ძიება
ელ-ფოსტის მისამართი

პაროლი   ?

444 15 61
ხორუმი
ცეკვა ხორუმი ესაა შავი ზღვის რეგიონისათვის დამახასიათებელი, ურთიერთ..
რე
ჩაცმა, კულტურის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია რომელიც რეგიონის,..
Kemençe
Ağaçtan yapılan üç telli ve yaylı bir müzik aletidir. Kemençe üzerinde nota yerlerini belirleyen ve parmakların kapak tahtasına değmesini önleyen “Kravat” bulunur.