SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Şapeller
AKÇAABAT

Akçaabat ilçesi, Orta Mah. Şapel
Yapım Yılı: 19 YY
Kesme taştan inşa edilmiş tek nefldir. Apsisi içten ve dıştan yuvarlaktır. 3 pencerelidir. Yapının taşıyıcı örtüsü kuzey ve güneyde duvar payeleri arasına atılan kemerle desteklenen beşik tonozdur. Duvar kalıntılarından yapının batısında kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen bir narteks bulunduğu anlaşılmaktadır. Çevre halkı orijinalde bu narteksin çift katlı olduğunu, yapıya batı yönünden eksendeki bir kapıya girildiğini belirtmektedirler. Yapıda tek açıklık, güneyde eş aralıklarla yerleştirilmiş ve bugün kapı olarak kullanılan açıklıklardır. Tonozun üzeri dıştan beşik çatıyla örtülüdür. Alaturka kiremit kullanılmıştır.

ARAKLI

Araklı İlçesi, Çankaya(Dağbaşı) Beldesi, Gadakal Mah. Gadakal Şapeli
Çankaya (Dağbaşı) Beldesi Gadakal Mahalle’sinde bulunur. Küçük boyutlu şapel, Karadere Vadisi’nin güney yönünde, Dağbaşı Mahallesi’nin 1,5 km kadar kuzeyinde kayalıkların üzerinde yer alır. Yapının ölçüleri doğu- batı yönünde 5.20 m, kuzey-güney yönünde 3.80m olup iri moloz taş örgülü duvarları ve beşik tonoz biçimli çatı örgüsüyle sağlam olarak ayaktadır. Bizans üslubundaki yapının 18. YY sonlarında bir aile özel şapeli olarak yapıldığı tahmine edilmektedir.

BEŞİKDÜZÜ

Beşikdüzü İlçesi, Bayırköy Merkez Mağara - Şapel
Yol kenarında, hemen yolun üstünde yer almaktadır. Mağara kuzey-güney yönde uzanmaktadır. Geniş ve açık bir alana sahiptir. Çıkışta karşıda, isli duvarlarında küçük deliklerin olduğu (muhtemelen geçmişte kapalı) mekân yer almaktadır. Daha ilerde niş içinde yer alan bir ocak görülür. Mağara duvarında irili ufaklı birkaç oyuk daha bulunmaktadır. Mağaranın güneyinde ise doğu-batı yönünde yerleştirilmiş iki mekândan oluşan şapel konumlanmıştır. Şapelin asıl mekânına kuzeyden, mağara alanından giriş vardır. İkinci mekân ise apsis kısmı olup sonradan genişletilmiş bir pencere açıklığına sahiptir. Mağara duvarlarında tabakalar halinde deniz kumuna rastlanır. Bu da mağara oluşumunun geçmişte denizle ilintili olabileceği izlenimini vermektedir.

Beşikdüzü İlçesi, Bayırköy Köyü, Beşikdağ Mah. Şapel
Bayırköy’de Beşikdağ mevkiinde yer almaktadır. Kayaya oyulmuş şapel, doğu-batı doğrultusunda yerleşmiş olup asıl mekâna güneyden giriş vardır. Tavan yüksekliği 2.60 m olan mekânın çevresini 30 cm genişliğinde, 20 cm yüksekliğinde bir seki dolaşmaktadır. Tavanı beşik tonoz şeklinde oyulmuş olan bu mekânın duvarlarında fresk kalıntılarına rastlanır.

HAYRAT

Hayrat İlçesi, Geçitli Köyü, Çiftlik Mah. Şapel
Geçitli Köyü, Çiftlik Mahallesi’nden 20 dk’lık sarp bir patika yol ile ulaşılır. Mahallenin doğusunda bulunan şapel, bir kayalık üzerinde yer almaktadır. Kayanın oyulması ile oluşturulan şapelin ön kısmına 1.10 m kalınlığında bir duvar inşa edilmiştir. Moloz taştan inşa edilmiş olan şapelin iki katlı olması, gözetleme kulesi olma olasılığını da ortaya çıkarmaktadır. Alt katta bir, üst katta iki pencere açıklığı vardır.

