Αναζήτηση
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Κωδικός πρόσβασης   ?

444 15 61
Horon
Horon είναι ένας λαϊκός χορός παίζεται με τα..
Yöresel Kıyafetler
Ένδυση είναι ένα από τα πιο σημαντικά..
Kemençe
Ağaçtan yapılan üç telli ve yaylı bir müzik aletidir. Kemençe üzerinde nota yerlerini belirleyen ve parmakların kapak tahtasına değmesini önleyen “Kravat” bulunur.