ARA
E-Posta Adresi

Şifre   ?

444 15 61
Madur Yaylası
Madur Dağı; Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yer alan 2742 rakımlı en yüksek dağın adıdır. Madur Dağı'nın çevresi yaylalarla kaplıdır.
Goloşa Hanları
18. yüzyıla tarihlenen hanlar Trabzon’dan Bayburt – Gümüşhane illerine doğru ilerleyen kervanların güvenli bir şekilde konaklayabilecekleri bir ortam görevini üstlenmekteydi.
Atatürk Köşkü
Köşk, 19. yüzyıl başlarında Trabzon’a hakim Soğuksu Sırtlarında Banker Konstantin Kabayanidis tarafından yazlık olarak yaptırılmıştır.
Maçka Çakırgöl Yaylası
Maçka - Meryemana (Sümela) yolundan 13 km mesafede ve denizden uzaklığı 2504 m olan yayla çevresindeki Armutluk, Kırantaş, Akarsu, Aykarsa, Livayda, Kurugöl, Mesaraş, Furnoba,..
TRABZON
Kültür, Tarih ve Medeniyet ŞehriTarihin her döneminde önemli bir kent olma özelliğini sürdüren Trabzon tarihi, doğası, kültürel zenginliği ve girişimci insanıyla her alanda olduğu..
Ortamahalle Evleri
Karadeniz’de dağlar denize paralel uzanır. Deniz kenarından dağlara uzanan yolları vardır Trabzon’un.
Sera Gölü
Sera Gölü, Trabzon ve Akçaabat’ın önemli bir tabiat güzelliğidir. Trabzon’a 12 km. Akçaabat’a 8 km uzaklıkta Yıldızlı mahallesi sınırları içinde yer alır.
Onbinlerin Dönüşü Anabasis
Trabzon ve bölgeye ait ilk yazılı kaynak Anabasistir.
Ağaçbaşı Turbalıkları
Ağaçbaşı Turba Bataklıkları Trabzon ili Köprübaşı ve Sürmene ilçeleri sınırlarında, Sürmene’den 67, Köprübaşı’ndan 40km uzaklıkta, 1950-2100 metre yükseltilerde,..
Altındere Vadisi Milli Parkı
Doğu Karadeniz Bölgesinde, Trabzon ili Maçka ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
Serander
Yöresel halk mimarisinin en güzide ürünü Serander... Bir zamanlar evlerin yanında tahıl, patates vb.
Sultan Murat Yaylası
Trabzon İli Çaykara İlçesine 25 km mesafede olan ve Aydıntepe’nin 54 km kuzeybatısında bulunan Sultanmurat Yaylasında elektrik, içme suyu, ve wc bulunmaktadır. 1.
Kayabaşı Yaylası
Kayabaşı yaylası Trabzon Düzköy ilçesine bağlıdır.
Cephanelik
Trabzon yapıları içinde en çok dikkati çeken ve tartışılan bir yapıdır. Yapının Yıldız Sarayı albümlerindeki resminin altında H. 1305 yılında yaptırıldığı yazılıdır.
Faroz
Faroz, Osmanlıca - Türkçe sözlükte fanus olarak geçmektedir. Bunun dışında fener, sabit ve süslü fener, camdan yapılmış kapak olarak da  belirtilmektedir.
Ganita
Ganita, bir çay bahçesi olmanın ötesinde, Trabzon'un sosyal ve kültürel yaşantısının ayrılmaz bir parçası işleviyle yıllar yılı konuk ettiği insanların belleğinde unutulmaz..
Asmasu Şelalesi
Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan ve dağ yamacından düşen Asmasu Şelalesi aynı zamanda bölgenin en yüksek şelalesidir.
Boztepe
Boztepe Trabzon merkezine yaklaşık 2-3 km mesafede olup sizlere tüm şehri panoromik olarak görebileceğiniz bir manzara sunar. Bölgede birçok cafe ve restoran imkanları bulunmaktadır.
