SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
Günübirlik Gezi Güzergahları

Son yıllarda mimari tasarımların ve doğal güzelliklerin insanlar üzerinde yarattığı etkiler giderek popülerleşmiş, yaşam şekilleri ve kültürler arası farklılaşma önem kazanmış, bütün bunlar turizmin olumlu yönde etkilemiştir. Bu süreçte ülkemizde kültür turizmi destekleyen her bir öğenin ortaya konması amacıyla çalışmalar, hem kamu kurumlarınca hem de özel sektör vasıtasıyla arttırılmıştır. Özellikle son yıllarda; farklı turizm seçenekleriyle Türkiye, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği bir ülke konumunda olmuştur.

Doğu Karadeniz ülkemize farklı turizm seçenekleri sunan önemli bir bölgedir. Özellikle körfez ülkelerinden gelen; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Mısır, Katar ve Ürdün vatandaşları, başta Trabzon olmak üzere Rize, Artvin, Ordu ve Giresun şehirlerini ziyaret etmektedirler. Merkezleri, yaylaları, doğal güzellikleri ve mimari yapılarının ziyaret edildiği kentlere ilgi her geçen yıl büyümektedir. Doğu Karadeniz’in en önemli turizm şehirlerinden biri olan Trabzon alternatif turizm kaynakları oldukça zengindir. Hem doğal güzellikleri, hem mimari yapıları hem de kültürüyle doğa turizminden kırsal turizme, mağara turizminden kültür turizmine kadar ziyaretçilere birçok noktada hizmet verebilmektedir. Bu bağlamda;

Doğa Turizmi; manzara bütünlüğü, topografya, su, vejetasyon ve yaban hayatı gibi doğal kaynakların kullanımı ile doğal ortamlara yapılan seyahatleri ifade etmektedir. Doğaya dayalı turizm, kırsal mekanlarda yapılan rekreasyonel ve macera türü spor faaliyetlerini içine almaktadır.

Kırsal turizm; doğal çevre ve tarımla bütünleşen, ayrıca diğer turizm türleriyle de son derece kolay entegre olabilen bir turizm türüdür. O yüzden çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası girişimlerle içeriği zenginleştirilen kırsal turizm, dünyanın pek çok ülkesinde insanları çekebilmektedir.

Mağara Turizmi; dünyada diğer ülkeler ile kıyaslandığında mağara cenneti olan ülkemizde yapılan birçok bilimsel ve sportif amaçlı ziyareti olan çeşitli çevresel düzenlemeleri barındıran turizm türüdür.

Kültür Turizmi; geliştiği yerlerin tarihi ve kültürel mirasının korunması konusunda etkili olduğu gibi ekonomik açıdan da kazançlar sağlar. Sürdürülebilirlik ilke ve politikaları ile geliştirilirse, yerel, kültürel değerlerin küreselleşme karşısında yok olmasını engelleyici bir özelliğe sahip olmaktadır.

Sunulan çalışma, Trabzon’ da yerli ve yabancı ziyaretçiler için turizm firmaları tarafından hazırlanan güzergahları ve bunlar içinde en çok tercih edilen güzergah ile bunlar dışında hangi güzergahların eklenerek konaklama sürelerinin arttırılabilmesi amacıyla yapılan tespittir.

Trabzon’un sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerler göz önünde bulundurularak güzergahlar belirlenmekte, bu güzergahlarla günübirlik turlar yapılmaktadır. Altı güzergah (Tur Paketi ) aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 • Çal Mağarası - Hıdırnebi Yaylası Turu
 • Sumela - Zigana Hamsiköy Turu
 • Sumela Manastırı Turu
 • Limni Gölü - Zigana Turu
 • Merkez Turu
 • Çaykara Turu

İlk güzergah Çal Mağarası - Hıdırnebi Yaylası turu olarak belirlenmiştir. Çal Mağarası Türkiye'nin en büyük, dünyanın en uzun ikinci mağarasıdır. Mağaranın içinden akan küçük dere ve mağaranın üzerinde bulunan tarihi kale ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Daha sonra ziyaret edilen Hıdırnebi Yaylası yeşilin her tonunun bulunduğu Trabzon'un doğa harikalarından biridir. Yaylada ziyaretçilere doğa gezisi ve foto - safari imkanları da sunulmaktadır.

İkinci güzergah Sumela -  Zigana - Hamsiköy turu olarak belirlenmiştir. Sumela Manastırı ile başlayan turda gidilebilecek en yakın noktaya kadar gidip manastıra kadar doğa yürüyüşü yapılmaktadır. Manastırın içi gezilmektedir. Dönüşte Zigana ve Hamsiköy'e uğranılıp ziyaretçilere meşhur Hamsiköy Sütlacı tatma fırsatı sunulmaktadır.

