ელ-ფოსტის მისამართი

პაროლი   ?

444 15 61
აჰი ევრენ
ეს მეჩეთი მდებარეობა ბოზთეფეს დასახლებაში. მისი აგების თარიღი ცნობილი არ არის. შემსეთთინ სამმა, სულთან ორჰანის პერიოდში აჰი ევრენის დერვიშთა დერგაჰი ააშენებინა. მისი საფლავიც აქაა განთავსებული, ეს ლეგენდარული გადმოცემაა. ბოლოს აქ აშენეს მეჩეთი, რომელსაც უწოდეს „აჰი ევრენ ბაბუას მეჩეთი“.
აჰი ევრენ
/ Tarihi ve Kulturel Değerler / Camiler ve Turbeler / აჰი ევრენ
ეს მეჩეთი მდებარეობა ბოზთეფეს დასახლებაში. მისი აგების თარიღი ცნობილი არ არის. შემსეთთინ სამმა, სულთან ორჰანის პერიოდში აჰი ევრენის დერვიშთა დერგაჰი ააშენებინა. მისი საფლავიც აქაა განთავსებული, ეს ლეგენდარული გადმოცემაა. ბოლოს აქ აშენეს მეჩეთი, რომელსაც უწოდეს „აჰი ევრენ ბაბუას მეჩეთი“.

Home of Trabzon Home of Trabzon
444 15 61
  

  

 

 

                                                                           

Bu web sayfası DOKA teknik desteği ile hazırlanmıştır.
Home of Trabzon © T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı