SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Zağnos Köprüsü
Köprü, Orta Hisar ile Zağnos (Atapark) Meydanı arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır.
Köprüler
AKÇAABAT         Akçaabat İlçesi, Derecik Beldesi, Karaman Köyü Köprüsü         Yapım Yılı: 19 YY         Akçaabat İlçesi, Yıldızlı Beldesi’nden yaklaşık 8 km güneyde yer alır. Köprü tek gözlü olup yuvarlak kemerlidir. Kemer kısmı düzgün kesme taştan yapılmış kemer köşelerinde moloz taş kullanılmıştır.
Çeşmeler
AKÇAABAT Akçaabat İlçesi, Merkez Çolaklı Mah. 1.Çeşme Yapım Yılı: 20.YY Çolaklı Mahallesi’ndeki Çolaklı Deresi içinde yer alan çeşme, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Düz cepheli bu çeşmenin cephesini silmeler dolaşmakta ve geniş bir su haznesi bulunmaktadır. Akçaabat İlçesi, Merkez Çolaklı Mah. 2.Çeşme Yapım Yılı: 19.YY Çolaklı deresi içinde, sağda yer alan çeşme üçgen alınlıklı ve sivri kemerlidir.
Kuzgundere Su Kemeri
Yenicuma Mahallesi ile Yukarı Hisar’ın doğu yamaçları arasında yer alan iki gözlü su kemeridir. St. Eugenios’e atfedilmiş olup Justinyen zamanına (6.yy) tarihlenmektedir.
Kavaklı Su Kemeri
Yenicuma Mahallesi’nin yaklaşık 4 km güneyinde Boztepe’nin Batı yamacında yer alır. Tek gözlü kemere sahiptir. Yapım tarihi kesin olmamakla birlikte bazı kaynaklara göre 13.yy’dır.
İmaret Su Kemeri
Kale içi ile Erdoğdu yamaçları arasında yatay su geçisini sağlayan 5 gözlü bir su kemeridir. Bazı kaynaklar su kemerini Justiyen zamanına tarihlendirse de büyük bir ihtimalle 13.yy.da yapılmıştır.
Tabakhane Köprüsü
Tabakhane Deresi üzerinde inşa edilmiştir. Köprünün batı ayağı Ortahisar'a kuruludur. Zaman içinde pek çok onarım geçirerek günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. İlk yapılışı Roma döneminde 1. yy.a kadar inmektedir. Köprü bugünkü durumu 19.yy.da kavuşmuştur. İki kademeli olarak yapılmış köprünün, ilk kademesi tek göze sahiptir. İkinci kademede ise altı oval kemerli göz mevcuttur.
Değirmendere Köprüsü
1891 yılında Trabzonlu Nemlizadeler tarafından yaptırılmıştır. Değirmendere'nin üzerinde inşa edildiği için ismi buradan gelmektedir. Dört gözlü bir köprüdür. Batı tarafındaki küçük kemer tahliye amaçlıdır. Halen yaya ve taşıt trafiğine açık olan köprünün uzunluğu 137 m ve genişliği 5,5 m'dir.