Harmantepe Yaylası
Köprübaşı ilçesi Yeşilyurt Beldesi sınırları içerisinde bulunan Harmantepe Yaylasında I. Dünya Savaşı’ndan kalma siperler ve şehit mezarları vardır.
ORTAHİSAR
12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen büyükşehir yasa tasarısı ile büyükşehir olan Trabzon’un merkez ilçesinin adı Ortahisar olarak belirlenmiştir.
AKÇAABAT
Akçaabat; Trabzon iline bağlı, Karadeniz'in nadide ve şirin sahil ilçelerinin başında gelmektedir. İlçemizin tarihi şüphesiz Trabzon tarihi ile yakından alakalıdır.
ARAKLI
Araklı adının Arakale ifadesinin değişimi sonucu ortaya çıktığı bilinmektedir.
ARSİN
Arsin ilçesi Ortaçağdan bu yana yerleşim merkezi olarak varlığını sürdürmekte olup, Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u Fethi ile 26 Ekim 1461 tarihinde Osmanlı topraklarına..
BEŞİKDÜZÜ
Beşikdüzü’nün eski adları Yavabolu-Yobol (Nefs-i Şarlı) Şarlı-Akhisar ve Beşikdüzü olarak günümüze gelmiştir. XIII. ve XIV.
ÇARŞIBAŞI
Çarşıbaşı İlçesi Doğu Karadeniz Bölgesi ' nde Trabzon - Giresun sahil yolu üzerinde , Trabzon ilinin 30 km.
ÇAYKARA
İlçenin tarihi, genelde Trabzon’un tarihi ile ilişkilidir. Tarihi bilgilere göre İlçemiz, Eti’ler den itibaren birçok Kavimlerin uğrağı olmuştur.
DÜZKÖY
Zaferinden sonra da İran üzerinden gelen Oğuz boyları Karadeniz bölgesinde yoğunlaşmışlardır.13. ve 14.
KÖPRÜBAŞI
Köprübaşı ilçesinin tarihçesi ve ilk yerleşmeler hakkında ilmi bilgi yok denecek kadar azdır.
MAÇKA
Coğrafi konumu nedeniyle Maçka, antik çağdan itibaren tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir uğrak noktası olmuş ve adeta Trabzon’un güney kapısı vazifesi görmüştür.
OF
Of adının kaynağı kesin olarak bilinmemekle birlikte bu konuda çeşitli belirleme ve tahminler bulunmaktadır.
SÜRMENE
Sürmene’nin tarihini Doğu Karadeniz Bölgesinin genel tarihi içinde ve onunla bir bütün olarak ele almalıyız.
ŞALPAZARI
Şalpazarı ilçesinde yerleşimin çok eski tarihlere dayandığı bilinmektedir. Yörede yaşayan insanlar Oğuzların Üçoklar boyundan olan Çepni'lerdir.
TONYA
Tonya İlçesinin ilk kuruluşu hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, ilçenin kuruluşunun 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başlarında olduğu anlaşılmaktadır.
VAKFIKEBİR
Vakfıkebir'in kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber çok eski bir yerleşim yeridir.
Uzungöl
Trabzon’a 99 km ve Çaykara ilçesine 19 km uzaklıkta, deniz seviyesinden 1090 m yükseklikte bulunan Uzungöl, Şerah köyünün yerleştiği vadi yamaçlarından heyalan sonucu kayan toprak..
Çal Mağarası
Dünyanın en uzun mağaralarından birisi olarak da kabul edilen mağaranın içinden yılın tamamında aktif olan küçük bir dere akmakta olup, mağaranın üzerinde de mağara ve vadiye hakim..
Balıklı Göl
Bölgemizin coğrafi yapısı nedeniyle oluşan bir göldür. Balıklı Göl Akçaabat - Düzköy yolu üzerinden Hıdırnebi yaylasına çıkarken yol üzerindedir.