Üçüncü güzergah Sumela Manastırı günübirlik turdur. Merkeze yaklaşık yüz kilometre uzaklıkta bulunan manastır, doğal güzellikler bakımından zengin Altın Dere vadisinde bulunmaktadır. İkinci güzergahtan farklı olarak bu turda Hamsiköy ve Zigana'ya uğranılmamaktadır.

Dördüncü güzergah Limni Gölü - Zigana Turu olarak belirlenmiştir. Trabzon Maçka doğal ve mimari güzellikleri açısından zengin bir bölgedir. Limni Gölü yeşillikler içinde eşsiz bir doğa manzarasını ziyaretçilere sunmaktadır. Ayrıca Maçka'da yılın belli mevsimlerinde yapılan kayak kış turizmini de canlandırmaktadır.

Beşinci güzergâh Merkez turudur. Bu gezide Trabzon’un merkezinde bulunan doğal güzelliklerden Zağnos Vadisi, Boztepe, Sera Gölü ziyaret edilerek eşsiz doğa manzarası görülmektedir. Mimari güzelliklerden ise Atatürk Köşkü, Ayasofya Köşkü, Trabzon Kalesi ve Ortahisar gezilerek Trabzon’nun tarihini daha yakından görme ve deneyimleme imkânı sunulmaktadır. Merkez turunda ayrıca Rus Pazarı, hediyelik ve özel eşya dükkânları, yöresel restoranlara yapılan ziyaretlerle de şekillendirilebilir.

Altıncı güzergah ise Çaykara olarak belirlenmiştir. Burada geleneksel evler ve doğal güzelliğin en önemli örneklerinden biri olan Uzungöl ziyaret edilmektedir. Bölgede pek çok turistik pansiyonlar, küçük resort tipi oteller, alabalık lokantaları bulunmaktadır. Böylece Uzungöl Trabzon içim önemli bir turizm bölgesi olmaktadır.

Belirlenen güzergâhta Trabzon merkez başlangıçlıdır. Bütün turizm akslarında merkezden başlayıp tekrar aynı gün sonunda merkeze gelinmektedir. 6 güzergâh için ayrı ayrı doğal verileri, mimari dokusu, sosyal kültürel yapısı belirlenip tablolaştırılmıştır. Doğal verileri en fazla olan güzergâh ise Trabzon Merkez olarak belirlenmiştir.

Günübirlik Gezi Güzergahları

Son yıllarda mimari tasarımların ve doğal güzelliklerin insanlar üzerinde yarattığı etkiler giderek popülerleşmiş, yaşam şekilleri ve kültürler arası farklılaşma önem kazanmış, bütün bunlar turizmin olumlu yönde etkilemiştir. Bu süreçte ülkemizde kültür turizmi destekleyen her bir öğenin ortaya konması amacıyla çalışmalar, hem kamu kurumlarınca hem de özel sektör vasıtasıyla arttırılmıştır. Özellikle son yıllarda; farklı turizm seçenekleriyle Türkiye, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği bir ülke konumunda olmuştur.

Doğu Karadeniz ülkemize farklı turizm seçenekleri sunan önemli bir bölgedir. Özellikle körfez ülkelerinden gelen; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Mısır, Katar ve Ürdün vatandaşları, başta Trabzon olmak üzere Rize, Artvin, Ordu ve Giresun şehirlerini ziyaret etmektedirler. Merkezleri, yaylaları, doğal güzellikleri ve mimari yapılarının ziyaret edildiği kentlere ilgi her geçen yıl büyümektedir. Doğu Karadeniz’in en önemli turizm şehirlerinden biri olan Trabzon alternatif turizm kaynakları oldukça zengindir. Hem doğal güzellikleri, hem mimari yapıları hem de kültürüyle doğa turizminden kırsal turizme, mağara turizminden kültür turizmine kadar ziyaretçilere birçok noktada hizmet verebilmektedir. Bu bağlamda;

Doğa Turizmi; manzara bütünlüğü, topografya, su, vejetasyon ve yaban hayatı gibi doğal kaynakların kullanımı ile doğal ortamlara yapılan seyahatleri ifade etmektedir. Doğaya dayalı turizm, kırsal mekanlarda yapılan rekreasyonel ve macera türü spor faaliyetlerini içine almaktadır.

Kırsal turizm; doğal çevre ve tarımla bütünleşen, ayrıca diğer turizm türleriyle de son derece kolay entegre olabilen bir turizm türüdür. O yüzden çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası girişimlerle içeriği zenginleştirilen kırsal turizm, dünyanın pek çok ülkesinde insanları çekebilmektedir.

