğimli bir tali yol üstünde yer almaktadır. Yöresel tarzda sivri kemerli olarak kesme taştan yapılmıştır. Kemere geçişi sağlayan ayaklar, yekpare taştan olup kademeli silmelere sahiptir. Üçlü silme cepheyi dolaşır. Aynalığın solunda niş ve önünde toprağa gömülü durumda su teknesi bulunmaktadır.