ძიება
ელ-ფოსტის მისამართი

პაროლი   ?

444 15 61
აჰი ევრენ
ეს მეჩეთი მდებარეობა ბოზთეფეს დასახლებაში. მისი აგების თარიღი ცნობილი არ არის. შემსეთთინ სამმა, სულთან ორჰანის პერიოდში აჰი ევრენის დერვიშთა დერგაჰი ააშენებინა. მისი საფლავიც აქაა განთავსებული, ეს ლეგენდარული გადმოცემაა. ბოლოს აქ აშენეს მეჩეთი, რომელსაც უწოდეს „აჰი ევრენ ბაბუას მეჩეთი“.
აჰი ევრენ
/ Tarihi ve Kulturel Değerler / Camiler ve Turbeler / აჰი ევრენ
ეს მეჩეთი მდებარეობა ბოზთეფეს დასახლებაში. მისი აგების თარიღი ცნობილი არ არის. შემსეთთინ სამმა, სულთან ორჰანის პერიოდში აჰი ევრენის დერვიშთა დერგაჰი ააშენებინა. მისი საფლავიც აქაა განთავსებული, ეს ლეგენდარული გადმოცემაა. ბოლოს აქ აშენეს მეჩეთი, რომელსაც უწოდეს „აჰი ევრენ ბაბუას მეჩეთი“.

Home of Trabzon Home of Trabzon