Mağara Turizmi; dünyada diğer ülkeler ile kıyaslandığında mağara cenneti olan ülkemizde yapılan birçok bilimsel ve sportif amaçlı ziyareti olan çeşitli çevresel düzenlemeleri barındıran turizm türüdür.

Kültür Turizmi; geliştiği yerlerin tarihi ve kültürel mirasının korunması konusunda etkili olduğu gibi ekonomik açıdan da kazançlar sağlar. Sürdürülebilirlik ilke ve politikaları ile geliştirilirse, yerel, kültürel değerlerin küreselleşme karşısında yok olmasını engelleyici bir özelliğe sahip olmaktadır.

Sunulan çalışma, Trabzon’ da yerli ve yabancı ziyaretçiler için turizm firmaları tarafından hazırlanan güzergahları ve bunlar içinde en çok tercih edilen güzergah ile bunlar dışında hangi güzergahların eklenerek konaklama sürelerinin arttırılabilmesi amacıyla yapılan tespittir.

Trabzon’un sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerler göz önünde bulundurularak güzergahlar belirlenmekte, bu güzergahlarla günübirlik turlar yapılmaktadır. Altı güzergah (Tur Paketi ) aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 • Çal Mağarası - Hıdırnebi Yaylası Turu
 • Sumela - Zigana Hamsiköy Turu
 • Sumela Manastırı Turu
 • Limni Gölü - Zigana Turu
 • Merkez Turu
 • Çaykara Turu

İlk güzergah Çal Mağarası - Hıdırnebi Yaylası turu olarak belirlenmiştir. Çal Mağarası Türkiye'nin en büyük, dünyanın en uzun ikinci mağarasıdır. Mağaranın içinden akan küçük dere ve mağaranın üzerinde bulunan tarihi kale ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Daha sonra ziyaret edilen Hıdırnebi Yaylası yeşilin her tonunun bulunduğu Trabzon'un doğa harikalarından biridir. Yaylada ziyaretçilere doğa gezisi ve foto - safari imkanları da sunulmaktadır.

İkinci güzergah Sumela -  Zigana - Hamsiköy turu olarak belirlenmiştir. Sumela Manastırı ile başlayan turda gidilebilecek en yakın noktaya kadar gidip manastıra kadar doğa yürüyüşü yapılmaktadır. Manastırın içi gezilmektedir. Dönüşte Zigana ve Hamsiköy'e uğranılıp ziyaretçilere meşhur Hamsiköy Sütlacı tatma fırsatı sunulmaktadır.

Üçüncü güzergah Sumela Manastırı günübirlik turdur. Merkeze yaklaşık yüz kilometre uzaklıkta bulunan manastır, doğal güzellikler bakımından zengin Altın Dere vadisinde bulunmaktadır. İkinci güzergahtan farklı olarak bu turda Hamsiköy ve Zigana'ya uğranılmamaktadır.

Dördüncü güzergah Limni Gölü - Zigana Turu olarak belirlenmiştir. Trabzon Maçka doğal ve mimari güzellikleri açısından zengin bir bölgedir. Limni Gölü yeşillikler içinde eşsiz bir doğa manzarasını ziyaretçilere sunmaktadır. Ayrıca Maçka'da yılın belli mevsimlerinde yapılan kayak kış turizmini de canlandırmaktadır.

Beşinci güzergâh Merkez turudur. Bu gezide Trabzon’un merkezinde bulunan doğal güzelliklerden Zağnos Vadisi, Boztepe, Sera Gölü ziyaret edilerek eşsiz doğa manzarası görülmektedir. Mimari güzelliklerden ise Atatürk Köşkü, Ayasofya Köşkü, Trabzon Kalesi ve Ortahisar gezilerek Trabzon’nun tarihini daha yakından görme ve deneyimleme imkânı sunulmaktadır. Merkez turunda ayrıca Rus Pazarı, hediyelik ve özel eşya dükkânları, yöresel restoranlara yapılan ziyaretlerle de şekillendirilebilir.

Altıncı güzergah ise Çaykara olarak belirlenmiştir. Burada geleneksel evler ve doğal güzelliğin en önemli örneklerinden biri olan Uzungöl ziyaret edilmektedir. Bölgede pek çok turistik pansiyonlar, küçük resort tipi oteller, alabalık lokantaları bulunmaktadır. Böylece Uzungöl Trabzon içim önemli bir turizm bölgesi olmaktadır.

Belirlenen güzergâhta Trabzon merkez başlangıçlıdır. Bütün turizm akslarında merkezden başlayıp tekrar aynı gün sonunda merkeze gelinmektedir. 6 güzergâh için ayrı ayrı doğal verileri, mimari dokusu, sosyal kültürel yapısı belirlenip tablolaştırılmıştır. Doğal verileri en fazla olan güzergâh ise Trabzon Merkez olarak belirlenmiştir.