TONYA

Tonya İlçesi, Kalınçam Köyü Şapel
Kalınçam Köyü’nün Han ırmağı mevkiinde konumlanmıştır. Oldukça tahrip olmuş şapel, bugünkü görünümüyle düzgün olmayan kesme taştan inşa edilmiş tek apsisli, girişi kuzeyden olan yapıdır. Üst örtü tamamen yıkılmış olup cephelerde kullanıldığı belli olan düzgün kaplama taşları başka yapılarda kullanılmak üzere alınmıştır. Alçak bir tepenin eğimli eteği üzerine oturtulan şapelin çok yakınında olmamakla birlikte çevresinde bazı duvarlar kalıntıları bulunmaktadır.
Şapeller
AKÇAABAT

Akçaabat ilçesi, Orta Mah. Şapel
Yapım Yılı: 19 YY
Kesme taştan inşa edilmiş tek nefldir. Apsisi içten ve dıştan yuvarlaktır. 3 pencerelidir. Yapının taşıyıcı örtüsü kuzey ve güneyde duvar payeleri arasına atılan kemerle desteklenen beşik tonozdur. Duvar kalıntılarından yapının batısında kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen bir narteks bulunduğu anlaşılmaktadır. Çevre halkı orijinalde bu narteksin çift katlı olduğunu, yapıya batı yönünden eksendeki bir kapıya girildiğini belirtmektedirler. Yapıda tek açıklık, güneyde eş aralıklarla yerleştirilmiş ve bugün kapı olarak kullanılan açıklıklardır. Tonozun üzeri dıştan beşik çatıyla örtülüdür. Alaturka kiremit kullanılmıştır.

ARAKLI

Araklı İlçesi, Çankaya(Dağbaşı) Beldesi, Gadakal Mah. Gadakal Şapeli
Çankaya (Dağbaşı) Beldesi Gadakal Mahalle’sinde bulunur. Küçük boyutlu şapel, Karadere Vadisi’nin güney yönünde, Dağbaşı Mahallesi’nin 1,5 km kadar kuzeyinde kayalıkların üzerinde yer alır. Yapının ölçüleri doğu- batı yönünde 5.20 m, kuzey-güney yönünde 3.80m olup iri moloz taş örgülü duvarları ve beşik tonoz biçimli çatı örgüsüyle sağlam olarak ayaktadır. Bizans üslubundaki yapının 18. YY sonlarında bir aile özel şapeli olarak yapıldığı tahmine edilmektedir.

BEŞİKDÜZÜ

Beşikdüzü İlçesi, Bayırköy Merkez Mağara - Şapel
Yol kenarında, hemen yolun üstünde yer almaktadır. Mağara kuzey-güney yönde uzanmaktadır. Geniş ve açık bir alana sahiptir. Çıkışta karşıda, isli duvarlarında küçük deliklerin olduğu (muhtemelen geçmişte kapalı) mekân yer almaktadır. Daha ilerde niş içinde yer alan bir ocak görülür. Mağara duvarında irili ufaklı birkaç oyuk daha bulunmaktadır. Mağaranın güneyinde ise doğu-batı yönünde yerleştirilmiş iki mekândan oluşan şapel konumlanmıştır. Şapelin asıl mekânına kuzeyden, mağara alanından giriş vardır. İkinci mekân ise apsis kısmı olup sonradan genişletilmiş bir pencere açıklığına sahiptir. Mağara duvarlarında tabakalar halinde deniz kumuna rastlanır. Bu da mağara oluşumunun geçmişte denizle ilintili olabileceği izlenimini vermektedir.

Beşikdüzü İlçesi, Bayırköy Köyü, Beşikdağ Mah. Şapel
Bayırköy’de Beşikdağ mevkiinde yer almaktadır. Kayaya oyulmuş şapel, doğu-batı doğrultusunda yerleşmiş olup asıl mekâna güneyden giriş vardır. Tavan yüksekliği 2.60 m olan mekânın çevresini 30 cm genişliğinde, 20 cm yüksekliğinde bir seki dolaşmaktadır. Tavanı beşik tonoz şeklinde oyulmuş olan bu mekânın duvarlarında fresk kalıntılarına rastlanır.

HAYRAT

Hayrat İlçesi, Geçitli Köyü, Çiftlik Mah. Şapel
Geçitli Köyü, Çiftlik Mahallesi’nden 20 dk’lık sarp bir patika yol ile ulaşılır. Mahallenin doğusunda bulunan şapel, bir kayalık üzerinde yer almaktadır. Kayanın oyulması ile oluşturulan şapelin ön kısmına 1.10 m kalınlığında bir duvar inşa edilmiştir. Moloz taştan inşa edilmiş olan şapelin iki katlı olması, gözetleme kulesi olma olasılığını da ortaya çıkarmaktadır. Alt katta bir, üst katta iki pencere açıklığı vardır.

TONYA

Tonya İlçesi, Kalınçam Köyü Şapel
Kalınçam Köyü’nün Han ırmağı mevkiinde konumlanmıştır. Oldukça tahrip olmuş şapel, bugünkü görünümüyle düzgün olmayan kesme taştan inşa edilmiş tek apsisli, girişi kuzeyden olan yapıdır. Üst örtü tamamen yıkılmış olup cephelerde kullanıldığı belli olan düzgün kaplama taşları başka yapılarda kullanılmak üzere alınmıştır. Alçak bir tepenin eğimli eteği üzerine oturtulan şapelin çok yakınında olmamakla birlikte çevresinde bazı duvarlar kalıntıları bulunmaktadır.