Kervanyolu
Trabzon ve bölgenin en önemli tarihi yollarından birisi, tarihi İpek Yolunun bir kolu olan Araklı( Sürmene)- Bayburt Kervan Yoludur. Antik çağdan 20.
Hamsiköy
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’yu birbirine bağlayan heybetli Zigana dağlarının eteklerindeki Hamsiköy, Trabzon iline 48 km uzaklıkta ve sınırları içerisinde olduğu Maçka..
Sisdağı Yaylası
2182 m. yükseklikte bulunan yaylaya Erikbeli Turizm Merkezi yolundan 25 km geçerek varılabilir. Burada çeşitli altyapı hizmetleri mevcuttur.
Kadıralak Yaylası
Bölgedeki köyler, dağlardan denize doğru inen akarsuların vadileri üzerinde kurulmuşlardır. Kış ayları, köylerde dinlenilerek mevsimlik işler ve el sanatları yaparak geçirilir.
Haçka Yaylası
1900m yükseklikteki yaylaya Düzköy ilçesinden güneye 12 km toprak yolla ulaşmak mümkündür.
Çakırgöl
Maçka-Meryemana (Sumela) yolundan 13 km mesafede ve denizden uzaklığı 2504 m olan yayla çevresinde Armutluk, Kırantaş, Akarsu, Aykarsa, Livayda, Kurugöl, Mesaraş, Furnoba,..
Hıdırnebi Yaylası
Akçaabat ilçesinde bulunan hıdırnebi yaylası 1450 – 1500 m.
Düzköy Haçka Obası Yaylası
1900 m yükseklikteki yaylaya Düzköy ilçesinden güneye 12 km toprak yolla ulaşmak mümkündür. Elektrik, PTT, çeşme, gibi altyapıya sahip olan yaylada, kasap, manav, fırın ve pansiyon mevcuttur.
Turizm Merkezleri
Araklı - Pazarcık Turizm Merkezi Karadere güzergahında Araklı’nın 43 km güneyindedir. Yağmurdere üzerinden Gümüşhane’ye Aydıntepe üzerinden de Bayburt’a ulaşan yolların geçtiği bir yayla köy merkezidir. Telefon ve alışveriş imkanları mevcuttur. Araklı - Yeşilyurt - Yılantaş Turizm Merkezi Trabzon’a 64 ilçe merkezine 33 km mesafede bulunan yayla 10 km’lik bir stabilize yolla Yeşilyurt Beldesine bağlanır.
DERNEKPAZARI
Cenevizliler tarafindan senlendigi rivayet edilmekle beraber hangi tarihte kuruldugu kesin olarak bilinmemektedir. Kondu adinin zenginligi ile ün salmis “Kondi” adindaki bir rum tarafindan verildigi söylenmektedir. En son 1461 yilinda Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u Rum Pontus Imparatorlugu’ndan alimasiyla Osmanli Imparatorlugu’nun eline geçmistir.
HAYRAT
Bazı yerel yayınlarda Of'un Mitos'lu denizcilerce kurulan şehirlerden biri olduğu ve M:Ö:312'de Pontus Kırallığı sınırlarına girene kadar bağımsız olduğu yazılmakla birlikte bunu doğrulayan bir belge veya kaynak yoktur. Bölge ile ilgilien eski kaynak Heredot Tarihi'dir. Heredot , bölgeye gelen Milletlerin bu bölgedeki Amazon (kadın savaşçı) denen bir toplulukla karşılaştığını, bunun dışında bölgede bazı yerli kavimlerden bahseder.
YOMRA
Yomra'nın kuruluş tarihini, Trabzonun kuruluş tarihiyle değerelendirecek olursak,Orta Asya'dan dört koldan yapılan göçlerin bir koluda Kafkas yaylaları ve İran Platooksu üzerinden gellen Turani bir kavmin Karadeniz sahillerine inerek yurt edindikleri ve Trabzon şehrini kurduklarını bilmekteyiz.Çok eski bir şehir olan Trabzon M.Ö.